Az európai léptékű ember

Dr. Harkai Imre építészre, néprajzkutatóra emlékeztek a Topolyai Múzeumban

Kókai Mernyák Melinda és Lackovics Károly virágot helyez el Harkai Imre sírjára

Kókai Mernyák Melinda és Lackovics Károly virágot helyez el Harkai Imre sírjára

Dr. Harkai Imre topolyai építész, néprajzkutató 2004-ben hunyt el. Éppen tíz évvel ezelőtt. E jubileum tiszteletére gyűltek ma össze a Topolyai Múzeumban, abban az intézményben, melynek megszületésében és a múzeumépület fölújításában oroszlánrésze volt Harkainak. Az emlékülésen megjelent Harkai Imre családja, rokonai, barátai, munkatársai, pályatársai. Közülük tartottak néhányan előadást arról, mit jelentett nekik Harkai Imre barátsága, hogyan dolgoztak együtt Imrével mint építésszel vagy mint néprajzkutatóval, és hogyan viszik tovább a megkezdett munkát, hogyan dolgozzák föl hagyatékát.

Az emlékülést dr. Raffai Judit vezette. Mgr. Dévavári Beszédes Valéria európai léptékű embernek jellemezte Harkait, aki komplex módon gondolkodott a település jövőjéről. Csorba Béla egykori fényképeken keresztül elevenítette föl közös temerini munkájukat Harkaival. A fényképek Németh Mátyás dokumentációjából származnak. Dr. Klamár Zoltán építészeti örökséget tárt föl egykor Harkaival, a topolyai szállásokat, tanyavilágot, erről számolt be a közönségnek. Elmondta azt is, hogy Harkai mellett kutatva hasznosnak érezték magukat az emberek. Dr. Szőke Anna a kishegyesi házak ok-okozati összefüggéseit tárta föl az épülettípusok sajátosságain keresztül. 2005-ben a Topolyai Múzeumba került Harkai Imre könyvhagyatéka. Erről a folyamatról és a szakkönyvtár funkcióba állításáról Gazsó Hargita beszélt, majd Beck Zoltán elevenítette föl, ő hogyan kutatott a könyvhagyatékban. Fülöp Tiffany pedig a könyvtár használatba állítását, katalogizációját körvonalazta, melyet ő maga végez. Mgr. Hulló István hozzászólásában kihangsúlyozta, hogy a ma 11 éves múzeum volt Harkai Imre óriási projektuma.

Az emlékülést követően a Nyugati temetőben Harkai Imre sírjánál elhangzott az építész kedvenc verse, majd virágot helyezett el a sírra a Harkai család, Kókai Mernyák Melinda, Topolya Község polgármester asszonya és Lackovics Károly, a községi tanács művelődési ügyekkel megbízott tanácsosa, a Kiss Lajos Néprajzi Társaság és egy magánszemély.

Az emlékülés a Kiss Lajos Néprajzi Társaság és a Topolyai Múzeum közös rendezvénye volt. A műsor anyagi költségéhez hozzájárult a Szekeres László Alapítvány és Topolya Község Önkormányzata.

Gazsó Hargita


A Az európai léptékű ember című írás a Vajdaság Ma – Délvidéki hírportálon jelent meg 2014. január 10-én.