Dr. Jung Károly halálhírére

Elhunyt Jung Károly neves néprajzkutatónk, az egyetemes magyar néprajztudomány egyik kiemelkedő folkloristája.

1944. június 26-án született Gombosan. Alapvető, úgymond kiinduló néprajzi tanulmánya az emberélet fordulóiról írt tanulmánya (születés, házasság, halál) melyben szülőfalujának örökös emléket állított. Alapműről van szó, amelyet minden fiatal kutatónak a figyelmébe ajánlott a szakma.

Munkásságát, tanulmányait két ágon kell figyelemmel kísérnünk. Az egyik az irodalom iránti elkötelezettsége. 1984-től az irodalom doktora (Hiedelemmondák és hiedelmek). A másik, talán az előbbinél némileg meghatározóbb életpálya, a folklór. Nagyon mélyen tudott szántani egy-egy téma feldolgozásakor. Valamennyien csak csodálhattuk tudását. Az összehasonlító vizsgálatok terén utolérhetetlen marad. Emlékét megőrizzük és még sokszor fogunk hivatkozni kutatási eredményeire.

Nagy volt Ő, talán az egyetlen a saját szakterületén belül. Emlékét megőrizzük – írja dr. Szőke Anna, a Kiss Lajos Néprajzi Társaság elnöke.

Forrás: www.magyarszo.rs/hu/4658/kozelet/245693/Dr-Jung-K%C3%A1roly-hal%C3%A1lh%C3%ADr%C3%A9re-hal%C3%A1lh%C3%ADr-jung-k%C3%A1roly.htm