A kihívások éve

Szombaton a Kátai vendégházban tartotta éves közgyűlését a Kiss Lajos Néprajzi Társaság. A napirendi pontok között az eddig megvalósítottak, és az idei tervek szerepeltek. Dr. Szőke Anna, a társaság elnöke lapunknak arról számolt be, hogy tavalyi tevékenységünket a sokrétűség jellemezte, és ez a sokrétűség a konferenciákon és kötetbemutatókon jutott kifejezésre. Munkájukat különböző pályázatok segítették, fogalmazott.

A néprajzi társaság közgyűlése (Lakatos János felvétele)

A néprajzi társaság közgyűlése (Lakatos János felvétele)

– Bízunk abban, hogy az előttünk álló jelentős nehézségek ellenére is sikerül megvalósítani terveinket. A múlt esztendőben is megtapasztalhattuk a nehézségeket, és bár szerényebben, de túlteljesítettük terveinket. A Kiss Lajos Néprajzi Társaság nem mozgatja meg a tömegeket, és azt is mondhatnánk, hogy nem bír nemzetmegtartó erővel. A mi rendezvényeinkre nem jönnek el százan, mert a tudományos munka szűkebb népréteget érint, mint mondjuk bármilyen fesztivál, de az, amit mi leteszünk az asztalra, évszázadok múlva is értéket fog képviselni. A múlt évben történt megvalósítások közül kiemelném a kétnapos Kálmány Lajos konferenciát. A központi megemlékezés Csókán volt és a második napon bejártuk Észak-Bánát azon településeit, ahol Kálmány Lajos gyűjtött: Padét, Szajánt, Feketetót és Egyházaskért. A másik kiemelt rendezvényünk Topolyán, a Művelődési Házban történt, ahol a magyar tudomány napja alkalmából bemutattuk a Fénytörés című kötetünket, amely a 2016-ban Penavin Olga tiszteletére szervezett emlékkonferencia anyagát öleli fel. E kiadványunk nagy érdeklődést váltott ki a magyar nyelvvel foglalkozó tanintézmények körében, elsősorban Magyarországon – mondta el Szőke Anna, majd azzal folytatta, hogy ebben az évben több évfordulót is ünnepelnek.

– Nagyobb horderejű rendezvény lesz az, amelyen névadónkra fogunk emlékezni. 120 éve született Kiss Lajos népzenekutató, zeneszerző, karmester, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, Zombor szülötte. A központi ünnepséget Zomborban szeretnék megtartani, egy emléktáblát szándékozunk elhelyezni a Kaszinó falán. Ezzel kapcsolatban már megkezdődtek a megbeszélések egyes intézményekkel, elsősorban a Magyar Nemzeti Tanáccsal, de a zombori érintetteken kívül felvesszük a kapcsolatot a Vajdasági Magyar Művelődési Intézettel is. A zentai VMMI kapcsán fontos megemlíteni a tíz éve elhunyt Bodor Anikó nevét. Rá is emlékezünk, közösen az Intézettel. Az évfordulókhoz tartozik két közvetlen tagtársunk köszöntése: Csorba Béla és Silling István. Mindketten az idén hetvenévesek. Őket külön-külön szeretnénk köszönteni a szülőfalujukban, illetve lakóhelyükön. Tervben van egy elmulasztott szakmai kirándulásunk is, mégpedig Baranyába. Darázson felkeresnénk Bosnyák István sírját, Csúzán megkoszorúznánk Ács Gedeon sírját. Ő Kossuth Lajos tábori lelkésze volt. Fontosnak tartom tudatosítani néprajzosainkban ezeket a történéseket, emlékhelyeket, hiszen a 2020. év az összetartozás éve, és múltunk bizonyos szegmensei szorosan összefonódnak jelenkori létünkkel. Az idén még kiadjuk Tóth Glemba Klára gyűjteményét a közép-bánáti gyermekjátékokról – számolt be az elnök, majd hozzáfűzte, hogy az idén is kiváló tudományos munkatársakkal valósítják meg évi tervünket, ezt kevés civil szervezet mondhatja el magáról.

A közgyűlés keretében bemutatásra került egy negyven perces dokumentumfilm, amelyet Pecze Rózsa és Korenchy László készítettek. A rövidfilm a társaság múlt évi erdélyi-moldvai utazásáról szól, amelyen öt napot töltöttek el Nyisztor Tinka kiváló néprajzkutató házában.

L.J.

Forrás: www.magyarszo.rs/hu/4201/vajdasag_kishegyes/214219/A-kih%C3%ADv%C3%A1sok-%C3%A9ve.htm