Vajdasági néprajzi bibliográfia – 1960–1969

A fenti címet viselő visszapillantó bibliográfia a vajdasági/jugoszláviai magyar néprajzi kutatások 1945–2004-ig terjedő tárgyidőszakának az eredményeit összegzi. A tételek egyik csoportja a könyvek (monografikus kiadványok, gyűjteményes munkák, atlaszok) adatait közli recenzeált bibliográfia formájában, vagyis a kiadványok sajtóvisszhangjának az adatai között is eligazít. A begyűjtött információk másik része a néprajzi ill. néprajzi anyagot is közlő szakfolyóiratok (Híd, Hungarológiai Közlemények, Üzenet, Létünk, Oktatás és Nevelés, Bácsország, Orbis, Új Kép), évkönyvek (Tanulmányok, Godišnjak Filozofskog fakulteta, a HMSZ Évkönyve, Magyar Szó Naptár), értesítők közleményeit teszi elérhetővé a kutató számára. A napi- és hetilapokban megjelenő cikkek közül csak a folytatásban közreadott, terjedelmesebb írások jelennek meg a bibliográfiában.

1962.

KIRÁLY Ernő
Magyar népdalok / Király Ernő. – Újvidék, 1962.

  • SÁROSI Bálint: Jugoszláviai magyar népdalkiadványok. = a Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei, 1972., 11–12. sz., 267–274. p.
  • Király Ernő: Magyar népdalok. Újvidék, 1962. Burány Béla: Zenta vidéki népballadák. Zenta, 1964. Burány Béla – Fábri Jenő – Tripolszky Géza: Száraz kútgém, üres válú (Juhásznóták, betyárdalok, balladák Zentán és vidékén). Zenta, 1966. Burány Béla és Fábri Jenő gyűjtéséből Tripolszky Géza szerkesztésében: Két szivárvány koszorúzza az eget (142 népdal Zentán és vidékén). Zenta, 1969.

1969.

BURÁNY Béla
Két szivárvány koszorúzza az eget / Burány Béla, Fábri Jenő. – Zenta, 1969.

  • Bori Imre: Két szivárvány koszorúzza az eget. = Magyar Szó, 1970., máj. 9., 125. sz.