Borús Rózsa Emlékkonferencia

Népszokások – mentés másként címmel Borús Rózsa Emlékkonferenciát szervezett a Kiss Lajos Néprajzi Társaság és Topolya Község Múzeuma.

A megnyitó előtt a résztvevők megkoszorúzták Borús Rózsa sírját a topolyai Nyugati temetőben. A konferencia kezdetén az idén önállósult topolyai múzeum nagytermében dr. Szőke Anna, a Kiss Lajos Néprajzi Társaság elnöke és Gazsó Hargita, Topolya Község Múzeumának vezetője üdvözölte a megjelenteket. Borús Rózsa emléke előtt az egykori barát és „fegyvertárs”, Vojnits Tivadar nyugalmazott újságíró, publicista tisztelgett, majd A lakodalom szertartásai és szokásrendje címmel Utasi Mária kishegyesi adatközlő az egykori menyegzők hangulatát elevenítette fel. Ezt követően Kónya Sándor csókai népzenekutató és versénekes A gróffiú és az árva lány címmel egy újabb kori balladát adott elő, majd dr. Silling Léda néprajzkutató, a szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet munkatársa A nászéjszaka felé – lakodalmi szokások Szilágyin címmel értekezett. Dr. Klamár Zoltán muzeológus, a váci Egyházmegyei Múzeum etnográfusa egy 1974-ig használt kéziratos vőfélykönyvet vizsgált meg az etnográfus szemszögéből, majd pedig Tóthné dr. Glemba Klára, a Tartományi Tudományügyi, Technológiai, Fejlesztési és Felsőoktatási Titkárság tanácsosa Női szerepkörök régen és most címmel tartotta meg előadását. A konferencia második részében Verebélyi Kincső egyetemi tanár, a budapesti ELTE BTK Néprajzi Tanszékének nyugalmazott tanára Egy hétköznapi ünnep: a vásár – címmel, elsősorban természetesen nem a vásárok gazdasági jelentőségét méltatta, hanem azokat a néprajzi motívumokat, melyek egy ilyen közösségi esemény elengedhetetlen kísérői voltak, mint például az alkudozás, vagy a vevők megszólítása az eladók részéről. Vincze Klára néprajzkutató (Tari László Múzeum, Csongrád) a múlt századi, csongrádi tavaszi ünnepi szokásokról, dr. Nyisztor Tinka pedig a moldvai csángó magyarok temetkezési szokásainak változásairól értekezett. A folytatásban Gazsó Hargita, az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának Nyelv- és irodalomtudományi doktori iskolája irodalomtudományi szakirányának hallgatója, Borús Rózsa és Gunda Béla levelezéséről tartott előadást, majd a konferencia végén dr. Szőke Anna „A menyasszony szép virág…” címmel fotókat mutatott be kivetítőn. A legkorábbi fotók még az 1800-as évek végéről származnak, az előadás keretében pedig felvázolta, hogyan módosult a menyasszony öltözéke az elmúlt 100-150 évben. A Borús Rózsa Emlékkonferencia megszervezését a Szekeres László Alapítvány, a Domus-MTA és Topolya Község Önkormányzata támogatta.


A Borús Rózsa Emlékkonferencia című írás a Régió Rádió Online hírportálon jelent meg 2015. november 17-én.