Vajdasági néprajzi bibliográfia – 1980–1989

A fenti címet viselő visszapillantó bibliográfia a vajdasági/jugoszláviai magyar néprajzi kutatások 1945–2004-ig terjedő tárgyidőszakának az eredményeit összegzi. A tételek egyik csoportja a könyvek (monografikus kiadványok, gyűjteményes munkák, atlaszok) adatait közli recenzeált bibliográfia formájában, vagyis a kiadványok sajtóvisszhangjának az adatai között is eligazít. A begyűjtött információk másik része a néprajzi ill. néprajzi anyagot is közlő szakfolyóiratok (Híd, Hungarológiai Közlemények, Üzenet, Létünk, Oktatás és Nevelés, Bácsország, Orbis, Új Kép), évkönyvek (Tanulmányok, Godišnjak Filozofskog fakulteta, a HMSZ Évkönyve, Magyar Szó Naptár), értesítők közleményeit teszi elérhetővé a kutató számára. A napi- és hetilapokban megjelenő cikkek közül csak a folytatásban közreadott, terjedelmesebb írások jelennek meg a bibliográfiában.

1980.

ERDŐK, MEZŐK, VADLIGETEK
Erdők, mezők, vadligetek : drávaszögi magyar népballadák / a dallamokat lejegyezte és rendszerezte Olsvai Imre ; tanulmány és jegyzetek kíséretében közzéteszi Katona Imre és Lábadi Károly. – Újvidék : Forum Könyvkiadó, Magyar Képes Újság, 1980. – 447 p.

 • BORI Imre: „Erdők, mezők, vadligetek”. = 7 Nap, 1980., júl. 11., 28. sz., 15. p.
 • M. V. [MÉSZÁROS Vera]: Tiszta forrásból. = Dunatáj, 1980., júl. 16., 27. sz., 5. p.
 • BURÁNY Béla: Egy könyv és tanulságai. = Híd, 1980., 10. sz., 1243–1252. p.
 • M. V. [MÉSZÁROS Vera]: Erdők, mezők, vadligetek. = Dunatáj, 1980., okt. 29., 42. sz., 6. p.
 • PENAVIN Olga: Szakvélemény Katona Imre és Lábadi Károly Erdők, mezők, vadligetek. Drávaszögi magyar népballadák c. könyvéről. = Dunatáj, 1980., nov. 19., 45. sz., 6. p.

MAGASAN REPÜL A DARU
Magasan repül a daru : magyar népdalok könyve / válogatta Dávid András. – Újvidék : Tankönyvkiadó Intézet, 1980. – 287 p. – (Házi olvasmány az általános iskolai nevelés és oktatás 5. osztálya számára)

 • MATIJEVICS Lajos: Valóságunk. = Magyar Szó, 1980., szept. 13., 253. sz., 14. p.
 • VAJDA Zsuzsa: „Száll a madár ágrul ágra, száll az ének szájrul szájra.”. = Üzenet, 1980., 11. sz., 639–640. p.

PENAVIN Olga…
Székely szójegyzék / Penavin Olga ; Matijevics Lajos. – Újvidék : a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, 1980

 • BESZÉDES Valéria: Gazdagodó nyelvjáráskutatásunk. = Üzenet, 1981., 4. sz., 199–200. p.

RÉGIEK ÖRÖKSÉGE
Régiek öröksége : történeti mondák / a válogatást Pastyik László végezte. – Újvidék : Tankönyvkiadó Intézet, 1980. – 95 p. – (Házi olvasmány az általános iskolai nevelés és oktatás 5. osztálya számára)

SZÉLÖRDÖG
Szélördög / Penavin Olga gyűjtéséből elmesélte a gyerekeknek Jékely Zoltán. – 2. kiadás. – Újvidék : Tankönyvkiadó Intézet, 1980. – 143 p. – (Házi olvasmány az általános iskolai nevelés és oktatás 5. osztálya számára)

TARKA LEPKE, KIS MESE
Tarka lepke, kis mese : népmesék Arany László gyűjteményéből / válogatta és az utószót írta Bori Imre. – Újvidék : Tankönyvkiadó Intézet, 1980. – 104 p. – (Házi olvasmány az általános iskolai nevelés és oktatás 3. osztálya számára)

A ZENTAI KŐKECSKE
A zentai kőkecske : válogatás a magyar mondakincsből / válogatta, sajtó alá rendezte, a bevezető szöveget és az apparátust írta Jung Károly. – Újvidék : Tankönyvkiadó Intézet, 1980. – 127 p. – (Házi olvasmány az általános iskolai nevelés és oktatás 4. osztálya számára)


1981.

BORÚS Rózsa
Topolya népszokásai / Borús Rózsa. – Újvidék : a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, 1981. – 181 p.

 • FEHÉR Ferenc: Más patak nincs is. = Magyar Szó, 1981., nov. 21., 321. sz., 14. p.
 • BESZÉDES Valéria: Topolya szokásainak monográfiája. = Üzenet, 1981., 12. sz., 617–619. p.
 • BORI Imre: Egy település szokásvilágáról. = 7 Nap, 1981., dec. 11., 50. sz., 13. p.
 • V-bor [VAJDA Gábor]: Borús Géza [sic!] [Rózsa]: Topolya népszokásai. = Magyar Szó, 1982., jan. 20., 18. sz., 8. p.
 • VAJDA Zsuzsa: Egy község szokásmonográfiája. = Híd, 1982., 2. sz., 278–279. p.
 • –: Él még a hagyomány. = Képes Ifjúság, 1982., márc. 10., 1629. sz., 20. p.
 • BORI Imre: Négy könyv. = 7 Nap, 1982., 13. sz., 13. p.
 • BESZÉDES Valéria: Két könyv Topolya néprajzáról. = Létünk, 1982., 2. sz., 431–434. p.

ERDŐK, MEZŐK, VADLIGETEK
Erdők, mezők vadligetek : drávaszögi magyar népballadák / közzéteszi: Katona Imre, Lábadi Károly, Olsvai Imre. – Újvidék : Forum Könyvkiadó, 1981.

 • PÉTER László: Balladaélettan. = Üzenet, 1981., 1–2. sz., 66–70. p.

FÖLD, FÖLD
Föld, föld : gyűjtés a Dunatáj magyarságának szellemi néprajzi hagyományaiból / Székely Mária. – Apatin : Apatini Irodalmi Kör, 1981. – 161 p.

 • ––: Föld, föld…: Székely Mária könyvének bemutatása Apatinban. = Magyar Szó, 1982., jan. 21., 19. sz., 13. p.
 • (há) [HAJNAL Árpád]: Föld, föld… : Székely Mária könyvének bemutatója. = Dunatáj, 1982., jan. 27., 3. sz., 6. p.
 • HERCEG János: Dunatáj népei. = Dunatáj, 1982., jan. 27., 3. sz., 6. p.
 • PENAVIN Olga: Föld, föld… = Magyar Szó, 1982., febr. 20., 49. sz., 15. p.
 • MATIJEVICS Lajos: Villanások. = Üzenet, 1982., 3. sz., 162–164. p.
 • –: Könyvespolc. Székely Mária: Föld, föld… = 7 Nap, 1982., márc. 19., 12. sz., 12. p.
 • BORI Imre: Négy könyv. = 7 Nap, 1982., márc. 26., 13. sz., 13. p.

PENAVIN Olga
A nagycsaládszervezet Szlavóniában (Kórógyon) / Penavin Olga. – Újvidék : Forum Könyvkiadó ; a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, 1981. – 224. p.

 • JUNG Károly: A szintézisteremetés könyve. = Magyar Szó, 1981., aug. 8., 216. sz., 13. p.
 • FEKETE J. József: A vállalkozás beteljesítése. = Híd, 1981., 10. sz., 1253–1256. p.
 • L. K. [LÁBADI Károly]: A szlavóniai nagycsalád. = Magyar Képes Újság, 1981., okt. 15., 19. sz., 30. p.
 • VAJDA Zsuzsa: Monográfia a nagycsaládszervezetről. = Híd, 1981., 11. sz., 1400–1402. p.
 • BESZÉDES Valéria: Kórógy néprajzi monográfiája. = Üzenet, 1981., 10–11. sz., 553–555. p.
 • VAJDA Zsuzsa: Néprajzi tanulmány a nagycsaládszervezetről. = 7 Nap, 1981., nov. 27., 48. sz., 18. p.
 • BORI Imre: Könyv a nagycsaládról. = 7 Nap, 1981., dec. 4., 49. sz., 12. p.

TÓTH Ferenc
Topolya és környéke népballadái / gyűjtötte Tóth Ferenc ; a dallamokat lejegyezte és a népzenei apparátust írta Kónya Sándor. – Újvidék : Forum Könyvkiadó ; a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, 1981. – 180. p.

 • V-bor [VAJDA Gábor]: Új könyvek. Tóth Ferenc: Topolya és környéke népballadái. = Magyar Szó, 1982., jan. 19., 17. sz., 13. p.
 • MATIJEVICS Lajos: “—egy majdani nagy balladáskötet kiadásához—”. = Magyar Szó, 1982., febr. 13., 42. sz., 15. p.
 • N. K. [NAGY Klára]: A hagyomány kutatója : megjelent Tóth Ferenc balladáskötete. = Topolya és Környéke, 1982., febr. 26., 8. sz., 6. p.
 • BESZÉDES Valéria: Két könyv Topolya néprajzáról. = Létünk, 1982., 2. sz., 431–432. p.
 • PENAVIN Olga: Önismeretünk gazdagítása : Tóth Ferenc: Topolya és környéke népballadái = Üzenet, 1982., 3. sz., 160-162. p.
 • VAJDA Gábor: Topolyai népballadák. = Híd, 1982., 3. sz., 397–399. p.
 • –: Könyvespolc. Tóth Ferenc: Topolya és környéke népballadái. = 7 Nap, 1982., márc. 12., 11. sz., 12. p.
 • VAJDA Zsuzsa: Egy község ballada kincséből. = 7 Nap, 1982., ápr. 23., 17. sz., 13. p.
 • KISIMRE Ágota: Éneklő múlt. = Képes Ifjúság, 1982., máj. 19., 1639. sz., 20. p.
 • KONTRA Ferenc: A megőrzés autentikuma. = Új Symposion, 1982., 209. sz., 350–351. p.

1982.

KISS Lajos
Gombos és Doroszló népzenéje / Kiss Lajos ; a kéziratot gondozta Bodor Anikó ; az előszót írta Bori Imre. – Újvidék : a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, 1982. – 324 p., kották. – (A Jugoszláviai Magyar Népzene Tára ; 1.)

 • ––: Megjelent a Jugoszláviai Magyar Népzene Tára első kötete. = Híd, 1983., 4. sz., 548–549. p.
 • h. á. [HAJNAL Árpád]: Könyvbemutató Gomboson : Gombos és Doroszló népzenéje. = Dunatáj, 1983., máj. 11., 17. sz., 6. p.
 • ––: Gombosi könyvnapok. = Magyar Szó, 1983., máj. 11., 127. sz., 9. p.
 • H. Á. [HAJNAL Árpád]: Könyvbemutató : Gombos és Doroszló népzenéje. = Magyar Szó, 1983., máj. 17., 133. sz., 15. p.
 • h. á. [HAJNAL Árpád]: A könyv ünnepe Gomboson : színes művelődési műsor telt ház előtt. = Dunatáj, 1983., máj. 18., 18. sz., 6. p.
 • SZÖLLŐSY VÁGÓ László: Népzenénk tiszta forrásai. = Üzenet, 1983., 6. sz., 309–312. p.

KOVÁCS Endre
Doroszló hiedelmvilága / Kovács Endre ; szakmai szempontból átnézte és az utószót írta Jung Károly. – Újvidék : Forum Könyvkiadó, 1982. – 327. p.

 • ZÁMBÓ Illés: Doroszló hiedelemvilága. = Magyar Szó, 1982., márc. 2., 59. sz., 13. p.
 • HERCEG János: Doroszló hiedelemvilága. = Magyar Szó, 1982., márc. 6., 63. sz., 14. p.
 • ––: Kovács Endre: Doroszló hiedelemvilága. = Képes Ifjúság, 1982., márc. 10., 1629. sz., 18. p.
 • ––: Könyvespolc. Kovács Endre: Doroszló hiedelemvilága. = 7 Nap, 1982., márc. 12., 11. sz., 12. p.
 • BORI Imre: Négy könyv. = 7 Nap, 1982., márc. 26., 13. sz., 13. p.
 • PENAVIN Olga: Újabb adalékok a Duna mente folklórjához : Kovács Endre: Doroszló hiedelemvilága = Üzenet, 1982., 4. sz., 228-230. p.
 • BORI Imre: Egy paraszt Madonna és világa. = 7 Nap, 1982., ápr. 9., 15. sz., 12. p.
 • VOIGT Vilmos: A lélek archeológiája. = Híd, 1982., 5. sz., 676–680. p.
 • (Illés) [ZÁMBÓ Illés]: Doroszló hiedelemvilága : néprajzi kutatás egy jugoszláviai magyar faluban. = Dunatáj, 1982., máj. 12., 17. sz., 6. p.
 • BESZÉDES Valéria: Egy falu néphitének gyűjteménye. = Létünk, 1982., 3–4. sz., 681–685. p.
 • VAJDA Gábor: Népi szellemi kultúra. = Képes Ifjúság, 1983., nov. 23., 1692–1693. sz., 32. p.

LÁBADI Károly
Hold letette, Nap felkapta : drávaszögi magyar találósok / tanulmány és jegyzetek kíséretében közzéteszi Lábadi Károly. – Eszék : a Magyar Képes Újság, 1982. – 171 p. – (Kisepikai prózai műfajok ; 1.)

 • ––: Könyvespolc. Lábadi Károly: Hold letette, Nap felkapta. = 7 Nap, 1982., márc. 19., 12. sz., 12. p.
 • BORI Imre: Négy könyv. = 7 Nap, 1982., márc. 19., 12. sz., 12. p.
 • FEHÉR Ferenc: Drávaszögi magyar találósok. = Magyar Szó, 1982., márc. 27., 84. sz., 13. p.
 • M. V. [MÉSZÁROS Vera]: Drávaszögi magyar találósok. = Dunatáj, 1982., márc. 31., 12. sz., 6. p.
 • ––: Lábadi Károly: Hold letette, Nap felkapta. Drávaszögi magyar találósok. = Képes Ifjúság, 1982., márc. 31., 1631 [sic!] 1632. sz., 20. p.
 • PENAVIN Olga: Újabb adalékok a Duna mente folklórjához. = Üzenet, 1982., 4. sz., 230–232. p.
 • BORI Imre: Találós kérdések a Drávaszögből. = 7 Nap, 1982., ápr. 23., 17. sz., 13. p.
 • VAJDA Gábor: Drávaszögi magyar találósok. = Magyar Szó, 1982., júl. 3., 180. sz., 17. p.
 • VAJDA Zsuzsa: Drávaszögi magyar találósok. = Híd, 1982., 9. sz., 1083–1084. p.

AZ ÖRDÖG ÉS A MOLNÁRLEGÉNY
Az ördög és a molnárlegény : magyar népmesék / válogatta és a szövegeket gondozta Jung Kárloy. – 2. kiadás. – Újvidék : Tankönyvkiadó Intézet, 1982. – 115. p.

VESELINOVIĆ-ŠULC Magdolna
A szerbhorvát népköltészet a 19. századi magyar irodalom tükrében / Veselinović-Šulc Magdolna. – Újvidék : a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, 1982. – 155 p. – (Értekezések, monográfiák ; 5.)


1983.

BOTKA József
Karácsony : ünnepi kalendárium, vallási hagyományok, székelykevei népélet / Botka József. – Kikinda : Római Kat.[olikus] Plébániahivatal, 132. p.

HARKAI Imre
Temerin népi építészete / Harkai Imre. – Újvidék : Forum Könyvkiadó, 1983. – 121 p.

 • FEHÉR Ferenc: A népi építkezés beszédes emlékei. = Magyar Szó, 1983., júl. 9., 186. sz., 15. p.
 • HEGEDŰS Ágnes: Könyv Temerin népi építészetéről : még egy hozzászólás Harkai Imre kötetéhez. = Temerini Újság, 1983., júl. 21., 29. sz., 3. p.
 • VARGA Szilveszter: A nép építészetről – először. = Topolya és Környéke, 1983., júl. 29., 27. sz., 6. p.
  Ua. Dolgozók, 1983., aug. 11., 32. sz., 9. p.
 • BESZÉDES Valéria: Egy kisközösség építészeti kultúrája. = Üzenet, 1983., 10. sz., 546–547. p.
 • KÉRY Zita: Félúton a tudomány felé. = Képes Ifjúság, 1983., nov. 23., 1692–1693. sz., 34–35. p.
 • HARKAI Imre: Félúton a kritika felé : válasz a Képes Ifjúság november 23-i számában Kéry Zita név alatt leközölt írásra. = Képes Ifjúság, 1983., dec. 7., 1694. sz., 20–21. p.
 • KÉRY Zita: A kritika kritikájáról. = Képes Ifjúság, 1983., dec. 21., 1695. sz., 21. p.
  Válasz Harkainak.

JUGOSZLÁVIAI MAGYAR FOLKLÓR
Jugoszláviai magyar folklór / Válogatta, szerkesztette, az utószót írta és az irodalomjegyzéket összeállította Jung Károly. – Újvidék : a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, 1983. – 350 p. – (Értekezések, monográfiák ; 3.)

 • SILLING István: Néprajztudományunk újabb könyve. = Híd, 1984., 10. sz., 1398–1401. p.
 • SÁRVÁRI V. Zsuzsa: Egy néprajzi tanulmánykötetről. = Híd, 1985., 1. sz., 125–127. p.
 • LÁBADI Károly: Folklórtallózó. = Magyar Képes Újság, 1985., jan. 24., 4. sz., 15. p.
 • BESZÉDES Valéria: Eredmények és feladatok a jugoszláviai magyar folklórkutatásban. = Létünk, 1985., 3–4. sz., 603–606. p.
 • HÓDI Éva: Gazdagodó népi hagyományvilág. = Üzenet, 1985., 6. sz., 450–452. p.

LÁBADI Károly
Dohányosok : a telecskai dohánytermesztés és szókincse. – Telecska : Helyi Közösség Tanácsa, 1983. – 84 p.

 • FEHÉR Ferenc: Egy könyv és egy vers – Telecskáról. = Magyar Szó, 1983., okt. 15., 284. sz., 16. p.
 • H. J. [HERCEG János]: Dohányosok. = 7Nap, 1983., melléklet, 39. sz., [szept. 30,] 16. p.
 • PENAVIN Olga: Egy foglalkozás fortélyai. = Magyar Szó, 1983., okt. 22., 291. sz., 17. p.
 • BESZÉDES Valéria: A táj nem enged. = Üzenet, 1984., 3. sz., 154–15. p.

LÁBADI Károly
Laskaiak : eligazító a laskói helytörténeti és néprajzi gyűjteményhez / Lábadi Károly. – Laskó : Magyar Képes Újság ; Petőfi Sándor Művelődési Egyesület, 1983. – 58 p.

 • CSORDÁS Mihály: Tízen a századokból. = 7 Nap (Melléklet), 1984., febr. 3., 5. sz., 15. p.
 • M. V. [MÉSZÁROS Vera]: Lábadi Károly: Laskaiak. = Dunatáj, 1984., máj. 16., 18. sz., 7. p.
 • HERCEG János: Emlékkönyv. = Dolgozók, 1984., jún. 28., 26. sz., 12. p.

MOSOLYGÓ TISZA MENTE
Mosolygó Tisza mente : zentai, Zenta környéki élcek, népi anekdoták / Tőke István. – Újvidék : Forum Könyvkiadó, 1983. – 294 p.

 • SZELI István: Élcek, népi anekdoták. = Híd, 1983., 5. sz., 604–609. p.
 • FEHÉR Ferenc: Mosolygó Tisza mente. = Magyar Szí, 1983., júl. 16., 193. sz., 14. p.
 • z. [SZŰGYI Zoltán]: Mosolygó Tisza mente – könyvben. = Tiszavidék, 1983., júl. 22., 29. sz., 7. p.
 • SZLOBODA János: Négy község mulattatója. = Dolgozók, 1983., aug. 11., 32. sz., 8. p.
 • SZLOBODA János: Egy anekdotagyűjtemény margójára. = Üzenet, 1983., 9. sz., 467–469. p.
 • (-i) [LÁBADI Károly]: „Fő, hogy durranik a vége”. = 7 Nap, 1983., melléklet, 42. sz., (okt. 21.) 16. p.
 • SÁRVÁRI V. Zsuzsa: Egy hagyománymentő vállalkozás. = Híd, 1983., 11. sz., 1333–1335. p.
 • BURÁNY Béla: Tőke István „Mosolygó Tisza mente” című könyvének utolsó lapjára. = Híd, 1983., 12. sz., 1450–1454. p.
 • VAJDA Gábor: Tréfagyűjtemény. = 7 Nap (Melléklet), 1984., febr. 3., 5. sz., 16. p.

AZ ÖRDÖG ÉS A MOLNÁRLEGÉNY
Az ördög és a molnárlegény : magyar népmesék / válogatta és a szövegeket gondozta Jung Károly. – 3. kiadás. – Újvidék : Tankönyvkiadó Intézet, 1983. – 115. p. – (Házi olvasmány az általános iskolai nevelés és oktatás 2. osztálya számára)

PENAVIN Olga
Néprajzi tanulmányok / Penavin Olga. – Újvidék, 1983.

 • LÁBADI Károly: Népismereti dolgozatok. = Magyar Képes Újság, 1985., szept. 19., 38. sz., 17. p.
 • HORVÁTH Mátyás: Népi szellemiségünk kiskátéja. = Üzenet, 1985., 10. sz., 642–644. p.
 • SÁRVÁRI V. Zsuzsa: Néprajzi örökségünkről. = Híd, 1985., 11. sz., 1513–1516. p.

SZÉLÖRDÖG
Szélördög / Penavin Olga gyűjtéséből elmesélte a gyerekeknek Jékely Zoltán. – 3. kiadás. – Újvidék : Tankönyvkiadó Intézet, 1983. – 143 p. – (Házi olvasmány az általános iskolai nevelés és oktatás 5. osztálya számára)

ZABOSNÉ GELETA Piroska
”Így zajlott az életem” / Zabosné Geleta Piroska ; a szövegeket gondozta és sajtó alá rendezte Burány Béla ; az utószót írta Jung Károly. – Újvidék : Forum Könyvkiadó, 1983. – 262. p.

 • (D) [DUDÁS Károly]: Emberséget adó aranyhomok : új műfaj irodalmunkban. = 7 Nap (Melléklet), 1984., márc. 30., 13. sz., 16–17. p.
 • BURÁNY Béla: A földközelség élménye : …utólag, a sajtó alá rendező szemével. = Magyar Szó, 1984., ápr. 7., 96. sz., 15. p.
 • VAJDA Gábor: Az önfegyelem készsége. = Magyar Szó, 1984., dec. 29., 358. sz., 17. p.
 • BOSNYÁK István: Műfajavató könyv – de—. = Híd, 1985., 2. sz., 260–263. p.
 • PENAVIN Olga: “Hogy lássák, hogyan éltünk, dolgoztunk” = Üzenet, 1985., 10. sz., 645-646. p.

1984.

AZ ALDUNAI SZÉKELYEK NÉPDALAI
Az aldunai székelyek népdalai / Kiss Lajos, Bodor Anikó. – Újvidék : a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, 1984.

 • SZÖLLŐSY VÁGÓ László: Évszázadok hagyatéka. = Üzenet, 1986., 1–2. sz., 84–86. p.
 • B. M. [BOTH Mihály]: Tudományos igényű szellemi érték : egyetlen kötetben az aldunai székelyek népdalai. = Magyar Szó, 1986., ápr. 10., 98. sz., 15. p.

BÁCSKAI ÉS BÁNÁTI JOBBÁGYLEVELEK
Bácskai és bánáti jobbágylevelek : (1676–1848) / gyűjtötte, válogatta, sajtó alá rendezte és a bevezetőt írta Hegedűs Antal. – Újvidék : Forum Könyvkiadó, 1984.

 • FEHÉR Ferenc: Bácskai és bánáti jobbágylevelek. = Magyar Szó, 1986., ápr. 30., máj. 1., 2., 118. sz., 16. p.
 • BARNA István: A helytörténet és a történelmi néprajz forrásai. = Üzenet, 1986., 7–8. sz., 470–472. p.

FEHÉR Lajos
Ürményháza : Jermenovci múltjának és jelenének rövid vázlata / az adatokat gyűjtötte és a szövegeket írta Fehér Lajos. – Ürményháza : A „Tudás–Hatalom” Vetélkedő szervező bizottsága, 1984. – 32 p., 17 tábla

JUGOSZLÁVIAI MAGYAR NÉPMESÉK
Jugoszláviai magyar népmesék / Penavin Olga. – Budapest ; Újvidék : Akadémiai Kiadó ; Forum Könyvkiadó, 1984. – I–II. kötet. – (Új Magyar Népköltési Gyűjtemény ; 16.)
I. kötet: 623 p.
II. kötet: 470 p.

 • LÁBADI Károly: Jugoszláviai magyar népmesék. = Magyar Szó, 1984., febr. 11., 40. sz., 17. p.
 • LÁBADI Károly: Jugoszláviai magyar népmesék. = Magyar Képes Újság, 1984., febr. 23., 8. sz., 25. p.
 • BESZÉDES Valéria: Változatos népi epika. = Üzenet, 1984., 4. sz., 219–221. p.
 • JUNG Károly: Mesék, mondák, hiedelmek. = Magyar Szó, 1984., aug. 18., 227. sz., 14. p.
 • BOSNYÁK István: Fontos új adatok népmeseképünkhöz. = Híd, 1984., 10. sz., 1392–1395. p.
 • SÁRVÁRI V. Zsuzsa: Népmesekutatásunk újabb gyűjteménye. = Híd, 1984., 10. sz., 1395–1398. p.
 • VAJDA Gábor: Folklórtudományunk újabb mérföldköve. = Dolgozók, 1984., okt. 11., 41. sz., 9. p.
 • B. O. [BÚCSÚ Ottó]: Jugoszláviai magyar népmesék. = Misao–Gondolat, 1984., nov. 15., 26. sz., 25. p.
 • SÁTAI Pál: Téren- és időnkívüliség. = Üzenet, 1985., 4. sz., 317–324. p.

JUGOSZLÁVIAI MAGYAR NYELVJÁRÁSOK
Jugoszláviai magyar nyelvjárások / válogatta és az előszót írta Penavin Olga. – Újvidék : a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, 1982 [1984]. – 324 p. – (Értekezések, monográfiák ; 1.)

 • SÁRVÁRI V. Zsuzsa: Ízelítő a jugoszláviai magyar nyelvjárásokból. = Híd, 1985., 4. sz., 542–544. p.
 • SILLING István: Nyelvjárástudományunk könyve. = Híd, 1985., 4. sz., 544–547. p.
 • (i) [LÁBADI Károly]: Tanulmánygyűjtemény népünk nyelvéről. = Magyar Képes Újság, 1985., jún. 6., 23. sz., 15. p.

LÁBADINÉ KEDVES Klára
Barkócakoszorú : Alfalusi (Drávaszögi) népi játékszerek / Lábadiné Kedves Klára. – Eszék : Horvátországi Magyarok Szövetsége, 1984. – 93. p.

 • FEHÉR Ferenc: Egy úttörő néprajzi kiadványunk. = Magyar Szó, 1984., szept. 1., 241. sz., 13. p.
 • PENAVIN Olga: Lábadi Klára: Barkócakoszorú = Üzenet, 1984., 10. sz., 613-615. p.
 • SZŰCS Imre: A népi játékszerek forrásvidéke. = Dolgozók, 1984., okt. 4., 40. sz., 9. p.
 • f.: Nevelni Barkócakoszorúval. = Dolgozók, 1984., nov. 14., 44. sz., 7. p.

PENAVIN Olga
Horvátországi (szlavóniai) magyar nyelvjárási atlasz / Penavin Olga. – Újvidék : a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, 1984.

 • LÁBADI Károly: Nyelvi látkép. = Magyar Képes Újság, 1986., márc. 20., 12. sz., 15. p.
 • SÁRVÁRI V. Zsuzsa: Beszédes térképek. = Híd, 1986., 5. sz., 717–718. p.

PENAVIN Olga
Néprajzi tanulmányok / Penavin Olga ; Válogatta és az előszót írta Matijevics Lajos. – Újvidék : a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatásol Intézete, 1984. – 323 p. – (Értekezések, monográfiák ; 7.)

SZOMJAS A VAKLÓ
Szomjas a vakló : hatvanhat vajdasági magyar erotikus népmese / Burány Béla. – Újvidék : Forum Könyvkiadó, 1984.

 • –: Történetek a falvak életéről. = Népújság, 1984., jún. 22., 23. sz., 6. p.
 • JUNG Károly: Szókimondó történetek. = Magyar Szó, 1984., júl. 7., 185. sz., 12. p.
 • BOSNYÁK István: Úttörő folklorisztikai kiadvány. = Híd, 1985., 1. sz., 118–120. p.
 • PÉNOVÁTZ Antal: Szomjas a vakló. = 7 Nap, 1985., máj. 17., 20. sz., 30–31. p.
 • PENAVIN Olga: A népköltészet ismeretlen tájainak felderítése = Üzenet, 1985., 11. sz., 708-709. p.

A ZENTAI KŐKECSKE
A zentai kőkecske : válogatás a magyar mondakincsből / válogatta, sajtó alá rendezte, a bevezető szöveget és az apparátust írta Jung Károly. – 2. kiadás. – Újvidék : Tankönyvkiadó Intézet, 1984. – 127 p. – (Házi olvasmány az általános iskolai nevelés és oktatás 4. osztálya számára)


1985.

JUGOSZLÁVIAI MAGYAR NÉPKÖLTÉSZET I.
Jugoszláviai magyar népköltészet I. – Újvidék : a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, 1985.

 • L. K. [LÁBADI Károly]: Tanulmányantológia. = Magyar Képes Újság, 1986., szept. 11., 37. sz., 15. p.
 • SÁRVÁRI V. Zsuzsa: Népköltészeti tanulmányok. = Híd, 1986., 10. sz., 1281–1283. p.

JUNG Károly
Táltosok, ördögök, garabonciások : (bevezetés népi hiedelmeink – babonáink – világába) / Jung Károly. – Újvidék : Forum Könyvkiadó, 1985.

 • SÁRVÁRI V. Zsuzsa: Népi hiedelmeinkről. = Híd, 1985., 4. sz., 581–583. p.
 • PENAVIN Olga: A népi tudat gyöngyszemei. = Magyar Szó, 1986., febr. 1., 30. sz., 18. p.
 • PENAVIN Olga: Néprajzi komparatisztika = Üzenet, 1986., 6. sz., 372. p.
 • SILLING István. = Dunatáj, 1986., aug. 20., 32. sz., 5. p.

KALAPIS Zoltán
Vándorok és letelepülők / Kalapis Zoltán. – Újvidék : Forum Könyvkiadó, 1985

 • DUDÁS Károly: Bánát könyvei. = Üzenet, 1986., 3. sz., 172–173. p.

1986.

AHOGY RAKOD TÜZED
Ahogy rakod tüzed : drávaszögi magyar proverbiumok / [tanulmány és jegyzetek kíséretében közzéteszi Lábadi Károly]. – Eszék : Horvátországi Magyarok Szövetsége, 1986 (Szabadka : Pannónia). – 347 p. ; 21 cm. – (Kisepikai prózaműfajok ; 2.)
1000 pld., Fűzve.

 • FEHÉR Ferenc: Népi szólások, mondások könyve. = Magyar Szó, 1986., márc. 22., 79. sz., 18. p.
 • PAPP György: Kopácsról menyecskét—. = Híd, 1986., 5. sz., 711–714. p.
 • PENAVIN Olga: Értékes közmondáskincs = Üzenet, 1986., 5. sz., 304-306. p.
 • SÁRVÁRI V. Zsuzsa: Drávaszögi proverbiumgyűjtemény. = 7 Nap, 1986., aug. 15., 33. sz., 28. p.
 • SILLING István: A népi kisepika tárháza. = Dunatáj, 1986., szept. 17., 36. sz., 5. p.

BÁCSFÖLDVÁR = (BAČKO GRADIŠTE)
Bácsföldvár = (Bačko Gradište) : adalékok a monográfiákhoz / [a monográfiai adatokat feldolgozták Grujić Radovan, Popović Hranislav, Weissenbeck József, Knešević Slavko, Suta Margit ; fotó Major Zoltán ; Fordították Kelemen Ágnes, Hegedűs Gyula, Weissenbeck József]. – [S. l. : s. n.], 1986 (Novi Sad : SNP). – 49 p. : ill. ; 21 cm
1000 pld., fűzve

GRUJIĆ, Radivoj
Péterréve krónikája / [Radivoj Grujić ; fordította Bartha Dezső]. – Becse : a Népfelszabadító Háború Harcos Szövetségének Községi Bizottsága, 1986 (Becse : Proleter). – 497 p. : ill. ; 21 cm
Cím a fedőlapon: Forradalmi mozgalom Péterrévén. – 1500 pld.

KANIZSA MONOGRÁFIÁJA
Kanizsa monográfiája = Monografija Kanjiže : 1093–1993. – Kanizsa : Művelődési ÖÉK, 1986 (Újvidék : Ofset atelje). – köt. ; 21 cm. – (Studije = Tanulmányok ; 1.)
800 pld., fűzve

[1. köt.]: Kanizsa múltja a régészeti leletek fényében / Szekeres László ; [az illusztrációkat Szekeres László készítette]. – 73, [18] p. : ill.

MARKOV, Branko
Ostojićevo : a kolonizáció negyvenedik évfordulója alkalmából / [Branko Markov ; fordította Mészáros Katalin]. – Csóka : AIK Čoka, 1986 (Novi Kneževac : Elit). – 11, 13 p. ; 21 cm Kétnyelvű, a magyar és szerbhorvát szöveg hátlapjával egybekötve. 2000 pld.

PENAVIN Olga
Nyelvjárás és köznyelv : a nyelvjárás hatása a köznyelvre / Penavin Olga. – Újvidék : Forum Könyvkiadó, 1986 (Újvidék : Forum). – 86 p. ; 21 cm. – (Nyelvművelő Füzetek)
700 pld., Fűzve

 • TURI Márta: A nyelvi szintekről. = Híd, 1987., 1. sz., 107–108. p.
 • LÁBADI Károly: A nyelvjárás hatása a köznyelvre. = Magyar Képes Újság, 1987., jan. 15., 3. sz., 16. p.
 • PÉTER László: Nyelvművelő Füzetek. = Üzenet, 1987., 4. sz., 354–356. p.

AZ ÖRDÖG ÉS A MOLNÁRLEGÉNY
Az ördög és a molnárlegény : magyar népmesék : házi olvasmány az általános iskolai nevelés és oktatás 2. osztálya számára / válogatta és a szövegeket gondozta Jung Károly ; a rajzokat Borislavka Dimitrov készítette. – 4. kiadás. – Újvidék : Tankönyvkiadó Intézet, 1986. (Szabadka : Minerva). – 115. p. : ill. ; 20 cm. – (Házi olvasmány ; 2.)
T: Berze Nagy János, Beszédes Valéria, Erdélyi János, Faragó József, Kálmány Lajos, Kolumbán István, Nagy Olga, Penavin Olga, Ráduly János gyűjtéséből.
4000 pld., Fűzve

SZEDEM SZÉP RÓZSÁMAT
Szedem szép rózsámat : népi mondókák, versek, dalok a Drávaszögből és Szlavóniából / [válogatta, szerkesztette és jegyzetekkel ellátta Katona Imre és Lábadi Károly]. – Újvidék : Forum Könyvkiadó, 1986 (Szabadka : Minreva). – 354 p. ; 20 cm
3000 pld., Kötve, borítóval.

 • FEHÉR Ferenc: Népi mondókák, versek, dalok. = Magyar Szó, 1986., ápr. 26., 114. sz., 22. p.
 • SÁRVÁRI V. Zsuzsa: Jeles népköltési szöveggyűjtemény. = Híd, 1986., 7–8. sz., 974–975. p.
 • SILLING István: Szedem szép rózsámat. = Dunatáj, 1986., szept. 3., 34. sz., 5. p.
 • JUNG Károly: Drávaszögi és szlavóniai népköltészet. = Magyar Szó, 1986., nov. 22., 322. sz., 17. p.
 • BURÁNY Béla: Egy néprajzi könyv bírálata. = Híd, 1987., 4. sz., 527–540. p.
 • KATONA Imre, LÁBADI Károly: Válasz Burány Béla bírálatára. = Híd, 1987., 4. sz., 541–543. p.

A SZÉPEN ZENGŐ PELIKÁNMADÁR
A szépen zengő pelikánmadár : jugoszláviai magyar népmesék / Penavin Olga és munkatársai gyűjtéséből ; elmesélte Ács Károly, Bognár Antal, Brasnyó István, Dudás Károly, Fehér Ferenc, Gion Nándor, Németh István, Pap József ; válogatta, szerkesztette és sajtó alá rendezte Jung Károly ; Péter László grafikáival. – Újvidék : Forum Könyvkiadó, 1986 (Újvidék : Forum). – 197 p. : ill. ; 25 cm; 3000 pld., Karton

 • FEHÉR Ferenc: Jegyzőfüzetemből. Ősz eleji napló. = Magyar Szó, 1986., okt. 4., 273. sz., 16. p.
 • B. K. Zs. [BÁTI KONCZ Zsuzsanna]: A szépen zengő pelikánmadár. = Népújság, 1986., okt. 24., 41–42. sz., 6. p.
 • LÁBADI Károly: A szépen zengő pelikánmadár. = Magyar Képes Újság, 1986., nov. 6., 45. sz., 15. p.
 • CSEH Márta: Egy mesekönyvről – felnőtt szemmel. = Híd, 1987., 2. sz., 265–266. p.
 • SZÚNYOGH S. [Sándor]: Megjelent a jugoszláviai magyar népmesék gyűjteménye. = Népújság, 1987., aug. 7., 31. sz., 6. p.

SZERB NÉPDALOK ÉS HŐSREGÉK
Szerb népdalok és hősregék / az eredetiből fordítá Székács József ; kiadá Kunoss Endre. – Újvidék : Forum Könyvkiadó, 1986 (Újvidék : Forum). – 3 kötet ; 19 cm
1000 pld.

1. kötet: XII, 334 p.
Hasonmás kiadás: Pesten, Trattner-Károlyi könyvműhelyében, 1836.
2. kötet: Székács József és műve / Szeli István = Јожеф Секач и његово дело / Иштван Сели ; [Превео Сава Бабић]. – 118 p.
Magyar és szerbhorvát nyelvű szöveg.
3. kötet: Јожеф Секач – Вук Стефановић Караджић: Српске народне и јуначке песме / Стојан Вујичић = Székács József – Vuk Stefanović Karadžić: Szerb népdalok és hősregék / Stojan Vujičić. – 138 p., [16] táblaoldal fotóval
Szerbhorvát és magyar nyelvű szöveg.
Fűzve, dobozban.

 • BORI Imre: A Szerb népdalok és hősregék évfordulóján. = Híd, 1986., 5. sz., 613–619. p.
 • JUNG Károly: Jelentős évfordulókról méltóképpen. = Magyar Szó, 1987., jan. 31., 29. sz., 18. p.
 • ––: Szerb népdalok és hősregék. = Képes Ifjúság, 1987., febr. 4., 1822. sz., 5. p.
  A kiadvány bemutatása a Matica srpskában.
 • LÁBADI Károly: Két évfordulóra. = Magyar Képes Újság, 1987., febr. 12., 7. sz., 15. p.
 • SZELI István: Székács József művéről. = Híd, 1987., 3. sz., 414–416. p.
 • JUHÁSZ Ferenc: Egy könyv ünnepe. = Magyar Szó, 1987., márc. 14., 71. sz., 17. p.
  Ua. Híd, 1987., 3. sz., 416–418. p.
  Átvett cikk az Élet és Irodalom febr. 20-i számából.
 • SZELI István: Szerb népdalok és hősregék. = Magyar Szó., 1987., márc. 14., 71. sz., 13–14. p.
  Részlet a szerző márc. 5-én Újvidéken, a Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémián elhangzott székfoglalójából.
 • SZELI István: Székács József: Szerb népdalok és hősregék : kétszáz éve született Vuk Stefanović Karadžić. = Üzenet, 1987., 4. sz., 313–318. p.
  A szerző akadémiai székfoglalója.
 • FENYŐ István: Székács József: Szerb népdalok és hősregék. = Létünk, 1987., 5. sz., 802–805. p.
 • PENAVIN Olga: Szerb népdalok és hősregék. = Létünk, 1987., 6. sz., 963–967. p.
 • VUJICSICS Sztoján: A szellemi közeledés útján : testvéreinknek, szomszédainknak, a Száván innen és túl. = Dolgozók, 1987., szept. 17., 38. sz., 24–25. p.
  Részletek a szerzőnek az azonos c. kötetben megjelent tanulmányából.
 • VUJICSICS Sztoján: Korszakos jelentőségű kötet. = Üzenet, 1987., 10–11. sz., 670. p.
 • MÁTYÁS István: Szerb népdalok és hősregék. = Magyar Szó, 1987., nov. 7., 307. sz., 15. p.

ULMER Gáspár
Posed Bajša, spahije i kmetovi : 1751–1849 [A bajsai uradalom – földesurak és jobbágyok : 1751–1849] / Ulmer Gašpar. – Novi Sad : Filozofski fakultet, Institut za istoriju, 1986.

 • Sz. J. [SZABÓ József]: A múlt egy darabja : Ulmer Gáspár falutörténete Bajsáról. = Magyar Szó, 1987., márc. 12., 69. sz., 15. p.
 • DÉVAVÁRI Zoltán: Földesurak és jobbágyok. = 7 Nap, 1987., ápr. 10., 15. sz., 29. p.
 • VOJNITS Tivadar: Egy falu mikro történelme. = Topolya és Környéke, 1987., máj. 8., 17. sz., 6. p.
 • GYÖRE Géza: Bajsáról – és többről. = Topolya és Környéke, 1987., aug. 21., 31. sz., 6. p.

1987.

A JUHÁSZ ÉS A LÁNY
A juhász és a lány = Ovčar i devojka : Vuk Steafnović Karadžić gyűjtése : 17 jugoszláviai magyar költő fordításában / az előszót Bori Imre, az utószót Toldi Éva írta. – Újvidék : Forum Könyvkiadó, Híd, 1987 (Újvidék : Forum). – 32 p. ; 21 cm
Különlenyomat a Híd 1987/5. számából. – 400 pld., fűzve
Ács Károly, Bata János, Bozsik Péter, Brasnyó István, Csorba Béla, Danyi Magdolna, Fehér Ferenc, Fülöp Gábor, Jung Károly, Kontra Ferenc, Ladányi István, Ladik katalin, P. Nagy István, Pap József, Sinkovits Péter, Túri Gábor, Varga Szilveszter fordításai.

 • BORI Imre: A juhász és a lány : jugoszláviai magyar költők fordításai : előhang. = Híd, 1987., 5. sz., 622. p.
 • TOLDI Éva: A juhász és a lány : jugoszláviai magyar költők fordításai. = Híd, 1987., 5. sz., 641–644. p.
 • RAJCSÁN Ferenc: Variációk egy témára. = Magyar Szó, 1987., nov. 7., 307. sz., 16. p.

LÁBADI Károly
Kopácsi vízi élet / Lábadi Károly. – Újvidék : Forum Könyvkiadó ; Eszék : Magyar Képes Újság, 1987 (Újvidék : Forum). – 150 p. : ill. ; 20 cm
2000 pld., Vászon borítóval.

 • CSORDÁS Mihály: Kopácsi vízi élet. = Magyar Képes Újság, 1987., máj. 28., 22. sz., 16. p.
 • HORVÁTH Mátyás: Az utolsó pillanatban. = Üzenet, 1987., 7–8. sz., 557–559. p.
 • PENAVIN Olga: A vízi világ könyve. = Magyar Képes Újság, 1987., aug. 27., 35. sz., 14. p.
 • PAPP György: Kopács tűnő aranykora. = Magyar Szó, 1987., szept. 19., 258. sz., 14. p.
 • BURÁNY Béla: Szubjektív gondolatok egy könyv olvasása közben. = Új Symposion, 1988., 1. sz., 50–52. p.
 • SÁRVÁRI V. Zsuzsa: Adatok a vízi világról. = Híd, 1988., 1. sz., 125–126. p.

LILIOMRÓL PERGŐ HARMAT
Liliomról pergő harmat : válogatás a magyar népballadák és műballadák köréből : házi olvasmány az általános iskolák 6. osztálya számára / [a balladákat válogatta, az utószót és a jegyzeteket írta, a könyvet összeállította Dávid András]. – 1. kiadás. – Újvidék : Tankönyvkiadó Intézet = Novi Sad : Zavod za izdavanje udžbenika, 1987 (Újvidék : Prosveta). – 180 p. : ill. ; 20 cm. – (Házi olvasmány ; 6.)
4000 pld., Fűzve.

NÁDSÍPOT FÚJTAM!
Nádsípot fújtam! : vajdasági magyar népi mondókák és játékok apró gyermekeknek / [gyűjtötte, sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta] Burány Béla ; [az illusztrációkat Penovác Endre készítette ; kottarajz Konstantin Marcikić]. – Újvidék : Forum Könyvkiadó, 1987 (Újvidék : Forum). – 158. p. : ill., kották ; 25 cm
3000 pld., kötve

 • FEHÉR Ferenc: Gyermekmondókák gyűjteménye : jegyzet. = Magyar Szó, 1987., aug. 22., 230. sz., 13. p.
 • CSEH Márta: Az Egyedem–begyedem és a többiek. = Új Symposion, 1987., 9–10. sz., 62. p.
 • LÁBADI Károly: Képes néprajzi ábécé : jakabozás. = Magyar Képes Újság, 1987., júl. 30., 31. sz., 17. p.

A SÁRKÁNYÖLŐ KIRÁLYFI
A sárkányölő királyfi : szerb népmesék Vuk Karadžić gyűjtéséből / [válogatta, szerkesztette, a fordítást az eredetivel egybevetette és az utószót írta Jung Károly ; fordította Ács Károly, balázs Attila, Bognár Antal, Dudás Károly, Fehér Ferenc, Gion Nándor, Gobby Fehér Gyula, Pap József ; Predrag Joler rajzaival]. – Újvidék : Forum Könyvkiadó, 1987 (Újvidék : Forum). – 140 p. : ill. ; 25 cm
Eredeti címe: Srpske narodne pripovetke.
3000 pld., kötve.

 • FEHÉR Ferenc: Szerb népmesék Vuk Karadžić gyűjtéséből : a könyvhónapra jelent meg. = Magyar Szó, 1987., okt. 24., 293. sz., 14. p.
 • ––: A sárkányölő királyfi. = 7 Nap, 1987., nov. 20., 47. sz., 33. p.
 • CSEH Márta: Egy s más egy mesekönyv fordításáról. = Híd, 1988., 10. sz., 2095–2099. p.

1988.

AZ ARANYHAJÚ TESTVÉREK
Az aranyhajú testvérek : (bunyevác népmesék) / Balint Vujkov gyűjtéséből elmesélte Ács Károly, Balogh István, Bognár Antal et al. ; válogatta, a fordítást az eredetivel egybevetette és az utószót írta Jung Károly ; Dudás Antal rajzaival. – Újvidék : Forum Könyvkiadó, 1988 (Újvidék : Forum). – 174 p. : ill. ; 24 cm
ISBN 86-323-0186-1
2000 pld., fűzve

 • CSEH Márta: Sikló Mikló, Kicsi Kuckóőrző és a többiek. = Híd, 1989., 6. sz., 773–775. p.

CSORBA Béla
Temerini néphagyományok / Csorba Béla ; gyűjtők és munkatársak Balogh Sándor, Faragó Kornélia, Hegedűs Ágnes et al. ; [fotók Németh Mátyás, Varga Somogyi Károly és Csorba Béla ; rajzok Harkai Imre ; dallamlejegyzés Hajdú Ferenc, Kónya Sándor és Móricz Károly]. – Újvidék : Forum Könyvkiadó, 1988 (Újvidék : Forum nyomda). – 277 p. ; 20 cm
Megjelent a Vajdasági Tudományügyi ÖÉK, Temerin Község I. Helyi Közössége és a Temerini Helytörténeti Múzeum anyagi támogatásával.
1000 pld., fűzve.

 • B. B. [GÓBOR Béla]: Van még munkájuk a gyűjtőknek : Csorba Béla könyvének bemutatója kapcsán. = Temerini Újság, 1988., jún. 16., 24. sz., 3. p.
 • BESZÉDES Valéria: Egy dél-bácskai község népi kultúrája. = Üzenet, 1988., 9. sz., 675–677. p.
 • SÁRVÁRI V. Zsuzsa: Temerin szellemi és tárgyi monográfiája. = Híd, 1988., 10. sz., 2099–2102. p.
 • LÁBADI Károly: Temerin népi öröksége. = Magyar Szó, 1988., nov. 12., 313. sz., 17. p.
 • PENAVIN Olga: Könyv Temerin népéletéről. = Temerini Újság, 1989., jan. 19., 3. sz., 3. p.

JUGOSZLÁVIAI MAGYAR NÉPKÖLTÉSZET II.
Jugoszláviai magyar népköltészet II. / válogatta, szerkesztette, az előszót és a jegyzeteket írta Bosnyák István. – Újvidék : a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, 1988 (Újvidék : Sitoštampa). – 215 p. ; 24 cm. – (Értekezések, monográfiák ; 13.)
Kiadja a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete a Tartományi Tudományügyi Önigazgatási Érdekközösség anyagi támogatásával.

 • ––: Jugoszláviai magyar népköltészet II. = Magyar Képes Újság, 1988., nov. 24., 47. sz., 15. p.

KOVÁCS Endre
Bölcsőtől a koporsóig : az emberélet fordulóinak népszokásai Doroszlón / Kovács Endre ; [gondozta, szerkesztette és sajtó alá rendezte Jung Károly]. – Újvidék : a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, 1988 (Újvidék : a Városi Képviselőtestület sokszorosító üzeme, 1989). – 194 p., 44 p. melléklet : ill. ; 21 cm. – (Értekezések, monográfiák ; 18)
Kiadja a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete a Tartományi Tudományügyi ÖÉK anyagi támogatásával.

AZ ÖRDÖG ÉS A MOLNÁRLEGÉNY
Az ördög és a molnárlegény : magyar népmesék / válogatta és a szövegeket gondozta Jung Károly ; a rajzokat Borislavka Dimitrov készítette. – 5. kiadás. – Újvidék : Tankönyvkiadó Intézet, 1988 (Szabadka : Birografika). – 115. p. : ill. ; 20 cm. – (Házi olvasmány ; 2.)
T: Berze Nagy János, Beszédes Valéria, Erdélyi János, Faragó József, Kálmány Lajos, Kolumbán István, Nagy Olga, Penavin Olga, Ráduly János gyűjtéséből.
5000 pld., Fűzve

PENAVIN Olga
Bácskai magyar nyelvjárási atlasz / Penavin Olga. – Újvidék : a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, 1988 (Újvidék : készült a Városi Képviselő-Testület sokszorosító üzemében). – 164 p. : ill. ; 24 cm

 • CSORBA Béla: A bácskai nyelvatlaszt lapozgatva. = Temerini Újság, 1989., máj. 11., 19. sz., 3. p.

PENAVIN Olga
Népi kalendárium : az esztendő néprajza a jugoszláviai magyarság körében / Penavin Olga ; [a fedőlapot Illés Lajos tervezte]. – Újvidék : Forum Könyvkiadó, 1988 (Újvidék : Forum nyomda). – 181 p. ; 19 cm
ISBN 86-323-0161-6
5500 pld., műbőr kötés, borítóval.

 • BESZÉDES Valéria: Az esztendő néprajza. = Létünk, 1988., 6. sz., 923–925. p.
 • ––: Íratlan kalendárium. = Magyar Képes Újság, 1988., dec. 1., 48. sz., 15. p.
 • PENAVIN Olga: Az esztendő néprajzának monográfiája. = Híd, 1988., 12. sz., 2363–2365. p.
 • PÉTER László: Az év jeles napjai. = Üzenet, 1988., 12. sz., 914–916. p.
 • LÁBADI Károly: Íratlan naptár. = Magyar Szó, 1989., jún. 17., 163. sz., 18. p.

PÉNOVÁTZ Antal
Pacsér = Pačir / autor teksta i izbor fotosa Antal Penovac = a magyar szöveget írta és a mellékleteket válogatta Pénovátz Antal ; prevod sa mađarskog jezika Josip Kerekeš = fordította Josip Kerekeš. – Bačka Topola : Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje = Topolya : Művelődési, Oktatási és Tájékoztatási Központ (Bačka Topola : Narodna štamparija). – 28 p. : ill. ; 16 cm
Kétnyelvű
1000 pld.

STAKIĆ, Radivoj
Becse a háborúban és a forradalomban : 1941–1945 : krónika / Radivoj Stakić ; [fordította Burkus Valéria]. – Becse : a SUBNOR Becsei Községi Bizottsága, [1988] (Becse : Proleter). – 739 p., [24] táblaoldal : ill. ; 21 cm
1600 pld.

SZOMJAS A VAKLÓ
Szomjas a vakló : 66 vajdasági magyar erotikus népmese / gyűjtötte és az előszót írta Burány Béla ; [a kötetet Csatlós János tervezte]. – Budapest : Képzőművészeti Kiadó, 1988 (Debreceni : Alföldi Nyomda). – 138 p. ; 20 cm
ISBN 963 336 441 8
65000 pld., fűzve.

BURÁNY Béla: Összevetés. = Új Symposion, 1988., 7–8. sz., 19–25. p.
Újváry Zoltán: Menyecske a kemencében. Világjáró palóc adomák és huncutságok. Debrecen, Európa, 1986.
Burány Béla: Vajdasági magyar erotikus népmesék. Publikált és kéziratos gyűjtemény.

TRIPOLSKY Géza
A zentai ipartestület száz esztendeje : 1888–1988 / Tripolsky Géza. – Zenta, 1988. – (Zentai Monográfia-füzetek ; 32.)

URBÁN János
Parázsföld / Urbán János ; a fedőlapot tervezte Urbán Farkas Gábor. – Kanizsa : Művelődési Önigazgatási Érdekközösség, 1988 (Újvidék : Sitoštampa). – 347 p. ; 19 cm. – (Monografija Kanjiže = Kanizsa Monográfiája : 1093–1983)
1000 pld., fűzve

VARGA Sándor
Csente történeti krónikája / Varga Sándor. – Lendva : a Magyar Nemzetiség Lendvai Oktatási és Művelődési Érdekközössége = Lendava : Samoupravna interesna skupnost za prosveto in kulturo pripadnikov madžarske narodnosti občine Lendava, 1988 (Čakovec : Zrinski). – 56 p. : ill. ; 24 cm
Kétnyelvű. – 400 pld.

VÁRI Anna
Szemelvények a kishegyesi egyházközség életéből / Vári Anna. – Kishegyes ; Újvidék : RKT Plébániahivatal ; Agapé, 1988 (Újvidék : Agapé). – 59 p. : ill. ; 22 cm
1000 pld., fűzve

A ZENTAI KŐKECSKE
A zentai kőkecske : válogatás a magyar mondakincsből / válogatta, sajtó alá rendezte, a bevezető szöveget és az apparátust írta Jung Károly ; ill. Mirko Stojnić. – 3., bővített kiadás. – Újvidék : Tankönyvkiadó Intézet, 1988. – 117 p : ill. ; 20 cm. – (Házi olvasmány az általános iskolai nevelés és oktatás 5. osztálya számára)
4000 pld.


1989.

BENEDEK Elek
Kígyós Jancsi : magyar népmesék : házi olvasmány az általános iskolák 4. osztálya számára / Benedek Elek ; [válogatta és az utószót írta Tóth László ; ill. Petar Kubičela]. – Újvidék : Tankönyvkiadó Intézet, 1989 (Szabadka : Birografika). – 123 p. : ill. ; 19 cm. – (Házi olvasmány ; 4.)
4000 pld.

DOBAI József
Torda krónikája = Hronika Torde : 1776–1989 / Dobai József. – Torda : Helyi Közösség, 1989 (Újvidék : Forum Nyomda). – 57 p. : ill. ; 24 cm
1500 pld., fűzve

A DRÁVASZÖGI MAGYAROK DALAI
A drávaszögi magyarok dalai / Kiss Lajos ; Bodor Anikó. – Újvidék : a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, 1989 (Újvidék : Sitoštampa). – 420 p. : kották ; 22 cm. – (A Jugoszláviai Magyar Népzene Tára ; 3.)

LÁBADINÉ KEDVES Klára
Gyingyet–gyöngyöt asszonyának / Lábadiné Kedves Klára. – Eszék : Horvátországi Magyarok Szövetsége, 1989.

 • PENAVIN Olga: Népi mondókák és gyermekjátékok. = Magyar Képes Újság, 1990., jan. 11., 2. sz., 14-15. p.
 • SILLING István: Drávaszögi gyermekélet. = Magyar Szó, 1990., máj. 12., 128. sz., 18. p.

MAGASAN REPÜL A DARU
Magasan repül a daru : magyar népdalok könyve : házi olvasmány az általános iskolák 5. osztálya számára / válogatta, az utószót és a jegyzeteket írta Dávid András. – második, lényegesen rövidített kiadás. – Újvidék : Tankönyvkiadó Intézet, 1989 (Szabadka : Minerva). – 110 p. : ill. ; 20 cm. – (Házi olvasmányok ; 5.)
4000 pld., fűzve

MATUSKA Márton
Temerini iparosok / Matuska Márton ; [a fényképreprodukciókat Németh Mátyás készítette]. – Újvidék : Forum Könyvkiadó ; Temerin : Temerini Iparosok Egyesülete, 1989. (Újvidék : Forum Nyomda). – 146 p. : fényképekkel ; 20 cm
ISBN 86-323-0209-4
1000 pl.

 • G. B. [GÓBOR Béla]: Temerini iparosok. = Temerini Újság, 1989., jún. 1., 22. sz., 3. p.
 • CSORBA Béla: Műhelyről, műhelyeinkről : Matuska Márton Temerini iparosok c. könyvének bemutatójára. = Temerini Újság, 1989., jún. 8., 23. sz., 3. p.
 • G. B. [GÓBOR Béla]: Jubilálók között : a fennállásuk századik évfordulóját ünneplő iparostestület ünnepi ülésén bemutatták Matuska Márton iparosmongráfiáját. = Temerini Újság, 1989., jún. 8., 23. sz., 3. p.

NÉPRAJZI TANULMÁNYOK II.
Néprajzi tanulmányok II. : a tradicionális műveltség továbbélésének lehetőségei : II. jugoszláv–magyar folklórkonferencia, Újvidék, 1985, nov. 4–5. / szerk. Jung Károly, Pató Imre. – Újvidék : a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, 1989 (Újvidék : a Városi Képviselő-testület sokszorosító üzeme). – 109 p. ; 21 cm
Különlenyomat a Hungarológiai Közlemények 1988/3. számából.

SILLING István
Ismeretlen anyám : kupuszinai népballadák és balladás dalok / összegyűjtötte Silling István ; a dallamokat lejegyezte és a zenei mutatót készítette Kónya Sándor ; kottaíró Marijana Milićević. –Újvidék : Forum Könyvkiadó, 1989 (Becse : Proleter Nyomda). – 240 p. : kották ; 21 cm
ISBN 86-323-0199-3
1000 pld., vászonkötés borítóval, fülszöveggel

 • jj [FEKETE J. József]: Kupuszinai balladáskönyv. = Dunatáj, 1989., ápr. 19., 15. sz., 5. p.
 • Z. I. [ZÁMBÓ Illés]: Ismeretlen szülőföldem : beszélgetés Silling Istvánnal, a kupuszinai balladáskönyv szerzőjével. = Dunatáj, 1989., ápr. 26., 16. sz., 5. p.
 • HERCEG János: Kupuszina pirosbetűs ünnepe : őrizni az elődök életének emlékét. = Dolgozók, 1989., máj. 10., 18. sz., 5. p.
 • HERCEG János: Ismeretlen anyám. = Dolgozók, 1989., máj. 25., 21. sz., 24. p.
 • SÁRVÁRI V. Zsuzsa: Bácskertes balladakincse. = Híd, 1989., 6. sz., 772–773. p.
 • LÁBADI Károly: Balladás falu. = Magyar Szó, 1989., júl. 8., 184. sz., 14. p.
 • BESZÉDES Valéria: Egy népköltészeti műfaj a nyolcvanas években. = Üzenet, 1990., 1. sz., 80–82. p.
 • VAJDA Gábor: Népi kultúrízek. = 7 Nap, 1992., jan. 24., 4. sz., 22. p.

SZÉLÖRDÖG
Szélördög : házi olvasmány az általános iskolák 5. osztálya számára / Penavin Olga gyűjtéséből elmesélte a gyerekeknek Jékely Zoltán ; [gyűjtötte és az utószót írta Penavin Olga ; fedőlap Bálint István]. – negyedik kiadás. – Újvidék : Tankönyvkiadó Intézet, 1989. – 143 p. : ill. ; 20 cm – (Házi olvasmány az általános iskolai nevelés és oktatás 5. osztálya számára)