Óvodától egyetemig – A néprajz oktatásának lehetőségei

A Kiss Lajos Néprajzi Társaság nagy tisztelettel meghívja Önt tudományos tanácskozásunkra, melyre Szabadkán, a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar (Strossmayer u. 11.) kerül sor 2009. május 16-án 9 órai kezdettel.

ÓVODÁTÓL EGYETEMIG…

A néprajz oktatásának lehetőségei

Óvodától egyetemig – A néprajz oktatásának lehetőségei

PROGRAM

8,00-tól Regisztráció
9,00-9,20 Köszöntő

Az egybegyűlteket Józsa László, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, majd Papp Árpád, a Kiss Lajos Néprajzi Társaság elnöke köszönti

9,20-9,40 Papp Árpád: A néprajz oktatásának törvényadta keretei és lehetőségei Vajdaságban

10,00-12,30 MŰHELYMUNKA

I. SZEKCIÓ: A NÉPRAJZ OKTATÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI AZ ÓVODÁKBAN ÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALSÓ TAGOZATAIN
Szőke Anna (Kishegyes): Egyéniség vagy személyiség az óvónő szerepe az óvodai oktatói-nevelői munkában
Bali János(Budapest): az óvodáskorúak néprajzi oktatásának lehetőségei (problémák, lehetőségek)
Raffai Judit (Szabadka): A Népi hagyományok nevű választható tantárgy programja az általános iskola magyar nyelven tanuló alsós tagozatai számára

II. SZEKCIÓ: A NÉPRAJZ MINT VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELSŐS TAGOZATAIN ÉS A KÖZÉPISKOLÁBAN
Baksa Brigitta (Budapest): A néprajztanítás lehetősége az általános iskolában
Papp Árpád (Szabadka): A “Mindennapi élet a múltban”c. választható tantárgyban rejlő lehetőségek és a regionalizmus oktatásának esélyei
Klamár Zoltán (Aszód-Magyarkanizsa): Egzotikumból tananyag – a Vajdaság népi műveltségének tanításáról (Néhány magyarországi példa elemzése és felsőoktatási hasznosítási lehetősége)

12,30-13,30 Ebédszünet

13,30- 16,00 A NÉPRAJZOKTATÁS AZ EGYETEMEN: ÖSSZEGZÉS, LEHETŐSÉGEK

13,30-14,00 Karácsony dr. Molnár Erika (Vác): A hagyományismeret oktatásának lehetőségei a pedagógusképzésben és -továbbképzésben a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskolán

14,00-14,30 Simon András(Szeged): Az általános néprajzi képzés szerkezete a bolognai tantervben a Szegedi Tudományegyetemen

14,30-15,00 Barna Gábor (Szeged): Szakirányok a bolognai rendszerű néprajzi képzésben a Szegedi Tudományegyetemen

15,00-15,30 Jung Károly (Újvidék): Néprajzi tárgyak oktatása az újvidéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéken

15,30-16,00 Voigt Vilmos (Budapest): Nyelvjárás az oktatásban

16,00- A tanácskozás zárszava, értékelése