A Kiss Lajos Néprajzi Társaság munkaterve a 2015-ös évre

A Kiss Lajos Néprajzi Társaság 2015. január 24-én, Topolyán megtartott tanácsülésén kidolgozta az évi tervet, amelyet azután a közgyűlés elfogadott.

A megjelent néprajzkutatók között szép számban voltak fiatalok, ami a Társaság jövőjét illetően biztató jel. Ők is mindannyian végzett etnográfusok, illetve kulturális antropológusok. Többen doktoranduszok valamelyik magyarországi egyetemen.

A 2015-ös évre az alábbi munkatervet határozta meg a KLNT tagsága:

1. Népzenei konferencia Kiss Lajos és Bodor Anikó emlékére
Száztizenöt éve született Kiss Lajos (1900–1982) a zenetudományok kandidátusa, a Magyar Népzene Tára egyik szerkesztője, az MTA Népzenekutató Csoportjának osztályvezető-helyettese, ill. tudományos főmunkatársa. Jelentős népzenegyűjtői munkássága között több mint 20 000 dallamot gyűjtött; a népzene zenetörténeti összefüggéseinek vizsgálatával, a szomszéd népek népzenéjének összehasonlító munkájával foglalkozott. Publikációi magyarországi, jugoszláviai és más külföldi szaklapokban jelentek meg. A vajdasági gyűjtésekről Linka László, az Újvidéki Rádió Népzenei Osztályának vezetője és Kónya Sándor népdalgyűjtő fog előadást tartani.
Idén öt éve, hogy elhunyt Bodor Anikó, aki fél évszázadon át szolgálta a magyar népzene feltárását, terjesztését a tanyákon, falvakban, városokban, akkor is, amikor már-már úgy tűnt: a népdal ihlető ereje lankad, a nemzet elfordul ősei örökségétől. Hatása a közművelődési tevékenységre nagy volt, szinte felülmúlhatatlan. Nem sajnált időt szánni a fiatalok és a felnőttek tanítására, felfedezte számukra a népdal és a néptánc összetartó erejét.
A két kiváló zenetudósról a Vajdasági Magyar Művelődési Intézettel közösen fogunk megemlékezni. Ehhez szeretnénk felkérni azokat a jeles személyiségeket, akik együtt gyűjtöttek vagy közeli munkatársai voltak Bodor Anikónak. Az időpontot a Kupuszinai népdalok c. kötet megjelenéséhez kötjük. A konferencia helyszíne Zenta.

2.  2015. szeptember 12-én kerül sor a Fiatal néprajzkutatók és kulturális antropológusok VIII. konferenciájára Topolyán. Ebből az alkalomból megnyílik a Tóth Ferenc Emlékkiállítás a Topolyai Múzeumban, Balladák útján, amelyet Gazsó Hargita múzeumpedagógus, a múzeum munkatársa szervez. A konferencia első részében Tóth Ferenc néprajzkutatóra emlékezünk: Kultúrák, tájak, balladák címmel. Ide ballada feldolgozásokat, gyűjtéseket, tudományos előadásokat várunk a fiataloktól. A konferencia második részében a fiatalok a néprajz bármely területéről meríthetnek témát előadásukhoz, megkötés: csak vajdasági témával lehet részt venni a konferencián. Azoknak a fiatal kutatóknak, akik elhatározzák, hogy tartanak előadást, szívesen nyújtunk segítséget az adott kutatási területtel kapcsolatban.

3. Néprajzi szociográfiával kötetlenül foglalkozunk. Nem kötjük egy központi területhez sem. Mindenki a hozzá legközelebb eső területtel és a hozzá legközelebb álló témával foglalkozik. Októberben a magyarkanizsai városnapi rendezvények keretében tartjuk a Papp György Emlékkonferenciát. A tanulmányok ismertetésére ekkor kerül sor.

4. A Magyar Tudomány Ünnepe, 2015. novemberében. Konferencia Borús Rózsa emlékére. Tíz éve halt meg a kiváló gyűjtő, kutató, a topolyai népszokások fáradhatatlan megörökítője. A konferencia címe: A szokások átformálódása. Jelenkutatás.

5. 2015-ben több könyvbemutatót is tervezünk. Többek között
– a HÍD folyóirat tematikus számának a bemutatását,
– a Papp György Emlékkonferencián elhangzott előadások bemutatását néprajzi szociográfia témakörben,
– a Fiatal néprajzkutatók és kulturális antropológusok tanulmánykötetének ismertetését, bemutatását több helyszínen és a
– 2014. február 22-23 megtartott Az identitás megnyilvánulási formái a 21. század kezdetén konferencia anyagának bemutatását.

6. A közgyűlés elfogadott egy hároméves kutatás tervjavaslatát. Témája az anyagi kultúrához kapcsolódik: A paraszti életmód változása. Ennek pontos tervezetét az elnökség hamarosan kidolgozza. Sorozatban gondolkodunk és szeretnénk egész Vajdaság területéről adatokat gyűjteni.