Társaságunkról

A Kiss Lajos Néprajzi Társaság az újvidéki Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság civil szervezet keretében 1990-ben, szakosztályként alakult meg, majd 1997-ben szabadkai székhellyel önálló civil szervezetté vált.

Első és legfontosabb célja a Vajdaságban tevékenykedő, a néprajzzal hivatásosan vagy kedvtelésből foglalkozó kutatók munkájának összehangolása. Feladatának tekinti továbbá gyűjtőhálózat fokozatos kialakítását, kutatási programok megvalósítását és tudományos konferenciák szervezését.

A Társaság munkájának legfontosabb színtere az évi rendszerességgel – legalább két alkalommal – megrendezésre kerülő tanácskozások. Társaságunk a tanácskozások anyagait nyomtatásban is megjelenteti. Az első önálló kiadvány törzsanyagát a vallási néprajz témaköréből válogatott írások képezték. Ezt követte 2004-ben a Kiss Lajos Néprajzi Társaság Könyvtára sorozat elindítása, amellyel a nagyobb terjedelmű vajdasági tematikájú néprajzi munkák megjelentetését segítjük elő.

A többéves tevékenység másik, rendkívül fontos hozadéka a Vajdaság egész területéről érkező gyűjtők munkájának koordinálása, illetve egy gyűjtőhálózat megteremtése lett.

A Társaság összehangolt munkáját igénylő vállalkozása a Vajdasági Magyarok Néprajzi Atlaszának összeállítása volt, melynek során a Vajdaság negyvenegy (a Bácskában huszonkettő, a Bánságban tizennyolc, Szerémségben egy) magyarlakta településén végeztünk kérdőíves módszerrel kutatást. A kutatási program 2001-ben zárult, a hivatalos bemutatásra 2002. februárjában kerül sor. A többéves kutatás eredményeit CD-n tettük hozzáférhetővé, ezáltal elősegítve a Vajdaságban eddig egyedülálló adatbázis könnyebb áttekinthetőségét és kutathatóságát. Az adathordozó közel kilencszáz térképet tartalmaz, amelyek a kutató és az érdeklődő tetszése szerint egymásra vetíthetők. Emellett település-leírások, statisztikai adatok és helyszínrajzok is megtalálhatók a mellékletben.

A most folyó programok közül említést érdemel még a

  • a vajdasági néprajzi bibliográfia frissítése
  • a néprajzi adattár létrehozása
  • a szakkönyvtár bővítése
  • az amatőr gyűjtők tevékenységének további koordinálása, néprajzi gyűjtőpályázat kiírása
  • a fiatal néprajzkutatók és kulturális antropológusok konferenciájának szervezése
  • a téli konferencia megszervezése

Elnökségünk

Elnök Dr. Szőke Anna
Elnökhelyettes Kónya Sándor
Elnökségi tagok Dr. Raffai Judit
Dr. Klamár Zoltán
Dr. Tóth-Glemba Klára
Ellenőrző bizottság Vass Zoltán – Kishegyes
Rind Melitta – Topolya
Szabó Kocsis Zsuzsanna – Bajsa