Tartsuk meg nyelvünket és ünnepeinket!

A kupuszinai Petőfi Sándor Művelődési Egyesület könyvtártermében került sor szerdán este A hagyomány nem retró, hanem jobb című szakmai kerekasztalra, műhelybeszélgetésre, dr. Szőke Anna, Brezovszki Roland és Micsik Béla közreműködésével.

A helyi és környékbeli civil szervezetek, egyesületek képviselőin kívül jelen volt a Magyar Összefogás két jelöltje Turkál Marianna és Sutus Áron. Továbbá az esten részt vett Kovács Elvira, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági képviselője, Péter István, a VMSZ körzeti szervezetének alelnöke, Csernai Buják Szilvia, a VMSZ helyi szervezetének elnöke és Toldi István, a Petőfi Sándor ME elnöke.

Brezovszki Roland, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség szakmunkatársa elöljáróban beszélt a Kupuszinán olyannyira őshonos néptánc és amatőr színjátszás közösségmegtartó erejéről. A közösségéről, amelynek gyökérnek és szárnynak kellene lennie a tagjai számára.

Dr. Szőke Anna néprajzkutató, óvodapedagógus a nemzet iránti hitéről tett tanúságot szavai által is, továbbá saját tapasztalatait taglalta. Ezek alapján kiderült, meghatározó az a magyar öntudat, amely gyerekkorban ,,nevelődik bele” az emberbe, ha otthon, a családban mesét és népdalt hallhat. Ezen túlmenően szólt a verseci szórványban szerzett kutatói tapasztalatairól, amelyek szerint a nyelvet túlélheti a hagyomány, ugyanakkor az anyanyelvtudást semmi nem pótolhatja. A kettő egysége adja a közösség teljességét, vagyis ahogy fogalmazott, beszéljük anyanyelvünket, tartsuk meg ünnepeinket.

Micsik Béla törökbecsei népzenész, hitoktató, a Népművészet Mestere megindító szavakat mondott. A szórványléten túli szigetmagyarságról beszélt, a kupuszinai harangszó visszhangjának szépségén keresztül érzékeltetve, mennyire fontos a hit és a sok-sok magyar tájszólást éltető közösség (hang)ereje, meg- és összetartása.

(A Szórványlétben projektum finanszírozásában részt vesz a Köztársasági Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztérium.)

Lennert Móger Tímea

Forrás: https://www.magyarszo.rs/hu/3812/kozelet/191569/Tartsuk-meg-nyelv%C3%BCnket-%C3%A9s-%C3%BCnnepeinket!.htm