Vajdasági néprajzi bibliográfia – Helytörténeti munkák

A fenti címet viselő visszapillantó bibliográfia a vajdasági/jugoszláviai magyar néprajzi kutatások 1945–2004-ig terjedő tárgyidőszakának az eredményeit összegzi. A tételek egyik csoportja a könyvek (monografikus kiadványok, gyűjteményes munkák, atlaszok) adatait közli recenzeált bibliográfia formájában, vagyis a kiadványok sajtóvisszhangjának az adatai között is eligazít. A begyűjtött információk másik része a néprajzi ill. néprajzi anyagot is közlő szakfolyóiratok (Híd, Hungarológiai Közlemények, Üzenet, Létünk, Oktatás és Nevelés, Bácsország, Orbis, Új Kép), évkönyvek (Tanulmányok, Godišnjak Filozofskog fakulteta, a HMSZ Évkönyve, Magyar Szó Naptár), értesítők közleményeit teszi elérhetővé a kutató számára. A napi- és hetilapokban megjelenő cikkek közül csak a folytatásban közreadott, terjedelmesebb írások jelennek meg a bibliográfiában.

1961.

BARANYAI Júlia
Gyertyafény : Laskó, egy régi magyar falu krónikájából / Baranyai Júlia ; Varga G[izella] Mária fametszeteivel. – Sziget i. a. Wart, Austria, Kovács Aladár Kiadása, (Lug [Laskó] Baranya), [1961]. – 31 p. ; 19 cm. – (Szigeti Füzetek ; 1.)
A Zágrábi Magyar Képes Újság első közlése nyomán készült kiadás.
Ny. n., 1000 pld, fűzve


1976.

BARANYAI Júlia
Vízbe vesző nyomokon : fejezetek a Dráva-szög történetéből. – [Újvidék] : Forum Könyvkiadó, 1976. – 330. p.

 • MATIJEVICS Lajos: Etnográfiai nyomokon… = Hungarológiai Közlemények, 1976., 28. sz., 183–184. p.

1977.

DOROSZLÓ
Doroszló : egy bácskai falu élete. – Doroszló : a Helyi Közösség Tanácsa, 1977. – 169. p.


1978.

JUNG Károly
Gombos (Bogojevo) : Írások egy nyugat–bácskai falu jelenéről és múltjáról / Szerk. Jung Károly. – [Szabadka] : Arany János Művelődési Egyesület, 1978. – 167 p.

 • FEHÉR István: Kismonográfia Gombosról : írások a falu jelenéről és múltjáról. = Magyar Szó, 1978., márc. 8., 65. sz., 13. p.
 • TOMÁN László: Gombos múltjáról és jelenéről. = Misao–Gondolat, 1978., márc. 22., 6. sz., 8. p.
 • H. J. [HERCEG János]: Gombos könyve. = Dunatáj, 1978., aug. 30., 33. sz., 7. p.
 • PATÓ Imre: Hasznos összefoglalás. = Üzenet, 1979., 1–2. sz., 86–87. p.

HORGOŠ
Horgoš : 1772–1978. – Horgos ; Subotica, 1978. – 57 p.
Kétnyelvű

 • [LÉVAY] VÖLGYI Endre: Jegyzetek a készülő monográfiák kapcsán. = Üzenet, 1978., 2. sz., 155–156. p.
  A Doroszló : egy bácskai falu élete. – Doroszló : Doroszló Helyi Közösség Tanácsa c. kötetről is.

1979.

STANKOV, Dušan…
Bajmok : monografija = Bajmok : monográfia / Dušan Stankov… – Bajmok : Mesna zajednica = Helyi Közösség, 1979. – 66. p.

VARGA Sándor…
Dobronak, Göntérháza, Kot helytörténete / Varga Sándor ; Pivar Ella. – Lendva : Murska sobota ; Pomurski tisk, 1979 [1980]. – 160. p.

 • PENAVIN Olga: Híradás a Muravidékről. = Üzenet, 1983., 4. sz., 188–193. p.
 • POZSONEC Mária: Egymás nélkül egyedül vagyunk. = Népújság, 1983., aug. 18., 33. sz., 4. p.

VARGA Sándor…
Hosszúfalu, Hodos és Lendvahegy múltja és jelene / Varga Sándor ; Pozsonec Mária ; Pivar Ella. – Lendva : Magyar Nemzetiségi Oktatási és Művelődési Érdekközösség, 1982. – 180 p.

 • PAPP József: Falvaink múltjából. = Népújság, 1983., jan. 5., 1. sz., 4. p.
 • GADÁNYI Károly: Hosszúfalu, Hodos és Lendvahegy múltja és jelene. = Népújság, 1983., jan. 19., 3. sz., 4. p.

2002.

VIRÁG Gábor
Kishegyes : helytörténeti tanulmányok és dokumentumok / Virág Gábor. – Újvidék : JMMT, 2002 (Szabadka : Grafoprodukt). – 316 p. : ill. ; 19 cm. – (A JMMT Kiskönyvtára. Művelődés- és helytörténet ; 10.)
ISBN 86-82043-76-6