Gratulálunk Dr. Silling Lédának

Silling Léda, vajdasági néprajzkutató, a Kiss Lajos Néprajzi Társaság tagja 2014. március 27-én az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Történelemtudományok Doktori Iskola Európai Etnológiai Doktori Programjának keretében sikeresen megvédte doktori értekezését, s ez által jogot szerzett a doktori fokozat viselésére. Folytatás…

Hagyományőrzés és önazonosság-tudat ma

Hagyományőrzés és önazonosság-tudat ma

A Kiss Lajos Néprajzi Társaság február 21-én és 22-én Kishegyesen tartotta meg tavaszi tanácskozását, amelynek témája az identitás megnyilvánulási formái a 21. század kezdetén volt. A kétnapos, hétvégi nemzetközi konferencián számos közismert néprajzkutató, muzeológus, történész tartott előadást. Folytatás…

„Koliko ima Aprosenteka?”

Amikor a szokás túléli a nyelvet – Dr. Szőke Anna néprajzkutató, kulturális antropológus a kiveszőfélben lévő, Versec környéki magyarságról, tudományos kutatásai tükrében Folytatás…

Kulturális értékeink a Kárpát-medencében I. konferencia – Képgaléria

Konferencia 2014. febuár képgaléria
Folytatás…

A kisebbség nem szám kérdése

Nagy volt az érdeklődés a Kishegyesen megtartott, kétnapos Kárpát-medencei magyar néprajzkutatók első konferenciája iránt – Kötetbe foglalják az elhangzottakat Folytatás…

Identitásunkat újraéljük

Identitásunkat újraéljük

A nemzeti identitás kutatásához és megőrzéséhez sok tényezőnek hozzá kell járulnia – Kishegyesen megkezdődött a Kárpát-medencei néprajzkutatók I. konferenciája. A néprajzkutatók jelentős munkát végeznek identitásunk formáinak felkutatásában, és ez is szükséges ahhoz, hogy azokat megtartsuk Folytatás…

Kétnapos nemzetközi néprajzi konferencia kezdődött Kishegyesen

Az identitás megnyilvánulási formái a 21. század kezdetén címmel kétnapos nemzetközi néprajzi konferencia vette kezdetét Kishegyesen. A helyi közösség tetőterének konferenciatermében a szervezők nevében dr. Szőke Anna, a Kiss Lajos Néprajzi Társaság elnöke, néprajzkutató üdvözölte a megjelenteket. Folytatás…

Konferencia az identitáskutatásról Kishegyesen

Önazonosság, azonosságtudat, identitás. Ezek a fogalmak olyan társadalmi jelenségeket takarnak, amelyek – különösen a vajdasági magyar közösség számára – rendkívül fontosak lehetnek. Az identitáskutatás különböző kérdéseiről tartanak kétnapos nemzetközi néprajzi konferenciát Kishegyesen. Folytatás…

Az alap megmarad, a részletek változnak

dr. Szőke Anna

Identitásunk ismérveit átmentjük egy másik formában – A Kárpát-medence legrangosabb magyar néprajzkutatói Kishegyesen tartják első konferenciájukat – Beszélgetés dr. Szőke Anna néprajzkutatóval, a találkozó szervezőjével Folytatás…

Az identitás megnyilvánulási formái a 21. század kezdetén – Konferencia meghívó

Meghívó

A Kiss Lajos Néprajzi Társaság tisztelettel és szeretettel meghívja Önt a 2014. február 21–22-én Kishegyesen Az identitás megnyilvánulási formái a 21. század kezdetén címmel megrendezendő nemzetközi konferenciájára. A konferencia megnyitójára február 21-én 13.00 órakor kerül sor a Helyi Közösség konferenciatermében. Folytatás…