Vajdasági néprajzi bibliográfia – 1990–1999

A fenti címet viselő visszapillantó bibliográfia a vajdasági/jugoszláviai magyar néprajzi kutatások 1945–2004-ig terjedő tárgyidőszakának az eredményeit összegzi. A tételek egyik csoportja a könyvek (monografikus kiadványok, gyűjteményes munkák, atlaszok) adatait közli recenzeált bibliográfia formájában, vagyis a kiadványok sajtóvisszhangjának az adatai között is eligazít. A begyűjtött információk másik része a néprajzi ill. néprajzi anyagot is közlő szakfolyóiratok (Híd, Hungarológiai Közlemények, Üzenet, Létünk, Oktatás és Nevelés, Bácsország, Orbis, Új Kép), évkönyvek (Tanulmányok, Godišnjak Filozofskog fakulteta, a HMSZ Évkönyve, Magyar Szó Naptár), értesítők közleményeit teszi elérhetővé a kutató számára. A napi- és hetilapokban megjelenő cikkek közül csak a folytatásban közreadott, terjedelmesebb írások jelennek meg a bibliográfiában.

1990.

BESZÉDES Valéria
Etnopark Bačke i Banata = Bácska és Bánát falumúzeuma / [autor izložbe Beszédes Valéria ; katalog Vera Gabrić Počuča]. – Subotica : Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture, 1990 (Subotica : Minerva) .- 15 p. : ill.; 24 cm
Kétnyelvű
1000 pld

 • GUBÁS Ágota: A népi építészet továbbélése. = 7 Nap, 1990., máj. 4., 18. sz., 22. p.

DÉLSZLÁV HŐSÉNEKEK SZÉKELY JÁNOSRÓL
Délszláv hősénekek Székely Jánosról / ford. és a bevezetést írta Borislav Jankulov ; utószó kíséretében közzéteszi Jung Károly ; [a fedőlapot Illés Lajos tervezte].- Újvidék : Forum Kiadó ; Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, 1990. ( Szabadka: Minerva Nyomda) .- 59 p.; 24 cm Eredeti címe: Južnoslovenske junačke pesme o Banović Sekuli.
ISBN 86-323-0281-7
800 pld.

 • Székely Jánostól Branković Sekuláig – és vissza / Szeli István = MSz, febr. 16., 45. sz., 18. p.
 • Egy délszláv hősének-ciklus fordításának közzététele alkalmából / Uő. = Lé, 1–2. sz., 59–70. p. Rezime. Summary.
 • A régi barátság emlékei / Vajda Gábor = 7N, aug. 16., 33. sz., 23. p.

JUNG KÁROLY
Hiedelemmondák és hiedelmek : adatok Gombos népi hiedelemvilágához / Jung Károly. – Újvidék : Forum Könyvkiadó, 1990 (Szabadkai : Minerva). – 364 p. ; 24 cm; 1000 pld.; ISBN 86-323-0244-2; Keménykötés borítóval.

 • LOBODA Gábor: Emlékeznek Janovicsékra? = Magyar Képes Újság, 1990., márc. 1., 9. sz., 9. p.
 • ––: Jung Károly dedikálja legújabb könyvét. = Magyar Szó, 1990., márc. 7., 64. sz., 15. p.
 • Z. I. [ZÁMBÓ Illés]: A Dunatáj kérdez : miért háborította fel a gombosiakat Jung Károly legújabb könyve? = Dunatáj, 1990., márc. 14., 10. sz., 4. p.
 • H. A. [HAJNAL Árpád]: Hiedelemmondák és hiedelmek : Jung Károly könyvének gombosi bemutatójáról. = Dunatáj, 1990., márc. 21., 11. sz., 1. p.
 • LÁBADI Károly: Szövegek Gombos hiedelemvilágából. = Magyar Szó, 1990., márc. 24., 81. sz., 18. p.
 • HERCEG János: Tűnődések. = Híd, 1990., 9. sz., 954-956. p.
 • SÁRVÁRI V. Zsuzsa: Gombos hiedelemmonográfiája. = Híd, 1990., 9. sz., 957-958. p.
 • PÉTER László: Gombos hitvilága. = Üzenet, 1990., 11. sz., 901-904. p.

FEHÉR Lajos
Tornjoš : prošlost i sadašnjost = Tornyos : múltja és jelene / Fehér Lajos ; [prevodioci Milivoje Gašović ; Szloboda János]. – Senta : Udruženje prijatelja muzeja i arhiva „Dudás Gyula” ; Tornjoš : Mesna zajednica, 1990 ( Senta : Štamparija SO). – 23,27 p. ; 21 cm .- (Građa za monografiju Sente ; sv. 34.)
Kétnyelvű; 650 pld.

KARL MIKL ÓS
A dűlőutak szorgos népe : adalékok Muzslya százéves történetéhez : 1890-1990 / Karl Miklós. – Muzslya ; Újvidék : a muzslyai helyi közösség ; Forum, Magyar Szó, 1990. (Újvidék : Forum Nyomda). – 211 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 86-323-0284-1; 3000 pld.

KATONA IMRE
Az idő mérlegén : Ortutay Gyula életműve / Katona Imre. – Szabadka : Veljko Vlahović Munkásehgyetem, 1990 (Szabadka : Minerva). – 62 p. + [32]táblaoldal : ill. ; 14 cm. – (Életjel Miniatűrök ; 45.); 300 pld.

KERCSMÁR RÓZSA
Domonkosfa krónikája : (helytörténet) / Kercsmár Rózsa. – Lendva : Muravidéki Magyar Nemzetiségi Közösség, 1990 (Čakovec : „Zrinski” ). – 123 p. : ill. ; 20 cm
500 pld.

KISS Lajos
A szlavóniai szigetmagyarság népdalai I. / Kiss Lajos gyűjtését feldolgozta, a bevezetőt és a jegyzeteket írta, a mutatókat készítette Bodor Anikó. – Újvidék : A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, 1990. (Újvidék : Feniks grafika). – 285. p. ; 23 cm. – (A Jugoszláviai Magyar Népzene Tára ; IV/1)

MÁTYÁS KIRÁLY ORSZÁGLÁSA
Mátyás király országlása / jugoszláviai magyar gyűjtésekből válogatta Jung Károly ; elmesélte Bognár Antal. – Újvidék : Forum Kiadó, 1990 (Újvidék : Forum Nyomda). – 55 p. : ill. ; 24 cm. –(Mondavilágunk ; I.); ISBN 86-323-0269-9; 3000 pld.

 • CSAPÓ Julianna: Mesemontázs mindannyiunk tanulságára. = Híd, 1991., 6. sz., 623–624. p.

PAČIĆ, Jovan
Bácskai népöltözékek : huszonhét akvarell a XIX. század elejéről / Jovan Pačić. – Újvidék : Forum Kiadó; Matica srpska, 1990 (Újvidék : Forum). – [2] p. + 27 színes táblaoldal : ill.; 33 cm
Jovan Pačić akvarelljei [3-4] p.; ISBN 86-323-0290-6; 1000 pld.

RÁBA MENTI SZLOVÉN NÉPMESÉK
R á ba menti szlovén népmesék / gyűjtötte Krajczár Károly ; [ford. Krajczár Károly és Krajczár Károlyné ; ill. Sárkics György]. – Budapest : Magyarországi Délszlávok Demokratikus Szövetsége ; Murska Sobota : Pomurska založba, 1990. – 113 + 103 p. : ill. ; 20 cm; Kétnyelvű; ISBN 963-04-0764-7

TARKA LEPKE, KIS MESE
Tarka lepke, kis mese : népmesék Arany László gyűjtéséből / válogatta Bori Imre ; ill. Mirko Stojnić. – negyedik kiadás. – Újvidék : Tankönyvkiadó Intézet = Novi Sad : Zavod za izdavanje udžbenika, 1990. – 103 p. : ill. ; 19 cm. – (Házi Olvasmányok ; 3. ); 4000 pld.


1991.

APPEL Ede
Ó-Kanizsa nagyközség történelmi, helyrajzi, gazdasági, népismei és statisztikai ismertetése / írta Appel Ede .– Szabadka : EBI, 1991 .– 62, 57, 95 p.: ill. ; 22 cm
Az 1886-os kiadás (készült Szabadkán Bittermann József könyvnyomdájában) reprintje.

BESZÉDES Valéria
A ház : a lakóház szókincse / Beszédes Valéria ; [a fényképeket August Juriga készítette] .– Szabadka : Szabadkai Munkásegyetem, 1991 (Szabadka : Minerva) .– 180 p.+ 16 p. : fényképekkel ; 21 cm .– (Életjel Könyvek ; 50.)
ISBN 86–901313–2–9; 300 pld.; Fűzve

 • ––: Az Életjel Könyvek 50. kötete. A ház. = 7 Nap, 1992., máj. 15., 20. sz., 50. p.
 • SILLING István: A bezdáni lakóház szókincse. = Dunatát, 1992., máj. 24., 19. sz., 3. p.
 • LEHOCKI Zsuzsa: A lakóház szókincse : megjelent Beszédes Valéria A ház c. könyve, az Életjel sorozat ötvenedik kiadványa. = Magyar Szó, 1992., jún. 7., 154. sz., 14. p.
 • SGY [SOLTIS Gyula]: Ha cécóban olvashattak volna : rendhagyó könyvbemutató egy izgalmas szótárról.= Családi Kör, 1993., febr. 4., 5. sz., 14. p.
 • HORVÁTH Mátyás: Népi értékeink nyomában. = Üzenet, 1993., 1–2. sz., 82–84. p.
 • BÁNYAI János: A szótár: Noé bárkája. = Magyar Szó, 1993., márc. 27., 83. sz., 9. p.

BOSNYÁK István
Jugoszláviai magyar népköltészeti kalauz : tanulmány és bibliográfia / Bosnyák István .– Újvidék : a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, 1991 (Szabadka :Minerva) .– 93. p. ; 24 cm
Mutatók 89–92. p.; ISBN 86–323–0282–5; 500 pld., fűzve

 • PENAVIN Olga: Bosnyák István: Jugoszláviai magyar népköltészeti kalauz IV. 1991 = Tanulmányok, 1991., 24. füzet, 152-153. p.

BURÁNY Béla
Dél-Tisza vidéki vadvirágok : vajdasági hímzésminták / Burány Béla .– [Temerin] : Rubicon, 1991 .– 60 p. + 30 p. melléklet : ill.; 20 cm

BURÁNY Béla
Emberek, sorsok, balladák : így éltünk Dél-Pannóniában 1. / Burány Béla .– Újvidék : Jugoszláviai Magyar Művelôdési Társaság, 1991. (Újvidék : Asograf) .– 149 p. + kották ; 19 cm .– ( A Jugoszláviai Magyar Művelôdési Társaság Kiskönyvtára. Szociográfia ; 1.); ISBN 86–82043–02–3; Fűzve

DUDÁS Ödön
Szabadka város története / Dudás Ödön ; [a kötet anyagát gondozta, a bevezetôt írta Magyar
László] .– Szabadka : Szabadkai Munkásegyetem, 1991 (Szabadka : Minerva) .– 96 p. + [16] táblaoldal fényképekkel : ill. ; 20 cm .– (Életjel Könyvek ; 49.)
ISBN 86–901313–1–0; 300 pld.; Fűzve

HARKAI Imre
Topolya építészete (1750–1941) : tanulmány / Harkai Imre .– Újvidék : Forum Könyvkiadó, 1991. (Újvidék : Forum Nyomda) .– 111 p. : ill. ; 24 cm
Rezime; ISBN 86–323–0288–4; 1000 pld.; Fűzve

 • Harkai Imre idôgépe / Bela Duranci = H, 1991., 6. sz., 621–622. p.
 • Harkai Imre: Topolya építészete / N. K. = MSz, 1991., febr. 18., 47. sz., 9. p.
 • Múltról a jelenben : avagy egy kisváros építészeti múltja / Herbut Ildikó = KI, 1991., ápr. 30., 1987. sz., 12–13. p.
  Ua. 7N, 1991., máj. 3., 18. sz., 40. p.

IVÁNYI István
Bács-Bodrog Vármegye földrajzi és történelmi helynévtára / Iványi István .– Szabadka : EBI, 1991 .– I–II. kötet ; 20 cm
I. kötet: Székely Simon kiadása, 1889 .– VIII, 155 p. + [1] félbehajtott lap + [1] táblaoldal
II. kötet: Schlesinger Sándor kiadása, 1895 .– 181 p.
Reprint az 1889–1895-ös kiadás alapján.
ISBN 86–81847–02–3

IVÁNYI István
Szabadka szabad királyi város története / írta Iványi István .– Szabadka : EBI, 1991. (Budapest : Franklin nyomda) .– I–II. kötet : ill. ; 25 cm
I. kötet: 551, 76 p.
II. kötet: 648, 76 p. + [4] lap térképmelléklet
Az 1886–1892-es könyv fakszimile kiadása.
ISBN 86–8184701–05
Keménykötés

KRESZ Mária
Magyar fazekasművészet / Kresz Mária; Szelényi Károly fotóival .– [Újvidék] : Forum Könyvkiadó; Budapest : Corvina Könyvkiadó. 1991. (Újvidék : Forum Nyomda; Budapest : Révai Nyomda) .– 105 p. + [232] táblaoldal : ill. ; 25 cm
Megjelent a Magyar Néprajzi Társaság alapításának 100. évfordulóján.
ISBN 86–323–0293–0
3500 pld.

BESZÉDES Valéria: A népi kerámia a magyar nyelvterületen. = Létünk, 1992., 1. sz., 87-88. p.

JUNG Károly: Egy posztumusz néprajzi monográfia. = Híd, 1992., 6. sz., 513-515. p

MARKOVIĆ, Radmila
A kishegyesi földművelés és állattartás szókincse / Marković Radmila .– Újvidék : A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, 1991 (Újvidék : Asograf) .– 147 p. : ill. ; 20 cm .– (A jugoszláviai magyar nyelv rétegei ; 1.)
ISBN 86–7551–008–X
Fűzve, borítóval.


1992.

CORVIN MÁTYÁS-KONFERENCIA
Corvin Mátyás-konferencia – posetovanje Matjaša Korvina : (Tudományos tanácskozás Mátyás király halálának 500. évfordulóján, Maribor, 1990. november 8-9. = Znanstveno posvetovanje ob 500-letinci smrti kralja Matjaša, Maribor, 8-9. 11 1990.) / szerkesztette Varga József és Molnár Zoltán .- Maribor : a Maribori Egyetem Pedagógiai Karának Magyar Nyelv és Irodalom Intézete, 1992. (Szombathely : a Berzsenyi Dániel Tanítóképzô Fôiskola nyomdájában) .- 166 p. : 20 cm
Az Illyés Alapítvány, a Művelôdési és Közoktatási Minisztérium valamint a Nemzetközi Hungarológiai Központ anyagi támogatásával
300 pld.

 • A magyar és szlovén kapcsolatok példás viszonyát bemutató tanulmánykötet / Szúnyogh Sándor = Népújság, 1992., febr. 28., 8. sz., 12. p.

DUDÁS Antal
Szülôfalum századjai : adalékok Kupuszina alapításához és telepítéséhez / Dudás Antal .- Szabadka : Szabadegyetem, 1992 (Szabadka : Minerva) .- 76 p. + [16] táblaoldal fakszimiléval ; 20 cm .- (Életjel Könyvek ; 53.)
ISBN 86-82147-02-5
300 pld.

HARKAI Imre
Graditeljstvo Bačke Topole : (1750-1941) / Imre Harkai ; [prevod Cecilija Feher] .- Temerin : Rubicon, 1992 .- 117 p. : ill. ; 24 cm
Eredeti címe: Toplya építészete

JUNG Károly
Köznapok és legendák : tanulmányok a népi kultúra körébôl / Jung Károly .- Újvidék : Forum Könyvkiadó, 1992 (Újvidék : Forum) .- 253 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 86-323-0341-4
1000 pld.

 • P. KECZELI Klára: Minden új nemzedéknek lesz itt munkája : …beszélgetés dr. Jung Károllyal, a Köznapok és legendák c. kötetének megjelenése kapcsán. = Magyar Szó, 1993., jan. 31., 29. sz., 12. p.
 • SILLLING István: Népi kultúránk összehasonlító vizsgálata. = Híd, 1993., 3. sz., 175-179. p.
 • BESZÉDES Valéria: Népi kultúránk Észak és Dél között. = Magyar Szó, 1993., máj. 8., 121. sz., 13. p.
 • BENCE Erika: Az emberélet ünnepi-köznapi eseményei. = Üzenet, 1993., 5–6. sz., 273–274. p.
 • KRUPA András: Jung Károly két fontos tanulmánykötete. = Létünk, 1994., 1-2. sz., 79-83. p.
  Köznapok és legendák . – Újvidék : Forum, 1992.
  Az emlékezet útjain . – Újvidék : Forum, 1993.

LÁBADI Károly
Meg vagyok én búval rakva : Ács Gedeon élete és feljegyzései a XIX. századi drávaszögi népéletbôl / Lábadi Károly .- Újvidék : JMMT ; Forum Könyvkiadó, 1992. (Újvidék : Asograf) .- 142 p. ; 18 cm .- (A JMMT Kiskönyvtára. Néprajz, Folklór, Népköltészet; 1992.)
Megjelent a SOROS FOUNDATION – NEW YORK anyagi támogatásával.
ISBN 86-82043-06-6

 • KONTRA Ferenc: A házat építô élet. = Magyar Szó, 1992., nov. 10., 310. sz., 11. p.
 • CSAPÓ Julianna: Baranyai múltidézôk. = Híd, 1992., 11-12. sz., 970-973. p.

SILLING István
Kupuszinai tájszótár / Silling István .- Újvidék : Jugoszláviai Magyar Művelôdési Társaság, 1992 (Novi Sad : Asograf) .- p. ; 18 cm .- (A JMMT Kiskönyvtára. Nyelvészet 1.)

 • RAJSLI Ilona: A “nyelvi mentôszolgálat” ügyében. = Híd, 1994., 9. sz., 623-625. p.

SILLING István
Boldogasszony ablakában : népi imádságok és ráolvasások Kupuszináról. – Újvidék : Forum ; Agapé, 1992. – 128 p. ; 21 cm
ISBN 86-323-0340-6
1000 pld.

 • FEKETE J. József: Archaikus imák. = Új Symposion, 1992., 9–10. sz., 36–37. p.
 • jj [FEKETE J. József]: Silling István: Boldogasszony ablakában. = Dunatáj, 1992., dec. 20., 49. sz., 4. p.
 • BORI Imre: Boldogasszony ablakában. = 7 Nap, 1993., jan. 1., 1. sz., 17. p.
 • I. M. Ádó: Silling István: Boldogasszony ablakában. = Zombor és környéke, 1993., jan. 20., 1. sz., 8–9. p.
 • PENAVIN Olga: Egy fontos gyűjteményről. = Magyar Szó, 1993., febr. 20., 49. sz., 13. p.
 • BENCE Erika: Egy különös népköltészeti műfaj. = Magyar Szó, 1993., febr. 24., 53. sz., 9. p.
 • BENCE Erika: „Én lefekszek én ágyamba—”. = Dunatáj, 1993., febr. 28., 8. sz., 3. p.
  A kötet kupuszinai bemutatójáról.
 • HERCEG János: Boldogasszony ablakában. = Családi Kör, 1993., márc. 4., 9. sz., 17. p.
 • SÁRVÁRI V. Zsuzsa: Bácskertesi archaikus népi imádságok és ráolvasások. = Híd, 1993., 4. sz., 279–280. p.
 • BESZÉDES Valéria: „Kakasok szónak, Máriát kiáccsák!”. = Üzenet, 1993., 5–6. sz., 275–276. p.

SZENT PÉTER ATYAFISÁGA
Szent Péter atyafisága / jugoszláviai magyar gyűjtésekbôl válogatta Jung Károly; elmesélte Bognár Antal; [Péter László linómetszeteivel] .- Újvidék : Forum Könyvkiadó, 1992 (Újvidék : Forum) .- 55 p. : ill., színes ; 24 cm . (Mondavilágunk ; II.)
ISBN 86-323-0291-4

BENCE Erika: Világunk jelenségeinek népi magyarázata. = Híd, 1992., 5. sz., 416-417. p.

SZÖLLŐSY VÁGÓ László
Petőfi a déli végeken / Szöllősy Vágó László. = Szabadka : Magyarságkutató Tudományos Társaság, 1992.

 • JUNG Károly: Szomorúan szól a Petőfi-kultusz a déli végeken. = Híd, 1993., 1–2. sz., 90–94. p.
 • SZELI István: Hitelesebb Petőfi-képet! = Híd, 1993., 1–2. sz., 85–89. p.
 • HORVÁTH Mátyás: Járt úton! = Üzenet, 1993., 3–4. sz., 178–180. p.

TANÓK József
Emlékőrző : Nova Crnja – Magyarcsernye 200 éves : adalékok a falu történetéhez / Tanók József; [társszerzők Csányi Mihály, Deák István, Erôs Mihály, Fricska Márton, Gyermán Sándor, Halász György, Keilbach Teréz, Márton István, Nagy István, Nagy József, Rácz László, Szabó István, Szilágyi László, Szilágyi Mária ; sajtó alá rendezte és szerkesztette Biacsi Antal]. – Nova Crnja : a szerző kiadása, 1992 (Szabadaka : Minerva). – 152 p. + [23] táblaoldal : ill. ; 25 cm
“Szülőfalumnak, alapítása 200. évfordulójára”

TRIPOLSKY Géza
“Nem bánom, hogy juhásznak születtem” : a Tisza-vidék néprajzához és folklórjához / Tripolsky Géza. – Novi Sad : JMMT, 1992 (Novi Sad : Asograf). – 104 p. ; 20 cm. – (A JMMT Kiskönyvtára. Néprajz, Folklór, Népköltészet ; 1.)
Megjelent a SOROS FOUNDATION – NEW York anyagi támogatásával.
ISBN 86-82043-04-X

VIRÁG Gábor
Topolya mezôváros históriája : (1808-1811) / [Virág Gábor bevezetô tanulmányával és utószavával]. – Újvidék : Forum Könyvkiadó, 1992 (Újvidék : Forum). – 273 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 86-323-0334-1
1000 pld.


1993.

BALLA Ferenc
Bezdán története : a kezdetektől 1914-ig / Balla Ferenc. – Bezdán : [Tóthfalui Római Katolikus Plébániahivatal], 1993 (Tóthfalu : Logos). – 314 p., 7 táblaoldal ; 21 cm
A kötet dr. Balla Ferenc Hronika Bezdana do 1944. godine c. helytörténeti munkájából az 1914-ig terjedő fejezetek bővített és átdolgozott változatát tartalmazza, amelyet a szerző dr. Balla Istvánnal közösen készített.
ISBN 5917 5687
1000 pld.

BURÁNY Béla
Emberek, sorsok, katonák : így éltünk Dél-Pannóniában II. / Burány Béla ; [grafikai szerkesztô és sorozatterv Csernik Attila] . – Újvidék : Jugoszláviai Magyar Mûvelôdési Társaság, 1993 (Újvidék : Verzal Nyomda) . – 266 p. ; 19 cm . – (a JMMT Kiskönyvtára. Szociográfia ; 2.)
Megjelent a SOROS FOUNDATION – NEW YORK anyagi támogatásával . – Rezime. Summary
ISBN 86-82043-19-X
Fûzve

 • ––: Akik népességben gondolkodnak : beszélgetés dr. ~~val Emberek, sorsok címû legújabb könyve kapcsán. = Magyar Szó, 1993., dec. 31., 356. sz., 11. p.

CSÖBRÖS István
Egy szép dologrul én emlékezem : Csöbrös István kopácsi énekeskönyve / elôszó és jegyzetek kíséretében közzéteszi Katona Imre és Lábadi Károly ; szerkesztette és sajtó alá rendezte Jung Károly ; Bori Imre utószavával ; [a fedôlap és a borító Maurits Ferenc mûszaki szerkesztô munkája] . – Újvidék : a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete ; Forum Könyvkiadó, 1993 (Újvidék : Forum Nyomda) . – 206 p. ; 23 cm
Megjelent a Magyar Köztársaság Mûvelôdési és Közoktatási Minisztériumának valamint a Vajdasági Tudományügyi Alap anyagi támogatásával
ISBN 86-323-0351-1
800 pld.
Fûzve, borítóval

 • FEKETE J. József: Verses katonakönyv. = Magyar Szó, 1993., júl. 3., 177. sz., 12. p.

DÁVID András
Egyazon égtájon : fejezetek a magyar–délszláv és délszláv–magyar kapcsolattörténet köréből / Dávid András ; [a fedőlapot Maurits Ferenc tervezte]. – Újvidék : a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete ; Forum Könyvkiadó, 1993 (Újvidék : Agapé). – 334 p. ; 20 cm
Megjelent a Magyar Köztársaság Művelődési és Közoktatási Minisztériumának és a Vajdasági Tudományügyi Alapnak az anyagi támogatásával.
Rezime.
ISBN 86-323-0350-3
1000 pld.

JUGOSZLÁVIAI MAGYAR DIAKRÓN NÉPMSEGYŰJTEMÉNY
Jugoszláviai magyar diakrón népmesegyűjtemény I. [kötet] / közzétette Penavin Olga. – Újvidék : Forum Könyvkiadó, 1993 (Újvidék : Forum). – 263 p. ; 24 cm
ISBN 86-323-00357-0
1000 pld.
Kartonkötés

Népmesék – időrendben : ~~: Jugoszláviai magyar diakrón népmesegyűjtemény. I–II. Forum Könyvkiadó, Újvidék / Vajda Gábor . = SZHN, 1998., júl. 22., 30. sz., 17. p.

JUNG Károly
Az emlékezet útjain : ötvenöt olvasmány a néphagyományról / Jung Károly ; [a fedőlapot Maurits Ferenc képszerkesztô tervezte]. – Újvidék : Forum Könyvkiadó, 1993 (Újvidék : Forum Nyomda) . – 222 p. : ill. ; 23 cm
Megjelent a Magyar Köztársaság Mûvelôdési és Közoktatási Minisztériumának anyagi támogatásával
ISBN 86-323-0356-2
1000 pld.
Fûzve

KOVÁCS Endre
Földművelés egy bácskai magyar faluban / Kovács Endre ; [a felvételeket Kovács Endre gyűjtötte]. –Budapest ; Újvidék : Mikes Könyvkiadó ; Forum Könyvkiadó, 1993 ([Kaposvár] : kaposvári nyomda). – 221, [19] táblaoldal : ill. ; 24 cm
A könyv kiadása a magyarországi Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával történt.
ISBN 963 8130 04 0
Fűzve

PROGRAM
Program : Temerin első helyi közösség 1993. május 29–30. = Program : prva mesna zajednica Temerin 29–30 maj 1993 / [tekst Gobor Bela et al.]. – Temerin : Temerin első helyi közösség, 1993. – [32] p. ; 24 cm
Kétnyelvű
A Gyöngyösbokréta programja.

RAJ Rozália
Bajkúti Szűz Mária, könyörögj érettünk! : a doroszlói kegyhely történetének összegyűjtött adatai, valamint a búcsújárás és a helyi szentkúti búcsúk sajátosságai / Raj Rozália ; Nagy István. – Tóthfalu : Római Katolikus Plébániahivatal, 1993 (Tóthfalu : Logos). – 95 p. : ill. ; 24 cm
Rezime. Resümee.
1000 pld., fűzve

 • ––: Bajkúti Szûz Mária, könyörögj érettünk. = Zombor és Környéke, 1994., febr. 20., 2. sz., 17. p.
 • HERCEG János: A Bajkút csodái. = Új Hét Nap, 1994., febr. 25., 8. sz., 12. p.

RÓZSA SÁNDOR MENEDÉKE
Rózsa Sándor menedéke / jugoszláviai magyar gyűjtésekből válogatta Jung Károly ; elmesélte Bognár Antal ; Németh Csongor rajzaival. – [Újvidék] : Forum Könyvkiadó, 1993. – 45 p. : ill. ; 24 cm. – (Mondavilágunk ; 3.)
Megjelent a Magyar Köztársaság Művelődési és Közoktatási Minisztériumának anyagi támogatásával.
ISBN 86-323-0368-6
1000 pld.

CS. SIMON István
Sóvirág : Észak-Bánát szociográfiájához / Cs. Simon István ; [válogatta és az utószót írta Szloboda János ; grafikai szerkesztő és sorozatterv Csernik Attila] . – Újvidék : Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, 1993 (Újvidék : Verzal) . – 230 p. ; 19 cm . – (A JMMT Kiskönyvtára. Szociográfia ; 3.)
Megjelent a SOROS FOUNDATION – NEW YORK anyagi támogatásával . – Rezime. Summary.
ISBN 86-82043-18-1
Fűzve

TRIPOLSKY Géza
Munkák, ünnepek, népszokások : a Tisza-vidék néprajzához és folklórjához / Tripolsky Géza. – Újvidék : Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, 1993 (Újvidék : VERZAL). – 156 p. ; 19 cm. – (A JMMT Kiskönyvtára. Néprajz, folkór, népköltészet); ISBN 86-82043-16-5

VIRÁG Gábor
A topolyai iskolák története (1750-1944) / Virág Gábor . – [Újvidék] : Forum Könyvkiadó, [1993] (Újvidék : Forum Nyomda) . – 173 p. : ill. ; 23 cm
Megjelent a Magyar Köztársaság Mûvelôdési és Közoktatási Minisztériumának anyagi támogatásával
ISBN 86-323-0360-0
1000 pld. Fűzve


1994.

ARANYSZÓLÓ PINTYŐKE
Aranyszóló pintyôke : magyar népmesék / válogatta és szerkesztette Csáky S. [Sörös] Piroska ; [illusztrállta gyermekeinek rajzait felhasználva Léner Margit] . – Szeged : Betli BT, 1994 (Szeged : Betli BT) . -137. p. : színes ill. ; 23 cm
Megjelent a Magyar Köztársaság Mûvelôdési és Közoktatási Minisztériumának a támogatásával.
ISBN 963-04-4586-7
1000 pld.

BÁCSKAI MAGYAR NÉPVISELETEK
Bácskai magyar népviseletek / Szerkesztette Silling István ; az elôszót írta Beszédes Valéria ; grafikai szerkesztô és sorozatterv Csernik Attila . – Újvidék : Jugoszláviai Magyar Mûvelôdési Társaság, 1994 (Újvidék : Verzal Nyomda) . -178. p. + XXVII p. táblaoldal : ill. fotókkal ; 19 cm . – ( A Jugoszláviai Magyar Mûvelôdési Társaság Kiskönyvtára. Néprajz, folklór, népköltészet ; 4.)
Megjelent a SOROS FOUNDATION – NEW YORK anyagi támogatásával.
Rezime. Summary.
ISBN 86-82043-23-8

 • BERÉNYI Ilona: Bácskai magyar népviseletek : lapozgatás a JMMT Kiskönyvtárában. = Családi Kör, 1994., júl. 21., 29. sz., 16. p.
 • PENAVIN Olga: Eltűnt tárgyi műveltégünk nyomában : (Bácskai népviseletek. Szerk. Silling István. Jugoszláviai Magyar Művelôdési Társaság, 1994.) = Üzenet, 1994., 7-8. sz., 533-535. p.
 • Tanulmányok a bácskai magyar népviseletrôl / Sárvári V. [Vajda] Zsuzsanna = H, 1995., 6. sz., 374-375. p.

BALLA Ferenc
A bezdáni Szentháromság fogadalmi kápolna / Balla Ferenc ; [a szerzô elôszavával] . – Bezdán : [kiadja a bezdáni Római Katolikus Plébániahivatal], 1994 (Tóthfalu : LOGOS Grafikai Mûhely) . – 48 p. : ill. ; 20 cm
Rezime

B. F. [BALLA Ferenc]: A bezdáni Szentháromság fogadalmi kápolna. = Zombor és Környéke, 1994., okt. 20., 10. sz., 9. p.
SILLING István: A bezdáni mûemlék kápolna. = Magyar Szó, 1994., okt. 22., 229. sz., 14. p.

BENEDEK Elek
Kígyós Jancsi : magyar népmesék / Benedek Elek ; [válogatta és az utószót írta Tóth László ; ill. Petar Kubièela] . – 5. kiadás . – Beograd : Zavod za izdavanje udãbenika, 1994 (Bezdan : Vojvodina) . – 123 p. : ill. ; 20 cm . – (Házi olvasmány ; 4.)
ISBN 86-17-03807-9
2000 pld.

BESZÉDES Valéria
Emberek és otthonok : néprajzi tanulmányok / Beszédes Valéria ; [fotók Augustin Juriga ; rajzok Jelisaveta Rudiæ Vraniæ ; fedélterv Vera Gabriæ Poèuèa] . – [Szabadka : Szabadegyetem], 1994 (Tóthfalu : LOGOS Grafikai Mûhely). – 196 p. : ill. ; 20 cm . – (Életjel Könyvek ; 55.)
Megjelent a Magyar Köztársaság Mûvelôdési és Közoktatási Minisztériumának anyagi támogatásával.
ISBN 86-82147-06-8
500 pld.

 • m. k. [MIHÁLYI Katalin]: Emberek és otthonok : …~~ szabadkai néprajzkutatóval most megjelent könyvérôl beszélgettünk. = Magyar Szó, 1995., febr. 16., 38. sz., 13. p.
 • BENCE Erika: Házak, otthonok, emberek. = Családi Kör, 1995., febr. 23., 8. sz., 20. p.
 • SILLING István: Értékmentés és hagyománytisztelet : Beszédes Valéria új könyve kapcsán. = Szabad Hét Nap, 1995., ápr. 13., 15. sz., 11. p.
 • PENAVIN Olga: Egy könyv kettôs tükörben. Szorgalom, elkötelezettség. = Üzenet, 1995., 4-6. sz., 334-336. p.
 • SILLING István: Egy könyv kettôs tükörben. Rólunk és otthonainkról. = Üzenet, 1995., 4-6. sz., 336-339. p.
 • HARKAI Imre: Kitáruló népi építészeti életterek. = Híd, 1995., 12. sz., 859-861. p.

BIACSI Antal
Kis délvidéki demográfia / Biacsi Antal ; [a grafikonokat Biacsi Dávid készítette] . – Szabadka : [a Szabadegyetem és a Magyarságkutató Tudományos Társaság kiadása], 1994 (Tóthfalu : LOGOS Grafikai Mûhely) . – 141. p. : grafikonok ; 20 cm . – (Életjel Könyvek ; 57.)
Megjelent a Magyar Köztársaság Mûvelôdési és Közoktatási Minisztériumának anyagi támogatásával.
ISBN 86-82147-08-4
500 pld.

BOTLIK József…
Eltévedt mezsgyekövek : adalékok a délvidéki magyarság történetéhez : 1918-1993 / Botlik József ; Csorba Béla ; Dudás Károly ; szerkesztette és az elôszót írta Szilágyi Károly ; fedélterv (Andruskó Károly linómetszetének felhasználásával) Kniefe Stúdió . – [Budapest] : Hatodik Síp Alapítvány ; Új Mandátum Könyvkiadó, 1994 . – 343 p. ; 22 cm
A kötet megjelenését az Illyés Alapítvány és a Mûvelôdési Közoktatási Minisztérium támogatta.
ISBN 963 7476 229

JUNG Károly
Ôrszerek könyve : szent levelek, golyó ellen védô imádságok, amulettek a magyar néphagyományban / Jung Károly ; [a fedôlapot Maurits Ferenc képszerkesztô tervezte ; mûszaki szerkesztô Maurits Ferenc] . – [Újvidék] : Forum Könyvkiadó, [1994] (Újvidék : Forum Nyomda) . – 134. p. : ill. ; 23 cm
Megjelent a Magyar Köztársaság Mûvelôdési és Közoktatási Minisztériumának a támogatásával.
ISBN 86-323-0389-9
1000 pld.

 • SILLING István: Amulettjeink könyve. = Híd, 1994., 10-11. sz., 747-749. p.
 • SÁRVÁRI V. Zsuzsa: Mágikus tárgyak nyomában. = 7 Nap, 1995., márc. 8., 5. sz., 9. p.

KÁNAÁNI TÖRTÉNETEK
Kánaáni történetek : önéletrajzok, vallomások / közreadja Németh István ; [a fedôlapot Németh Mátyás fotójának felhasználásával Maurits Ferenc tervezte] . – [Újvidék] : Forum Könyvkiadó, [1994] (Újvidék : Forum Nyomda) . – 185 p. : ill. ; 20 cm
Megjelent a Magyar Köztársaság Mûvelôdési és Közoktatási Minisztériumának támogatásával
Vass István, Lajos Mihály, Morel András, Dezsô Antal és Bálint József önéletírása.
ISBN 86-323-0391-0
800 pld.

 • KALAPIS Zoltán: Szegénységünk és gyámoltalanságunk könyve. = Magyar Szó, 1994., júl. 9., 139. sz., 13. p.
 • BENCE Erika: Házzal elátkozva. = Üzenet, 1994., 12. sz., 937-938. p.
 • GEROLD László: Ismerôsök az élet országútjáról. = Híd, 1994., 12. sz., 873-876. p.

KOCSIS Antal
Isten dicsôségére emeltette… : Topolya mezôváros területén található keresztek / Kocsis Antal ; Nagy Tibor ; [fotók ifj. Kocsis Antal ; Rind István ; Víg Ferenc ; a térképeket rajzolta Nagy Borús Emôke] . – Újvidék : Agapé, [1994] (Újvidék : Agapé) . – 84. p. : ill. fotókkal ; 18 cm
500 pld.

 • SILLING István: Topolyai keresztek. = Magyar Szó, 1994., okt. 8., 217. sz., 14. p.
 • SÁRVÁRI V. Zsuzsanna: Egy úttörô néprajzi gyûjtemény. = 2×7 Nap, 1994., nov. 16., 5. sz., 44. p.

PAPP György
Betlehemnek nyissunk ajtót! / Papp György ; a rendezôi utasításokat és a rajzokat készítette Koncz István rendezô ; a kottákat ellenôrizte Bácskai Emese zenemûvész, a fedôlapot tervezte Klamár Zoltán . – [Szeged : Betli BT], 1994 [(Szeged : Betli BT)] . – 249 p. : ill. ; 20 cm
Megjelent a Magyar Köztársaság Mûvelôdési és Közoktatási Minisztériumának a támogatásával.
ISBN 963-04-4585-9
1000 pld.

 • m. [MIHÁLYI] k. [Katalin]: Betlehemnek nyissunk ajtót : hamarosan megjelenik dr. Papp György könyve. = Magyar Szó, 1994., nov. 4., 240. sz., 11. p.
 • MIHÁLYI Katalin: A betlehemezés reneszánsza : dr. Papp Györggyel új könyvérôl beszélgettünk. = MSz, 1994., dec. 20., 276. sz., 11. p.
 • H-ó [HULMANN László]: Egy könyv és egy kazetta—. = Új Kanizsai Újság, 1995., jan. 12., 1–2. sz., 4. p.
  Az Ars Nova együttes Boldog karácsonyt c. hangszalagjáról is.
 • PENAVIN Olga: Különleges gyûjtemény. = Üzenet, 1995., 1-3. sz., 171-173. p.
 • SILLING István: Betlehemes játékaink gyűjteménye. = Híd, 1996., 2–3. sz., 244–245. p.

SILLING István
Templomok, szentek, imádságok : tanulmányok a vajdasági népi vallásosság tárgykörébôl / Silling István ; [grafikai szerkesztô és sorozatterv Csernik Attila] . – Újvidék ; Tóthfalu : Jugoszláviai Magyar Mûvelôdési Társaság ; Logos Grafikai Mûhely, 1994 (Tóthfalu : Logos Grafikai Mûhely) . – 133. p. : ill. 4 lap fényképpel ; 19 cm . – (A Jugoszláviai Magyar Mûvelôdési Társaság Kiskönyvtára. Néprajz, folklór, népköltészet ; 5.)
Megjelent a Határon Túli Magyar Könyvkiadás Támogatása Kuratóriumának anyagi hozzájárulásával. A megjelenést támogatta az újvidéki Rotor Vállalat is.
ISBN 86-82043-24-6
400 pld

Templomok, szentek, imádságok : beszélgetés ~~ néprajzkutatóval / -zs- [Fridrik Cirkl Zsuzsa] = SZHN(Dm), 1995., febr. 16., 7. sz., 1. p.
A népi vallásosság mélységei / Kovács Endre = MSz, 1995., márc. 18., 64. sz., 14. p.
A feledéstôl mentett értékeink : beszélgetés ~~nal a Templomok, szentek, imádságok c. legújabb könyve kapcsán / Zámbó Illés = MSz, 1995., márc. 23., 68. sz., 11. p.
Könyvbemutató volt Kupuszinán / — = ZK, 1995., ápr. 20., 4. sz., 4. p.
Templomok,szentek, imádságok : ~~ újabb könyvérôl / B. [Beszédes] V. [Valéria] = Bo, 1995., máj. 4., próbszám, 14. p.
Tanulmányok a vallási néprajz körébôl / Sárvári V. [Vajda] Zsuzsa = H, 1995., 4-5. sz., 372-374. p.

Tarka lepke, kis mese / népmesék Arany László gyûjtésébôl; válogatta és az utószót írta Bori Imre ; [ill. Mirko Stojniæ] . – 5. kiadás . – Beograd : Zavod za izdavanje udãbenika, 1994 (Subotica : Minerva) . – 103 p. : ill. ; 20 cm . – (Házi olvasmány ; 3.)
ISBN 86-17-03826-8
2000 pld.

TÚL AZ ÓPERENCIÁN
Túl az Óperencián : magyar népmesék / [Benedek Elek és mások (Arany László, Berze Nagy János, Horger Antal, Kriza János) meséi ; Mirko Stojniæ válogatott illusztrációival] . – Újvidék : Forum Kiadó, 1994 (Újvidék : Forum Nyomda) . – 211. p. : ill. ; 25 cm
ISBN 86-323-0394-5
1500 pld.

TÜNDÉR ILONA KERTJE
Tündér Ilona kertje / jugoszláviai magyar gyûjtésekbôl válogatta Jung Károly ; elmesélte Bognár Antal ; Péter László grafikáival ; [a fedôlapon Péter László rajza ; sorozatterv Maurits Ferenc] . – [Újvidék] : Forum Könyvkiadó, [1994] (Újvidék : Forum Nyomda) . – 61. p. : színes ill. ; 25 cm . – (Mondavilágunk ; 4.)
Megjelent a Magyar Köztársaság Mûvelôdési és Közoktatási Minisztériumának anyagi támogatásával
ISBN 86-323-0246-9
1500 pld.

VOLT EGYSZER EGY—
Volt egyszer egy— : népköltészeti válogatás / [válogatta Stevan Miciæ, Pastyik Ilona, Samuel Dubovsky, Lucretia Raichici, Szlavko Szabo ; sajtó alá rendezte Stevan Miciæ ; ill. Mirko Stojniæ] . – 2. kiadás . – Beograd : Zavod za izdavanje udãbenika i nastavna sredstva, 1994 (Subotica : Minerva) . – 147 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 86-17-03617-6
2000 pld.

A ZENTAI KŐKECSKE
A zentai kôkecske : válogatás a magyar mondakincsbôl / [válogatta, sajtó alá rendezte, a bevezetô szöveget és az apparátust írta Jung Károly ; ill. Mirko Stojniæ] . – 4. kiadás . – Beograd : Zavod za izdavanje udãbenika i nastavna sredstva, 1994 (Novi Sad : Feljton) . – 115 p. : ill. ; 20 cm . – (Házi olvasmányok ; 3. )
ISBN 86-17-03841-1
2000 pld.


1995.

BESZÉDES Valéria
Örökség : kis magyar bácskai néprajz / Beszédes Valéria ; [Dvorácskó László üvegfestményeivel illusztrált] . – [Szabadka] : [Szabadegyetem ; Szabad Hét Nap], 1995 (Tóthfalu : Logos) . – 186 p. : ill. ; 20 cm . – (Életjel Könyvek ; 60.)
ISBN 86-82147-13-0
500 pld.
Fûzve

HARKAI Imre
Házrendszerek és szerepük a magyar népi építészetben / Harkai Imre ; [a könyv megformálása és a borító terve - a szerzô ötlete alapján - Solymosy Lajos munkája ; a reprodukciók, illusztrációk és képek feldolgozását Gábrity Szinisa és Halász Gábor készítette ; a mûszaki rajzok a szerzô munkája] . – Budapest : LaVik 1992TM kiadása, 1995 (Budapest : Pénzes Károly nyomdája) . – 111 p. : ill. ; 23 cm
Megjelent a Magyar Köztársaság Mûvelôdési és Közoktatási Minisztériumának anyagi támogatásával.
ISBN 963 04 4989 7
1000 pld.

 • VALKAI Zoltán: Strukturalista építészeti ábécé. = Magyar Szó, 1995., 195., szept. 30., 228. sz., 12. p.
 • Sz. H. O.: A népi építészet struktúrái. = Magyar Szó, 1995., okt. 27., 251. sz., 9. p.

JUGOSZLÁVIAI MAGYAR NÉPKÖLTÉSZET
Jugoszláviai magyar népköltészet : 3. [kötet] / [válogatta, szerkesztette, a jegyzeteket s az elô- és utószót írta Bosnyák István] . – Újvidék : Magyar Tanszék, 1995 (Tóthfalu : Logos) . – 239 p. ; 24 cm . – (Értekezések, monográfiák ; 21.)
ISBN 86-80271-06-3
400 pld.
Fûzve

KLAMÁR Károly
A zentai (elemi) általános iskolák története ; 2. rész. Községi iskolák 1869 és 1908 között / Klamár Károly . – Zenta : Dudás Gyula Múzeum- és Levélbarátok Köre, 1995 (Tóthfalu : Logos) . – 103 p. : ill. ; 24 cm . – (Zentai Monográfia Füzetek = Graïa za monografiju Sente ; 40. füzet)
ISBN 86-7082-003-X
800 pld.
Fûzve

KOVÁCS Endre
Doroszló népi juhászata / Kovács Endre . – Újvidék : Jugoszláviai Magyar Mûvelôdési Társaság, 1995 (Tóthfalu : Logos) . – 106 p. + [23] táblaoldal (fotók) ; 19 cm . – (A JMMT kiskönyvtára. Néprajz, folklór, népköltészet ; 6.)
ISBN 86-82043-33-5
400 pld.

PAPP Asztrik
A csíksomlyói pünkösdi búcsú / Papp Asztrik ; sajtó alá rendezte és az utószót írta Fodor Sándor . – Novi Sad : Agapé, 1995 (Novi Sad : Agapé) . – 78 p. ; 20 cm
ISBN 86-463-0086-2
500 pld.

PENAVIN Olga
Jugoszláviai magyar diakrón népmesegyûjtemény : 2. [kötet] / [összeállította] Penavin Olga . – Újvidék : Forum Könyvkiadó, 1995 (Újvidék : Forum Könyvkiadó) . – 377 p. ; 24 cm
ISBN 86-323-0297-3
1000 pld.
Karton borítóval

JUNG Károly: Penavin Olga: Jugoszláviai magyar diakrón népmesegyûjtemény II. = Híd, 1995., 10–11. sz., 745–746. p.

PENAVIN Olga

A jugoszláviai Bánát magyar nyelvjárási atlasza / Penavin Olga ; a borítót Klamár Zoltán tervezte . – Kanizsa : Cnesa, 1995. (Tóthfalu : Logos Grafikai Mûhely) . – 113 p. : ill. 24 cm
Megjelent a Határon Túli Magyar Könyvkiadás Támogatása Kuratóriumának anyagi hozzájárulásával.
800 pld.

Vajdasági könyvek Budapesten / m. [Mihályi] k. [Katalin] = MSz, 1995., jún. 21., 141. sz., 11. p.
A Magyar Kultúra Alapítvány Székházában bemutatják Penavin Olga, Illés Sándor valamint Ternovácz Tibor és Lukács Sándor könyvét.
Penavin Olga: A jugoszláviai Bánát nyelvjárási atlasza / Beszédes Valéria = Bo, 1995., júl. 6., 2. sz., 9. p.
A bánáti magyarok nyelvjárása / Silling István = MSz, 1995., aug. 19., 192. sz., 14. p.

SILLING István
Kínján esék esete : vajdasági archaikus népi imádságok / [összeállította] Silling István ; [Németh Mátyás fotóival] . – Újvidék : Jugoszláviai Magyar Mûvelôdési Társaság, 1995. (Újvidék : Forum nyomda) . – 77 p. : fotók ; 20 cm
ISBN 86-323-0102-0
1000 pld.
Fûzve

~~: Kínján esék esete : vajdasági archaikus népi imádságok. Forum, Újvidék, 1995. / Herbut Ildikó = HK, 1995., 3-4. sz., 109-110. p.
Archaikus népi imáinkról / Fekete J. József = ZK, 1995., máj. 20., 5. sz., 7-8. p.
Boldogasszony ablakában / Silling István . – Újvidék : Forum, Agapé, 1992.
Templomok, szentek, imádságok / Silling István . – Újvidék; Tótfalu : JMMT; Logos, 1994.
Kínján esék esete / Silling István . – Újvidék : Forum, 1995.
Archaikus népi imáinkról / Fekete J. József = Ü, 1995., 7-8. sz., 490-492. p.
Boldogasszony ablakában / Silling István . – Újvidék : Forum, Agapé, 1992.
Templomok, szentek, imádságok / Silling István . – Újvidék; Tótfalu : JMMT; Logos, 1994.
Kínján esék esete / Silling István . – Újvidék : Forum, 1995.
~~: Kínján esék este / Beszédes Valéria = H, 1995., 10-11. sz., 747-748. p.

SILLING István
Örökségünk nyomában : levéltári jegyzetek a Bácskából / Silling István . – Újvidék : Jugoszláviai Magyar Mûvelôdési Társaság, 1995 (Tóthfalu : Logos) . – 131 p. ; 18 cm . – (a Jugoszláviai Magyar Mûvelôdési Társaság Kiskönyvtára. Mûvelôdés- és helytörténet ; 4.)
ISBN 86-82043-34-3
400 pld.
Fûzve

TANÓK József
Emlékôrzô : Nova Crnja – Magyarcsernye 200 éves : adalékok a falu történetéhez : 2. könyv / Tanók József ; [munkatársak Berta Ferenc, Bodor Antal, Deák József, Hári József, Kovács Péter, Keilbach Teréz, Kubicskó Gyermán Etelka, Márton Antal, Márton István, Szabó István, Szalkai László, Szilágyi László ; sajtó alá rendezte és szerkesztette Biacsi Antal] . – Magyarcsernye : a szerzô kiadása, 1995 (Tóthfalu : Logos) . – 212 p. : ill. ; 24 cm
“Szülôfalumnak, alapítása 200. évfordulójára”
1000 pld.
Fûzve


1996.

Debellácsi hímzések / Nagy Irén ; [a kötet fényképanyagát Nagy Béla készítette] . – Újvidék ; Debelyacsa : Forum Könyvkiadó ; József Attila Művelődési Otthon, 1996 (Újvidék : Forum) . – 53 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 86-323-0446-1
500 pld.

 • Ügyes kezek üzenete / Burány Béla = MSz, 1996., jún. 15., 140. sz., 12. p.

HUNOR ÉS MAGYAR
Hunor és Magyar : mondák és legendák a csodaszarvastól Szent Istvánig / [szerkesztő Bálint Sándor] . – Novi Sad : Pandora, 1996 (Novi Sad : Verzal) . – 66 p. ; 22 cm . – (Pandora Könyvek ; 7.)

GALLUSZ László
Földéhség : szociográfiai portrék / Gallusz László ; grafikai szerkesztő és sorozatterv Csernik Attila . – Újvidék : Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, 1996 (Budapest : S. P. T. Kft) . – 170 cm ; 19 cm . – (A Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság Kiskönyvtára, Szociográfia ; 4. / sorozatszerkesztő Biacsi Antal)
E kötet megjelenését támogatta az adai IBA és a Halász József MB, a moholi Progres Vállalat, a becsei Sojaprotein és Cornelling, a péterrévei Agroselo és Tisza földművesszövetkezet, az utrinei, a moravicai, a horgosi és az ittabéi földművesszövetkezet; a péterrévei és a kishegyesi Helyi Közösség; a bácsföldvári Agropromet, az újvidéki Rotor és Metron; a péterrévei Termogal, a tordai Domaći med magánvállalat és Koncz László Péterrévéről. A címlapfotó Németh Mátyás szerzői ajándéka.
ISBN 86-82043-36-1
600 pld.
Fűzve

PÉNOVÁTZ Antal
Jászkunsági református magyarok Bácskában : [emléksorok a 210 éves Pacsér, Moravica, Feketics és Piros megtelepüléséről] / Pénovátz Antal . – Pacsér : [s. n.], 1996 ([s. l. : s. n.]) . – 56 p. : ill. ; 21 cm


1997.

BORI Imre
Szociográfiák nyomában : írások szociográfiákról / Bori Imre . – Újvidék : Forum Könyvkiadó, 1997 (Újvidék : Forum) . – 114 p. ; 20 cm
T: Brasnyó István, Burány Nándor, Csák Gyula, Csoóri Sándor, Dudás Károly, Féja Géza, Gallusz László, Gerold László, Hatala Zoltán, Herceg János, Illyés Gyula, Kalapis Zoltán, Kalmár István (alias Mayer Ottmár), Kiss Flórián (alias Malušev Cvetko), Komáromi József Sándor, Kovács György, Kovács Imre, Krúdy Gyula, Laták István, Lengyel István, Lévay Endre, Matuska Márton, Moldova György, Móricz Zsigmond, Németh István, Pénovátz Antal, Petkovics Kálmán, Pósa Rózsa, Remenyik Zsigmond, Simokovich Rókus, Szabó Mihály, Szabó Zoltán, Tari István, Tőke István, Vajda Zsuzsa, Végh Antal, Veres Péter, Virág Gábor, Vlaovics József.
ISBN 86-323-0487-9
600 pld
Fűzve

HARKAI Imre…
Adorján népi építészete / Harkai Imre ; Klamár Zoltán. – Kanizsa : Cnesa, 1997.

 • PENAVIN Olga: Veszendő értékeink nyomában. = Magyar Szó, 1998., jan. 31., 28. sz., 8. p.

HÚSVÉTI MONDÓKÁK
Húsvéti mondókák / Biacs Jolán válogatása . – Tóthfalu : Logos, 1997 (Tóthfalu : Logos) . – 79 p. : ill. ; 20 cm
300 pld.
Fűzve

JUNG Károly
Összefüggések és kapcsolatok : esszék, tanulmányok a peremvidék népi kultúrájáról / Jung Károly . – Újvidék : Forum Könyvkiadó, 1997 (Újvidék : a Forum Holding Nyomdája) . – 265 p. ; 23 cm
A kötet megjelenését a Nyílt Társadalomért Alap – Jugoszlávia valamint a Magyar Köztársaság Művelődési és Közoktatási Minisztériuma támogatta.
T: Balassa Iván, Bálint Sándor, Dušan Bandić, Borbély Mihály, Bori Imre, Burány Béla, Veselin Čajkanović, Kálmány Lajos, Kresz Mária, Munkácsy János, Tituš Brezovački, Borislav Jankulov, Penavin Olga, Ljubinko Radenković, Sebestyén Gyula, Székács József, Tátrai Zsuzsanna, Zabosné Geleta Piroska,
ISBN 86-323-0403-8
1000 pld

 • „Egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalóak!” : interjú ~~lyal nemrég megjelent Összefüggések és kapcsolatok című könyve kapcsán / Kontra Ferenc . = MSz, 1998., febr. 22., 47. sz., 12. p.
 • Esszék, tanulmányok a peremvidék kultúrájáról / Sárvári Vajda Zsuzsa . = MSz, 1998., márc. 21., 70. sz., 8. p.
 • ~~: Összefüggések és kapcsolatok / Bori Imre . = H, 1998., 4–5. sz., 452–453. p.
 • Peremvidéki népi kultúra / Silling István . = H, 1998., 6. sz., 553–556. p.

SILLING István
Kakasok szólalnak, Máriát kiáltanak / Silling István. – Tóthfalu : Logos, 1997.

 • A szellem megtartó ereje / Káich Katalin . = MSz, 1998., jan. 10., 10. sz., 9. p.
 • Népi imádságok / Penavin Olga . = MSz, 1998., febr. 21., 46. sz., 8. p.
 • Töprengések. Egy imádságoskönyvről / Fekete J. József . = 7N, 1998., febr. 25., 4. sz., 25. p.

MÓRICZ Rózsa
Itt születtem— : Jermenovci – Ürményháza 180 éves / Móricz Rózsa . – [Szabadka] : Grafoprodukt, [1997] (Szabadka : Grafoprodukt) . – 125 p. : ill., fotók ; 21 cm
500 pld.

SIMON István, CS.
Virulsz-e még, szülőföldem? / Cs. Simon István ; [a fényképeket készítették Gergely József, Fehér Imre, Tari István, Kónya Lívia, Szedlacsek Endre, Molnár László et al.] . – Zenta : Dudás Gyula Múzeum- és Levélbarátok Köre, 1997. (Zenta : Udarnik) . – 108 p. : ill. ; 25 cm
Megjelent Csóka első írásos említésének 750. évfordulója alkalmából.
ISBN 86-7082-010-2
800 pld.
Fűzve

SINKOVITS Ferenc
Bácskai magyar időjóslás : Csantavér népi meteorológiája / Sinkovits Ferenc . – Újvidék : Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, 1997. (Újvidék : Daniel Print) . – 231 p. ; 18 cm . – ( A Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság Kiskönyvtára. Néprajz, folklór, népköltészet ; 7. / szerk. Silling István)
Megjelent a Határon Túli Magyar Könyvkiadás Támogatása Kuratóriumának anyagi hozzájárulásával.
ISBN 86-82043-45-9
400 pld.

 • SILLING István: Időjósló néphagyományaink. = Üzenet, 1997., 11–12. sz., 870–871. p.
 • Bácskai magyar időjóslás / Penavin Olga . = MSz, 1998., ápr. 18., 94. sz., 8. p.

TANÓK József
Emlékőrző : Nova Crnja – Magyarcsernye 200 éves : adalékok a falu történetéhez : 3. könyv / Tanók József . – Nova Crnja = Magyarcsernye : szerző, 1997 (Újvidék : Verzal) . – 151 p. : ill. ; 24 cm
500 pld.

VAJDASÁGI MAGYAR NÉPDALOK
Vajdasági magyar népdalok : lírai dalok / [összeállította] Bodor Anikó ; [kottagrafika Bordás Szilárd ; a térképeket Valkay Zoltán rajzolta] . – Újvidék : Forum, 1997 (Újvidék : Forum) . – 349 p. : kották ; térképek ; 25 cm
ISBN 86-323-0462-3
1000 pld.
Fűzve

Őseink öröksége : …beszélgetés ~~val / Pertics Péter = MSz, 1997., aug. 17., 193. sz., 8. p.

Vajdasági magyar népdalok / r. = SZHN(TM), aug. 28., 35. sz., 19(3). p.
Dobos János: Zenta pecsétje és címere (1997) c. könyvéről is.

Egy kötetben a vajdasági magyar népdalok : ~~ könyvének bemutatója Zentán / fi [Fodor István] = MSz., 1997., szept. 18., 220. sz., 9. p.

Vigyázat, tűzveszély! : terjesztője ~~, eszköze a Vajdasági magyar népdalok c. gyűjtemény / Kókai Péter = MSz, 1997., szept. 21., 223. sz., 6. p.
Könyvbemutató a zentai Művelődési Házban.

Följegyzések : két könyv – pillanat : ~~ népdalkiadványáról. Vujicsics Sztoján tanulmánykötetéről / Bori Imre = MSz, 1997., okt. 25., 252. sz., 9. p.

Népzenével a lélek viharai ellen : ~~ népzenekutató könyvének szabadkai bemutatójáról / m. [Mihályi] k. [Katalin] = MSz, 1997., nov. 7., 263. sz., 9. p.

Vajdasági magyar népdalok : ~~ könyvének bemutatója / — = MSz, 1997., nov. 9., 265. sz., 5. p.
Újvidéken.

Népművészetünket művelnünk kell : népdalgyűjteményt mutattak be szerdán este az újvidéki Petőfi kultúrházban / T. [Tóth] E. [Elvira] = MSz, 1997., nov. 14., 269. sz., 13. p.

Vajdasági magyar népdalok / B. G. = MSz, 1997., dec. 5., 285. sz., 9. p.
Könyvbemutató Adán.

Karácsonyi műsor és könyvbemutató / — = MSz, 1997., dec. 17., 295. sz., 11. p.
Kanizsán.


1998.

BESZÉDES Valéria
Örökség II. : kis magyar bácskai néprajz / Beszédes Valéria ; Az illusztrációkat Németh Anna iparművész válogatta a topolyai Kodály Zoltán Művelődési Egyesület Szivárvány Képzőművészeti Szakkör tagjainak az 1995–1997 közötti időszakban készült munkáiból . – [Szabadka : Szabadegyetem], 1998 (Szabadka : Studio Bravo Nyomda) . – 192. p. : ill. ; 20 cm . – (Életjel Könyvek ; 75.)
Megjelent a Magyar Köztársaság Művelődési és Közoktatási Minisztériumának támogatásával.
500 pld.
ISBN 86-82147-28-9

 • SÁRVÁRI Zsuzsa: Népéletünk apró mozzanatai. = Magyar Szó, 1998., máj. 23., 122. sz., 8. p.

BODOR Anikó
Vajdasági magyar népdalok II. : balladák, betyár- és pásztordalok / [összeállította Bodor Anikó; kottagrafika Dévai Irén, Varga Judit]. – Újvidék : Forum; Zenta : Thurzó Lajos Közművelődési Központ, 1999 (Újvidék : Forum). – 549 p. : kották ; 24 cm
Példányszám: 800
Puhakötés

BORÚS Rózsa
Bácskai lakodalmak / Borús Rózsa . – Szabadka : Grafoprodukt, 1998 (Szabadka : Grafoprodukt) . – 203 p. : ill. ; 21 cm
A címlapon a kiadás helye Topolya.
500 pld.

 • PENAVIN Olga: Bácskai lakodalom. = Magyar Szó, 1998., okt. 10., 242. sz., 8. p.

NAGY Irén
Debellácsi hímzésminták : [a Családi Kör különkiadványa] / Nagy Irén . – [Újvidék] : Családi Kör, [1998] (Újvidék : Verzal) . – [6] + [72]. p. mintagyűjtemény : ill. ; 29 cm

SILLING István
Tegnap és ma : adalékok Nyugat–Bácska néprajzához / Silling István ; grafikai szerkesztő és sorozatterv Csernik Attila . – Újvidék : Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, 1998 (Újvidék : Dániel Print) . – 158 p. : ill. ; 19 cm . – (A JMMT Kiskönyvtára. Néprajz, folklór, népköltészet / Sorozatszerkesztő Silling István : 8.)
Megjelent a Határon Túli Magyar Könyvkiadás támogatása kuratóriumának anyagi hozzájárulásával.
500 pld.

Néprajzi tanulmányok / Sárvári V. Zsuzsanna . = MSz, 1998., szept. 12., 218. sz., 8. p.

TÚL AZ ÓPERENCIÁN
Túl az Óperencián : magyar népmesék / Benedek Elek és mások (Arany László, Berze Nagy János, Horger Antal, Kriza János) meséi ; Mirko Stojnić illusztrációival . – negyedik kiadás . – [Újvidék] : Forum Könyvkiadó, 1998 (Újvidék : a Forum Holding nyomdája) . – 211 p. : ill. ; 24 cm
2000 pld.
ISBN 86-323-0434-8

SÁRKÖZI Ferenc…
Református halotti és temetkezési szokások Feketicsen : 1785–1997 / Sárközi Ferenc ; Sárándi István ; Kórizs József. – Újvidék : Grafotip, 1998.

Könyvbemutató / stg . = MSz, 1998., jún. 14., 141. sz., 5. p.
~~ – Kórizs József – Sárándi István: Református halotti és temetkezési szokások Feketicsen.
A törődés megnyilvánulásai : …a Református halotti és temetkezési szokások Feketicsen 1785–1997 című könyv bemutatójáról / Stanyó Tóth Gizella . = MSz, 1998., jún. 19., 145. sz., 5. p.


1999.

KIRÁLY Ernő
Gyöngykaláris : jugoszláviai magyar népénekek / Király Ernő ; [fedőlapterv Pálfi Attila ; Kották Bordás Szilárd] . – Újvidék : Forum Könyvkiadó, 1999 (Újvidék : Forum Holding nyomda) . – 285 p. : kották ; 24 cm
Megjelent a szerző nyolcvanadik születésnapjára.
ISBN 86-323-0450-X
1000 pld.
Fűzve

GLESZER Norbert
Kalászfejek zsolozsmája : aratás és cséplés Óbecsén a XX. században / Gleszer Norbert . – Újvidék : Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, 1999 (Újvidék : Dániel Print) . – 167 p. + [54] p. : ill. ; 19 cm . – (A Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság Kiskönyvtára. Néprajz, folklór, népköltészet; 9.)
Példányszám: 500
Puhakötés

Könyvbemutató és ünnepi műsor : augusztus 20. alkalmából Becsén / l. [Lajber] gy. [György] . = MSz, 1999., aug. 15., 182. sz., 5. p.

NAGY SÍVÓ Zoltán
Bukovina, mit vétettem? / Nagy Sívó Zoltán ; [Fedőlapterv Maurits Ferenc] . – Újvidék : Forum Könyvkiadó, 1999 (Újvidék : Forum Nyomda) . – 219 p. : ill. ; 23 cm
ISBN 86-323-0440-2
1000 pld.
Fűzve

Új könyv. Bukovina, mit vétettem? / szó [Szántó Márta] . = MSz, 1999., dec. 19., 252. sz., 13. p.

Bemutatták Hertekendyfalván ~~ könyvét / — . = MSz, 1999., dec. 26., 257. sz., 13. p.