Hol tart a folklórkutatás?

Fél évszázaddal ezelőtt jelent meg az Idő, idő tavaszidő című gyűjtemény, amely a jugoszláv magyarság népköltészetét foglalta magában Bori Imre szerkesztésében. Az ötvenéves kerek évforduló alkalmából a Kiss Lajos Néprajzi Társaság szombaton konferenciát szervezett a temerini tájházban, mely keretében megvizsgálták, hol is tart jelenleg a folklórkutatás.

– A szakemberek szakterületükről hoztak érdekes előadásokat. Az ilyen konferenciák alkalmával nagyon sok jó ötletet meríthetünk a jövőbeli tervekre tekintve. Szeretnénk a jövőben nagyobb hangsúlyt fektetni a műhelymunkákra, ahol nem kell egy tudományos dolgozattal készülni, hanem csak elmondani, ki mit fedezett fel, vagy mivel kellene a továbbiakban foglalkozni. Például a mostani alkalommal visszatérő téma volt a betlehemezés, és kiderült, hogy sokan felgyűjtöttük, csak nincs átfogó gyűjtemény – emelte ki Szőke Anna, a Kiss Lajos Néprajzi Társaság elnöke.

A konferencia előadói között volt Besnyi Károly, aki a kallódó, de előkerült kéziratokról beszélt. Beszámolójában ismertette néhány tanulmány tartalmát, és kitért bizonytalan sorsukra is. Csorba Béla néprajzkutató Kováts Antalról, Temerin első folklórgyűjtőjéről tartott előadást. Fehér Viktor és Raffai Judit Katona Imre szerepét mutatta be a jugoszláviai magyar folklorisztika intézményesülésének folyamatában. Klamár Zoltán Mágó Jusztina topolyai balladaénekesről tartott előadást. Tanulmányában családtörténeti morzsákat szemezgetve mutatta meg a balladák helyét. Silling István egy összefoglaló előadást tartott A népi vallásosság költészetének kutatása a Vajdaságban címmel. Silling Léda Czminer Annáról értekezett. Tóth-Glemba Klára a közép-bánáti népi históriás és népi ünnepköszöntőket dolgozta fel. Kónya Sándor Petőfi Sándor Fürdik a holdvilág az ég tengerében című versének népies és népi variánsait ismertette. Hallgató Imre a bácsfeketehegyi református árvaház kezdeti éveivel foglalkozott, Szőke Anna pedig egy közmondást dolgozott fel Egy közmondás továbbélése Bellosics Bálint nyomán címmel tartott előadásában.

Fotó: Ádám Jennifer

Fotó: Ádám Jennifer

A konferencia után bemutatták azokat a néprajzi vonatkozású kiadványokat, amelyek a közelmúltban jelentek meg, s még nem ismertek, illetve kevésbé ismertek a nagyközönség előtt. Köztük Silling István Duna menti életünkről című könyvét, mely néprajzi és szociográfiai jegyzeteket tartalmaz Nyugat-Bácskáról és a vidékekről. Tóth-Glemba Klára Pápika könyvét, a közép-bánáti játékkultúra hagyományának gyűjteményét. Silling Léda Vajdasági vásárok és vásározók néprajzi monográfiáját, illetve Szőke Anna A magyar népi táplálkozás tárgyi képekben című kötetét.

Forrás: www.magyarszo.rs/hu/4722/kultura/250285/Hol-tart-a-folkl%C3%B3rkutat%C3%A1s-Kiss-Lajos-N%C3%A9prajzi-T%C3%A1rsas%C3%A1g-folkl%C3%B3rkutat%C3%A1s.htm