Vajdasági néprajzi bibliográfia – 1970–1979

A fenti címet viselő visszapillantó bibliográfia a vajdasági/jugoszláviai magyar néprajzi kutatások 1945–2004-ig terjedő tárgyidőszakának az eredményeit összegzi. A tételek egyik csoportja a könyvek (monografikus kiadványok, gyűjteményes munkák, atlaszok) adatait közli recenzeált bibliográfia formájában, vagyis a kiadványok sajtóvisszhangjának az adatai között is eligazít. A begyűjtött információk másik része a néprajzi ill. néprajzi anyagot is közlő szakfolyóiratok (Híd, Hungarológiai Közlemények, Üzenet, Létünk, Oktatás és Nevelés, Bácsország, Orbis, Új Kép), évkönyvek (Tanulmányok, Godišnjak Filozofskog fakulteta, a HMSZ Évkönyve, Magyar Szó Naptár), értesítők közleményeit teszi elérhetővé a kutató számára. A napi- és hetilapokban megjelenő cikkek közül csak a folytatásban közreadott, terjedelmesebb írások jelennek meg a bibliográfiában.

1971.

IDŐ, IDŐ, TAVASZIDŐ
Idő, idő, tavaszidő : a jugoszláviai magyarság népköltészetéből / Válogatta, a bevezetőt és a jegyzeteket írta Bori Imre. – Újvidék : Forum Könyvkiadó, 1971. – 234. p.

 • Bányai János: Örökségünk, értékeink. = Magyar Szó, 1971., dec. 25., 353. sz., 14. p.
 • NEGYEDI László: Értékes néphagyomány. = Üzenet, 1972., 4. sz., 251–253. p.

JUGOSZLÁVIAI MAGYAR NÉPMESÉK
Jugoszláviai magyar népmesék / Közzétette Penavin Olga ; a mesék tipológiai meghatározását készítette Dömötör Ákos. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 1971. – (Új Magyar Népköltési Gyűjtemény ; XVI.). – 623 p.

 • BÁNYAI János: Népmeséink. = Magyar Szó, 1972., jan. 29., 27. sz., 12. p.
 • HORVÁTH Valéria: Jugoszláviai magyar népmesék. = Képes Ifjúság, 1972., febr. 23., 1240. sz., 18. p.
 • SZEMERKÉNYI Ágnes: Megélénkülő folklórkutatás. = Üzenet, 1972., 3. sz., 201–202. p.
 • KATONA Imre: Jugoszláviai magyar népmesék. = a Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei, 1972., 11–12. sz., 275–279. p.
 • [bn] [BURÁNY Nándor]: Jugoszláviai magyar népmesék : Penavin Olgával a népmesegyűjtésről és új könyvéről. = Magyar Szó, 1972., jan. 4., 2. sz., 8. p.

SZÉLÖRDÖG
Szélördög : bácskai népmesék / Penavin Olga gyűjtéséből ; Elmesélte a gyerekeknek Jékely Zoltán. – Budapest ; Újvidék : Móra Könyvkiadó ; Forum Könyvkiadó, 1971. – 151. p.

 • Jung Károly: Népköltészeti kutató munkánk ünnepei : három hazai magyar népköltési gyűjtemény látott napvilágot. = Magyar Szó, 1971., dec. 18., 346. sz., 13. p.

Penavin Olga: Jugoszláviai magyar népmesék, Budapest, 1971; Szélördög, Újvidék, 1971; Bori Imre: Idő, idő, tavaszidő. Újvidék, 1971.

 • KOLOZSI Tibor: Közelebb a valósághoz. = Üzenet, 1972., 4. sz., 253–256. p.
 • VAJDA S. Zsuzsanna: Szélördög. = a Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei, 1974., 19–20. sz., 281–282. p.

1972.

PENAVIN Olga
A szerémségi magyar szigetek nyelve. – Budapest, 1972.

 • JÓNÁS Frigyes: „A szerémségi magyar szigetek nyelvé”-ről. = Létünk, 1973., 1. sz., 169–171. p.
 • MATIJEVICS Lajos: Üzenet a mai Szerémségből. = Üzenet, 1973., 2. sz., 176–177. p.

RUKKOLNAK A SZÉP ZENTAI FIÚK
Rukkolnak a szép zentai fiúk : katonadalok Zentán és vidékén / Burány Béla ; Fábri Jenő ; Tripolszky Géza ; Bodor Géza. – Zenta : Zentai Múzeum, 1972. – 144 p. – (Zentai Füzetek; 8/D)

SÁRKÁNYÖLŐ IKERTESTVÉREK
Sárlányölő ikertestvérek : kopácsi népmesék / Katona Imre. – Újvidék : Forum Könyvkiadó, 1972. – 416 p. – (Hagyományaink ; 3.)

 • TÓTH Ferenc: Sárkányölő ikertesvérek. Kopácsi népmesék. = Magyar Szó, 1972., szept. 23., 263. sz., 12. p.
 • JUNG Károly: Egy közösség meseanyaga. = Üzenet, 1972., 10. sz., 620–622. p.
 • PENAVIN Olga: Katona Imre: Sárkányölô ikertestvérek : kopácsi népmesék = Létünk, 1972., 5. sz., 169-171. p.

1973.

BURÁNY Béla
Hej, széna, széna : 120 vajdasági magyar gyermekjátékdal / Burány Béla. – Zenta : Zentai Múzeum, 1973. – 201 p. – (Zentai Füzetek ; 8/E.)

 • MATIJEVICS Lajos: Újabb jelentős folklór-anyag Zenta környékéről. = Magyar Szó, 1974., ápr. 6., 94. sz., 11. p.
 • MATIJEVICS Lajos: Burány Béla: Hej, széna, széna. = a Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei, 1974., 19–20. sz., 273–275. p.
 • JUNG Károly: Egy úttörő kiadványról. = Üzenet, 1974., 7–8. sz., 604–606. p.

PENAVIN Olga
Szlavóniai hétköznapok / Penavin Olga. – Újvidék : Forum Könyvkiadó, 1973. – 312 p. – (Hagyományaink ; 5.)

 • KATONA Imre: Gyarapodó „Hagyományaink”. = Üzenet, 1974., 11. sz., 874–877. p.
 • VIRÁG Gábor: Szlavóniai hétköznapok. = 7 Nap, 1974., dec. 20., 51. sz., 18. p.
 • MATIJEVICS Lajos: Szlavóniai hétköznapok. = a Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei, 1975., 23–24. sz., 283–285. p.

1974.

KISS Lajos
Horgosi népdalok / Kiss Lajos. – Zenta : Zentai Múzeum, 1974. – 311 p. – (Zentai Füzetek ; 8/F.)


1975.

IDŐ, IDŐ TAVASZIDŐ
Idő, idő, tavaszidő : a jugoszláviai magyarság népköltészetéből / Bori Imre. – második, bővített kiadás. – Újvidék : Forum Könyvkiadó, 1975. – 224 p.

KOVÁCS Ilona…
Gombosi népballadák / Kovács Ilona ; Matijevics Lajos. – Újvidék : Hungarológiai Intézet, 1975. – 81 p. ; kottákkal

 • BESZÉDES Valéria: Népi kultúránk kibontakozó képe. = Üzenet, 1975., 10. sz., 797–798. p.
 • T. M. [TAKÁCS Magda]: Maroknyi népballada az utókornak. = 7 Nap, 1975., szept. 12., 36. sz., 12. p.
 • JUNG Károly: Gombosi népballadák. = Magyar Szó, 1975., szept. 20., 259. sz., 12. p.
 • HERCEG János: A gombosi népballadák. = Dunatáj, 1975., nov. 12., 44. sz., 6. p.
 • MATIJEVICS Lajos: Balladakincsek. = Dunatáj, 1975., nov. 12., 44. sz., 6. p.

PENAVIN Olga
Szlavóniai (kórógyi) szótár. K–P. Újvidék, 1975 [1976], Forum Könyvkiadó. – 389 p. – 14 t

 • MATIJEVICS Lajos: Nyelvtudományunk fontos alkotása. = Misao–Gondolat, 1976., ápr. 27., 32. sz., 13. p.
 • KATONA Imre: A szlavóniai magyarság enciklopédiája. = Magyar Szó, 1976., máj. 29., 146. sz., 11. p.
 • BESZÉDES Valéria: Egy nyelvészeti munka néprajzi tanulságai. = Üzenet, 1976., 6–7. sz., 360–361. p.
 • MATIJEVICS Lajos: A szlavóniai (kórógyi) szótár néprajzi vonatkozásairól. = Hungarológiai Közlemények, 1977., 32. sz., 131–132. p.

PÉNOVÁTZ Antal
A pacséri földművelés és állattartás szótára. – Újvidék : Hungarológiai Intézet, 1975. – 172. p.

 • FEHÉR Ferenc: Nyelvi önismeretünk gazdagodása. = Magyar Szó, 1976., jún. 17., 165. sz., 13. p.
 • VIRÁG Gábor: Szótár és tárgyi néprajz. = Üzenet, 1976., 11. sz., 653–654. p.

TÓTH Ferenc
Kálmány Lajos nyomában : az észak-bánáti népballadák élete / a balladákat gyűjtötte katona Imre és Tóth Ferenc. – Újvidék : Hungarológiai Intézet, 1975. – 301 p. ; kottákkal

 • [CSORDÁS Mihály]: Tóth Ferenc Kálmány Lajos nyomában. = 7 Nap, 1976., júl. 9., 27. sz., 16. p.
 • BESZÉDES Valéria: Észak–Bánát hagyományvilága. = Üzenet, 1976., 9. sz., 510–511. p.

1976.

KÓRÓGYI (SZLAVÓNIAI) NÉPBALLADÁK, BALLADÁS TÖRTÉNETEK…
Kórógyi (szlavóniai) népballadák, balladás történetek, balladás dalok / Penavin Olga. – Újvidék : Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, 1976. – 96. p.

 • BORI Imre: Egy új balladagyűjteményünkről. = 7 Nap, 1977., aug. 12., 32. sz., 14. p.
 • VARGYAS Lajos: Penavin Olga: Kórógyi (szlavóniai) népballadák. = Hungarológiai Közlemények, 1977., 32. sz., 145–147. p.
 • KATONA Imre: Értékes balladakincs. = Üzenet, 1977., 10. sz., 611–613. p.

PINGÁLT SZOBÁK
Pingált szobák : Borbély Mihály meséi / Kálmány Lajos gyűjtése ; Sajtó alá rendezte, az utószót és a jegyzeteket írta Katona Imre ; Borbély Mihály életrajzát Bori Imre írta ; a kiegészítő gyűjtés Beszédes Valéria munkája. – Újvidék : Forum Könyvkiadó, 1976. – 418 p. + 8 tábla. – (Hagyományaink ; 6.)

 • JUNG Károly: A két vagabundus ember könyve : Borbély Mihály meséinek új kiadása kapcsán. = Képes Ifjúság, 1977., márc. 16., 1436. sz., 16–17. p.
 • PENAVIN Olga: Egyetlen mesemondó teljes mesekincse. = Magyar Szó, 1977., ápr. 9., 97. sz., 12. p.
 • LÉVAY Endre: Hagyományaink forrásánál. = Üzenet, 1977., 7–8. sz., 465–466. p.

TÍZ, TÍZ, TISZTA VÍZ
Tíz, tíz, tiszta víz : jugoszláviai magyar népi mondókák / Gyűjtötte és sajtó alá rendezte Matijevics Lajos. – Újvidék : Forum Könyvkiadó, 1976. – 298. p. – (Hagyományaink)

 • BORI Imre: Az olvasó jegyzetei : Tíz, tíz, tiszta víz… avagy képzettörténeti barangolások. = Magyar Szó, 1977., jan. 29., 27. sz., 13. p.
 • BORI Imre: Az olvasó jegyzetei : Cibere bántól Cibere Balázsig. = Magyar Szó, 1977., febr. 5., 34. sz., 13. p.
 • Si [CS. SIMON István]: Életre keltett mondókák. = Magyar Szó, 1977., febr. 17., 46. sz., 12. p.
 • BURÁNY Béla: Egy néprajzi gyűjtemény megjelenése alkalmából. = Magyar Szó, 1977., febr. 19., 48. sz., 14. p.
 • REFFLE Gyöngyi: Hagyományőrzés, a megörökítés igényével. = Új Symposion, 1977., 144. sz., 178. p.
 • PÉTER László: Tíz, tíz, tiszta víz : jugoszláviai magyar népi mondókák. = Hungarológiai Közlemények, 1977., 32. sz., 127–129. p.
 • SZŰCS Imre: Költés, lejegyzési teljesség. = Üzenet, 1977., 9. sz., 544–545. p.
 • VAJDA Zsuzsa: „Szállj el, szállj el katicabogárka…”. = Híd, 1978., 10. sz., 1235–1237. p.

1977.

HALLOTTÁTOK-E HÍRÉT?
Hallottátok-e hírét? : pásztordalok, rabénekek, balladák / Burány Béla. – Újvidék : Forum Könyvkiadó, 1977. – 543. p.

 • PÉTER László: Hallották-e hírét? = Hungarológiai Közlemények, 1977., 32. sz., 139–143. p.
 • VARGYAS Lajos: Hallották-e hírét? = Hungarológiai Közlemények, 1977., 32. sz., 133–137. p.
 • LÉVAY Endre: Dalkincsünk könyve. = Üzenet, 1977., 12. sz., 784–786. p.
 • [CS. SIMON István] si: Hallottuk a hírét – könyvbemutató Csókán. = Tiszavidék, 1977., dec. 23., 51. sz., 6. p.

SZÉLÖRDÖG
Szélördög / Penavin Olga gyűjtéséből elmesélte a gyerekeknek Jékely Zoltán. – Újvidék : Tartományi Tankönyvkiadó Intézet, 1977. – 177 p.


1978.

CSITTENGŐRE, CSATTONGÓRA…
Csittengőre, csattongóra… (126 temerini népi mondóka) / gyűjtötték a Május 25 Egységes Középfokú Nevelési és Oktatási Iskola tanulói. – Temerin, 1978. – 27 p.

DÁVID András
Délszláv epikus énekek – magyar történeti hősök / Dávid András. – Újvidék, 1978.

 • VAJDA Gábor: Kapcsolattörténeti eligazító. = Magyar Szó, 1979., márc. 17., 74. sz., 17. p.
 • JUHÁSZ Géza: Kölcsönös és folyamatos magyar–délszláv kulturális és irodalmi kapcsolatok dokumentumai. = Üzenet, 1979., 7–8. sz., 451–454. p.

JÁVORFÁCSKA
Jávorfácska : félszáz szajáni népmese / [Gyűjtötte Beszédes Valéria]. – Szabadka, 1978. – (Életjel Könyvek). – 169. p.

 • KENYERES KOVÁCS Márta: Mesevilág szóban és szoborban. = 7 Nap, 1979., jan. 12., 2. sz., 8. p.
 • –: Félszáz népmese. = 7 Nap, 1979., jan. 12., 2. sz., 8. p.
 • GUBÁS Ágota: A régi mesekincs megmentése : Beszédes Valéria további kutatásra ösztönző munkája. = Magyar Szó, 1979., jan. 17., 15. sz., 7. p.
 • f. [FEKETE Elvira]: Félszáz mesével gazdagabbak. = Dolgozók, 1979., jan. 18., 3. sz., 11. p.
 • HERCEG János: Egységes népi mítosz. = Üzenet, 1979., 3. sz., 158–159. p.
 • LÉVAY Endre: Mesegyűjtésünk továbbfejlesztése. = Üzenet, 1979., 3. sz., 157–158. p.
 • LÁBADI Károly: Szajáni mesék. = Magyar Képes Újság, 1979., máj. 15., 10. sz., 28. p.
 • VAJDA Zsuzsa: Kálmány Lajos nyomában. = Híd, 1979., 6. sz., 809–811. p.
 • HORVÁTH Emma: Ötvenet egy csapásra. = 7 Nap, 1979., aug. 3., 31. sz., 17. p.

JUNG Károly
Az emberélet fordulói : gombosi népszokások / Jung Károly ; az utószót írta Voigt Vilmos. – [Újvidék] : Forum Könyvkiadó, 1978. – 328 p.

 • JUHÁSZ Géza: Igényesség és olvasmányosság. = Dolgozók, 1978., aug. 3., 31. sz., 8. p.
 • VIRÁG Gábor: A szokások kultúrajellemző ereje. = Üzenet, 1978., 10. sz., 587–588. p.
 • KAKAS József: Híradás egy eltűnt világból : beszélgetés Jung Károllyal, a Gombosi népszokások c. monográfia szerzőjével. = Magyar Szó, 1979., febr. 10., 39. sz., 16. p.
 • VAJDA Zsuzsa: Szokás és hiedelem. = Híd, 1979., 7–8. sz., 968–971. p.
 • VAJDA Zsuzsa: Gombos szokásmonográfiája. = 7 Nap, 1979., júl. 6., 27. sz., 17. p.

PENAVIN Olga…
A jugoszláviai székelytelepek nyelvatlasza / Penavin Olga ; Matijevics Lajos. – Újvidék : a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarolóiai Kutatások Intézete, 1978. – 323 p.

 • MOLNÁR CSIKÓS László: Térképlapok székelyeink nyelvéről. = Magyar Szó, 1979., febr. 24., 53. sz., 17. p.
 • MOLNÁR CSIKÓS László: Székelyeink nyelve. = Misao–Gondolat, 1979., febr. 25., 5. sz., 11. p.
 • [BORDÁS Győző]: Székelytelepeink nyelvatlasza. = Híd, 1979., 3. sz., 409. p.
 • L. K. [LÁBADI Károly]: Székelyeink nyelvatlasza. = Magyar Képes Újság, 1979., jún. 1., 11. sz., 28. p.
 • VIRÁG Gábor: Új tájnyelvi atlaszunkról. = Üzenet, 1979., 7–8. sz., 456–457. p.

TISZÁBÓL A DUNÁBA…
Tiszából a Dunába folyik a víz… : egy népdalvetélkedő dalaiból / összeállította Bodor Anikó ; gyűjtötték: Bodor Anikó, Bodor Géza, Burány Béla, Tripolsky Géza. – Zenta : Thurzó Lajos Közművelődési–Oktatási Központ Múzeumi szakosztálya, 1978 [1979]. – 298 p., kották. – (Zentai Füzetek ; 8/g.)

 • [LÉVAY] VÖLGYI Endre: Egy népdalvetélkedő érdemes eredményei. = Üzenet, 1980., 6. sz., 347–348. p.

1979.

AZ ÖRDÖG ÉS A MOLNÁRLEGÉNY
Az ördög és a molnárlegény : magyar népmesék / válogatta és a szöveget gondozta Jung Károly. – Újvidék : Tankönyvkiadó Intézet, 1979. – 115 p. – (Házi olvasmány az általános iskolai nevelés és oktatás 2. osztálya számára)

PÉNOVÁTZ Antal
Vajdasági magyar néprajzi kalauz / Pénovátz Antal. – Újvidék : Forum Könyvkiadó, 1979. – 126. p. – (Forum Kiskönyvtár)

 • PENAVIN Olga: Pénovátz Antal: Vajdasági magyar néprajzi kalauz. Forum Kiskönyvtár. Forum Könyvkiadó. 127 l. = Hungarológiai Közlemények, 1979., 41. sz., 117–121. p.
 • BORI Imre: Első „néprajzi kalauzunk” margójára. = 7 Nap, 1980., márc. 21., 12. sz., 14. p.
 • VAJDA Zsuzsa: Morzsák Vajdaság néprajzi hagyományaiból. = Híd, 1980., 4. sz., 521–523. p.
 • PÉTER László: Egyoldalú kép. = Üzenet, 1980., 6. sz., 345–346. p.
 • PENAVIN Olga: Népszerűen a népéletről. = Magyar Szó, 1980., júl. 26., 204. sz., 15. p.