Oktatási programok

Népi hagyományok oktatása az óvodában
A hagyományőrzés rendszeres és tudatos beépítésével az óvodai nevelői munkába érzelmi, esztétikai, erkölcsi, ezen belül a szülőföld iránti szeretet valósulhat meg. Nem külön témaként kell alkalmazni, hanem az óvodai nevelés komplex részeként. [...]

Népi hagyományok nevű tantárgy programja
A Népi hagyományok nevű választható tantárgy programja az általános iskola magyar nyelven tanuló alsós tagozatai számára

Népi hagyományok nevű tantárgy programja – I. osztály
Népi hagyományok nevű tantárgy programja – II. osztály
Népi hagyományok nevű tantárgy programja – III. osztály
Népi hagyományok nevű tantárgy programja – IV. osztály

A Mindennapi élet a múltban nevű választható tantárgy programja az általános iskola magyar nyelven tanuló felsős tagozatai számára

Mindennapi élet a múltban nevű tantárgy programja – V. osztály
Mindennapi élet a múltban nevű tantárgy programja – VI. osztály
Mindennapi élet a múltban nevű tantárgy programja – VII. osztály
Mindennapi élet a múltban nevű tantárgy programja – VIII. osztály

Program- és tantervjavaslat a középiskolákban szabadon választható Honismeret és néprajz tantárgyhoz

Honismeret és néprajz nevű tantárgy programja – I. osztály
Honismeret és néprajz nevű tantárgy programja – II. osztály
Honismeret és néprajz nevű tantárgy programja – III. osztály
Honismeret és néprajz nevű tantárgy programja – IV. osztály