Kutatóprogramok

Bajsai tájház létrehozása
A Kiss Lajos Néprajzi Társaság, Vajdasági Magyar Néprajzi Atlasz II. – Identitás előmunkálatok című kutatási programot szervezett 2007. július 1-8-ig, Bajsán. A VMNA II. – Identitás-előmunkálatok című alapprogram keretében identitáskutatással, valamint a faluközösség számára nagyon fontos tájház szakmai rendbetételét is elvégeztük. [...]

Régi mesterségek háza Pacséron
A Kiss Lajos Néprajzi Társaság azt a gyakorlatot kezdi meghonosítani, hogy egy adott település tájházának berendezésében, illetve kialakításában segítséget nyújt, és ezáltal az illető közösség számára fontos tevékenységet végez [...]

A vajdasági magyarság legújabbkori archívuma – a 40-es archívum
A vajdasági társadalom- és történetkutatás – és ezzel együtt a Kiss Lajos Néprajzi Társaság is – adós maradt a második világháború vajdasági eseményeinek ún. puha, emberközpontú feldolgozásával [...]