Kulturális értékeink a Kárpát-medencében

A Kiss Lajos Néprajzi Társaság Kishegyesen, a Kátai vendégházban bemutatta Sem magasság, sem mélység nem rettent – Kulturális értékeink a Kárpát-medencében címmel megjelent III. tanulmánykötetét. A reformáció 500. évfordulója alkalmából 2017-ben rendezett emlékkonferencia előadásaiból a kötetet dr. Szőke Anna szerkesztette. A szerkesztő éppen ezen a napon ünnepelte 70. születésnapját, így az esemény kezdetén eddigi gazdag életútját méltatva köszöntötték.

Az ünnepelt óvodapedagógiai és néprajzi munkásságát az anyaországban is elismerik

Az ünnepelt óvodapedagógiai és néprajzi munkásságát az anyaországban is elismerik

A Kiss Lajos Néprajzi Társaság a kutatás, a néprajz, a kulturális antropológia délvidéki csúcsintézménye, mely Szőke Anna vezetésével került ilyen meghatározó helyzetbe – emelte ki Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke a rendezvényen. Az ünnepeltről elmondta, hogy valójában máig és mindvégig megmaradt óvodapedagógusnak, ugyanakkor a vajdasági szórványmagyarságnak kiváló kutatója lett. Hajnal kiemelte, hogy ma a terepet körbejárva azzal szembesülhetünk, hogy azt, amit akkor a kutatások leírtak, ma kézzelfogható gyakorlati eredménnyé tudta a politika, a Magyar Nemzeti Tanács változtatni. Ennek nyomán mára már játszóterek, óvodák, óvodai sarkok nyíltak a szórványvidékeken, hozzájárulva a magyarság megmaradásához.

Dr. Szőke Anna több mint tíz évig volt a kishegyesi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület elnöke. A 90-es évek elején vette át az egyesület irányítását, amikor a falu művelődési életét a pangás jellemezte. Sikerült ezt megváltoztatnia, a nevéhez köthető a néptánccsoport megalakítása is. A Létünk társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat ez évi harmadik és negyedik számát Szőke Anna születésnapjának tiszteletére állították össze – hangzott el a könyvbemutatón, ahol a Létünket is bemutatták. A kishegyesi nyugalmazott óvópedagógus, népművelő, néprajzkutató többi között a Magyar Életfa díj egyik kitüntetettje. 2000 óta a Magyar Kultúra Lovagja, 2009-ben Aracs-díjban, 2013-ban Győrffy István-emlékéremben részesült. A vajdasági magyarok néprajzi kutatása terén kifejtett munkája és eredményei elismeréseként a Magyar Néprajzi Társaság idén a Pro Ethnographia Minoritatum emlékéremmel tüntette ki. Óvodapedagógiai és néprajzi munkásságát — mindkettőről több könyv is tanúskodik — nem csupán szűkebb hazájában, hanem az anyaországban is ismerik. A néprajz szakot a Debreceni Egyetemen végezte el, ahol doktori fokozatot is szerzett. Kiterjedt kutatásokat végzett Vajdaságban, jelentős eredményeket ért el a hagyományok gyűjtése, a vallási néprajz és a társadalomnéprajz területén. Nevéhez fűződik a többi közt a Vajdasági Magyar Óvodapedagógusok Egyesületének megalapítása, a Vajdasági Magyar Óvodások Színjátszó Találkozójának létrehozása, a Kiss Lajos Néprajzi Társaság elnöki tisztségét pedig 2013 óta tölti be. 2000-ben jelent meg az Elszaladt a kemence című könyve, mely Magyarországon is forradalmasította az óvodai programot. A kétezer példány nagyon gyorsan elkelt, mert ez volt az első ilyen jellegű kiadvány. 2010-ben Kishegyes díszpolgárává avatták.

A reformáció 500. évfordulója alkalmából 2017-ben a Kiss Lajos Néprajzi Társaság négynapos konferenciát szervezett. Az első napon Bajsán dr. Dolinszky Gábor, dr. Barna Gábor, Beszédes Valéria mgr. Veres Emese Gyöngyvér, Brittich Erzsébet és Nagy István értekezett. A második napon Torontálvásárhelyen folytatódott a rendezvény, ahol Beszédes Mária, dr. habil. dr. Örsi Julianna, Fehér Viktor, Besnyi Károly, Tóth dr. Glemba Klára, Kónya Sándor, dr. Szőke Anna, Raj Rozália és Nagy István tartott előadást. A harmadik napon Bácsfeketehegyen, a református templomban Sem magasság, sem mélység nem rettent címmel Orosz Attila, bácskai református esperes tartotta meg előadását. A továbbiakban dr. Jung Károly, Barabás László, dr. Nóbik Attila, dr. Németh Ferenc, Pastyik László dr. Silling István, Hallgató Imre, Székely Gábor, Pap Gy. László, Vass Erika, dr. Klamár Zoltán, dr. Bárth János, dr. Silling Léda, Csorba Béla.és Farkas Lajos értekezett. A negyedik napon Maradékra látogattak az emlékkonferencia résztvevői, ahol a református egyházközség jelenét és múltját Halász Dániel lelkipásztor ismertette. Dr. Szőke Anna néprajzkutató, kulturális antropológus az elhangzott tanulmányokból szerkesztette a kötetet.

Tóth Péter

Forrás: https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22881/Kulturalis-ertekeink-a-Karpat-medenceben.html