Az identitás megnyilvánulási formái a 21. század kezdetén – Konferencia meghívó

A Kiss Lajos Néprajzi Társaság tisztelettel és szeretettel meghívja Önt a 2014. február 21–22-én Kishegyesen Az identitás megnyilvánulási formái a 21. század kezdetén címmel megrendezendő nemzetközi konferenciájára

A konferencia ünnepélyes megnyitójára február 21-én, pénteken 13.00 órakor kerül sor a Helyi Közösség konferenciatermében

A vendégeket köszönti Marko Rovčanin, Kishegyes Község polgármestere, ifj. Mohácsi Zoltán alpolgármester, Sipos Tibor, a Helyi Közösség titkára, valamint Kónya Sándor csókai népénekes és Krekity Olga Radnóti-díjas versmondó

A konferencia kísérőrendezvénye a Vajdasági szerzők néprajzi, helytörténeti kiadványai című könyvkiállítás. A kiállítást megnyitja Raffai Judit.

A konferenciát megnyitja dr. Szőke Anna, a KLNT elnöke

A konferencia programja:

2014. február 21., péntek

13.30–15.00 előadások

 • Dr. Szőke Anna, Kishegyes, néprajzkutató, kulturális antropológus, a Kiss Lajos Néprajzi Társaság elnöke
  Mint szellem a palackból – Az önazonosságtudat változásának megnyilvánulási formái Kishegyes lakóházainál
 • Dr. Klamár Zoltám, Vác, Egyházmegyei Múzeum, etnográfus-muzeológus
  Határ identitás – az identitás határai
 • Csorba Béla, Temerin, publicista
  „Ha meghalok, dobjatok a tengerbe…” – Vajdasági magyarok kivándorlása Észak- és Dél-Amerikába a trianoni döntést követő években
 • Palatinus Aranka, Muzsla, nyugalmazott jogász
  „Gyik, kend mán aratni!” – A búzaaratás a kenyér ünnepe

15.00–15.30 szünet

15.30–16.30 előadások

 • Nagy István, Szekszárd, néprajzkutató, gimnáziumi tanár
  Nemzeti szimbólumok a szatmári (Partium) betlehemes játékokban
 • Kavecsánszki Máté, Eger-Debrecen, adjunktus, Eszterházy Károly Főiskola Politológia Tanszék; doktorjelölt, Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék
  A tánc politikuma: Szempontok a nemzeti identitás és a politikai akaratképzés között
 • Filus Erika, Kiskőrös, Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum
  „Azért még nem hagyjuk magunkat eladni” – Az identitás őrzésének lehetőségei egy magyarországi szlovák szórványban
 • Horváth Péter, Debrecen, Debreceni Egyetem Kerpely Kálmán Doktori Iskolájának hallgatója
  Gondolatok a néptánckultúra identitásformáló és kohéziós szerepéről Bihar-Bohori települések tükrében

16.30–17.00 szünet

17.00–18.00 előadások

 • Dr. Szőcsné Gazda Enikő, Sepsiszentgyörgy, Székely Nemzeti Múzeum, néprajzi részlegvezető, főmuzeológus
  A vallásos identitás megjelenési formái a sepsiszéki felekezetileg vegyes családokban
 • Dr. Vass Erika, Budapest, Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, muzeológus
  Székelyföldi unitárius közösségek a 21. század kezdetén
 • Kónya Sándor, Csóka, okleveles gépészmérnök, középiskolai tanár
  A megénekelt Öt Seb
 • Dr. Limbacher Gábor, Veszprém, a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum, megyei hatókörű városi intézmény igazgatója
  Királyi és paraszti – Árpád-házi mentalitás és a népi vallásosság

19.00 ünnepi vacsora

Helyszín: Kátai tanya
Pohárköszöntőt mond ifj. Juhász Bálint, tartományi képviselő, a Kishegyesi Helyi Közösség Tanácsának elnöke

2014. február 22., szombat

9.00 vendégek köszöntése

Fellép a kishegyesi Szalóka népdalkórus és Krekity Olga Radnóti-díjas versmondó
Jung Károly: Ikerkönyvek c. könyvét bemutatja:
Voigt Vilmos professor emeritus ELTE Folklore Tanszék, Budapest

9.30–10.30 előadások

 • Dr. Pozsony Ferenc, Kolozsvár, Babes-Bolyai Tudományegyetem, Magyar Néprajz és Antropológia Intézet, egyetemi professzor, MTA külső tagja
  Lokális ünnepek és identitások a Székelyföldön
 • Szigethy Zsófia, Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, néprajzkutató, a nyilvántartási osztály vezetője
  Terézvárostól Sukoróig – A népi kultúrához visszatérés, mint az identitás-megőrzés eszköze egy értelmiségi család számára
 • Dr. Kinda István, Sepsiszentgyörgy, Székely Nemzeti Múzeum, néprajzi részleg, főmuzeológus, néprajzos
  A székelyföldi magyar cigányok kultúrája és identitása
 • Dr. Székelyné Kőrösi Ilona, Kecskemét, Katona József Múzeum, történész főmuzeológus
  Honismeret-helytörténet-hagyományőrzés és identitás a 21. században, és ennek egy érdekes helyi megnyilvánulása

10.30–11.00 szünet

11.00–12.00 előadások

 •  Silling Léda, Szabadka, Községközi Műemlékvédő Intézet, néprajzkutató-doktorjelölt
  A kupuszinai festett bútor
 • Dr. Silling István, Kupuszina, nyugalmazott egyetemi tanár
  Bellosics Bálint, vidékünk nemzetiségeinek első magyar néprajzkutatója
 • Fehér Viktor, Újvidék-Egyházaskér, az Újvidéki Egyetem Magyar Tanszékének másodéves hallgatója
  Egyházaskéri közmondások
 • Dr. Tóth Glemba Klára, Nagybecskerek, a politikai tudományok doktora, Újvidék
  Az identitástudat kialakulása a népi gyermekjátékok és játékszerek tükrében

12.00–13.00 ebéd

13.00–14.00 előadások

 • Kovács Kata, Budapest, ELTE, mester szakos hallgató
  „Mert nem csak szőr a magyar bajusz!” – A bajusz jelentéstartalmai egy 21. századi közösség életében
 • Dr. Lengyel Ágnes, Balassagyarmat, MNM Palóc Múzeuma, néprajzkutató-múzeumigazgató
  A palóc viselet identitáserősítő szerepe napjainkban
 • Lex Orsolya, Baja, néprajzkutató, tanár
  „Ilyen, mint a szíki, sehun a világon nincs csak itt…” – Viselet és identitás egykor és ma a mezőségi Szék településen
 • Molnár Csenge, Budapest–Felsőzsolca, ELTE, mesterszakos hallgató
  Egy nemzeti szimbólum használata és értelmezése napjainkban: a turul

14.00–14.30 szünet

14.30–15.30 előadások

 • Buzás Miklós, Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum, főépítész
  „Erdély Skanzen” – gondolatok a Gyimesek népi építészete kapcsán
 • Mgr. Beszédes Dévavári Valéria, Szabadka, néprajzkutató
  A kertes település Csantavéren a XVIII–XIX. század fordulóján – Adatok a kétbeltelkes települések történeti néprajzához
 • Dr. Raffai Judit, Szabadka, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, docens
  Egy utca történetei – Adatok Szabadka néprajzához
 • Leichter Lilla, Budapest, ELTE, Néprajz alapképzés
  A monori pincefalu hagyományainak turisztikai célú átrendeződése a XXI. században

15.30–16.00 szünet

16.00–17.00 előadások

 • Pap Tibor, Szeged, SZTE ÁJTK Politológiai Tanszék, Jedlik Ányos doktorjelölti ösztöndíjas
  Az identitás rétegeinek egymásra épülése a XXI. században
 • Dr. Fogarasi Klára, Budapest, néprajzkutató-történész
  Identitás – design – fotó
  Az „én-tudat” vizuális lenyomata, pillanatképe: a 21. századi tablókép
 • Rácz Márk, Budapest, politológus, történelemtanár
  A debreceni KLTE Politológia Tanszék vezető-váltásai az átadás-átvétel szempontjából 1989–2009 között
 • Pecze Rózsa – Korenchy László, Ada-Magyarkanizsa, középiskolai tanárok
  Viccek a politika szolgálatában

17.00 konferencia zárása

 

A rendezvény támogatói:

 • Bethlen Gábor Alap Zrt
 • Szekeres László Alapítvány
 • Kishegyes Község Önkormányzata
 • Kishegyesi Helyi Közösség

-