Népi hagyományok nevű tantárgy programja

A Népi hagyományok nevű választható tantárgy programja az általános iskola magyar nyelven tanuló alsós tagozatai számára

Bevezető

A Népi hagyományok nevű választható tantárgy szerbiai tantervbe való beiktatásának fontosságát, a programot készítő szakemberek – a néprajzi kutatások megállapításait figyelembe véve –, népi hagyományaink rohamos megszűnésével, mindennapjainkból való eltűnésével magyarázták. A népi kultúra egyes elemeinek  gyakorlatban való megszűnésével  kultúránk ezen szeletét már nem kezelhetjük csak úgy, mint egy megélt, élményekből megtanult tudást, hanem a változásokat figyelembe véve indokolt lesz annak tudatos tanítása, többek között az általános iskolában önálló tantárgy keretein belül is.

A szerbiai oktatási törvény szerint a tanulóknak az általános iskola első osztályától az általános iskola befejezéséig van lehetőségük ezt a programot választható tantárgy keretein belül tanulniuk. Erre a minisztérium minden osztályban heti egy órát, azaz évi harminchat órát lát elő.

A tantárgy – többnyire a szerb népi kultúra elemin alapuló –, kidolgozott programját részben az ország hivatalos lapjában,részben pedig az oktatási minisztérium honlapján olvashatjuk. Itt – a tantárgy általános céljait és feladatait részletező fejezetben – a programírók ismertetik koncepciójukat, miszerint a tantárgy tanegységeinek kidolgozásakor különös fontosságot tulajdonítanak a helyi népi kultúra tanításának, különös tekintettel a Szerbiában élő multietnikus közösségekre, ahol e tantárgy keretei belüli tananyaggal az országban élő kisebbségek a saját identitásuk megőrzését is segíthetik. A program erre lehetőséget is nyújt. A tanterv – a pedagógusnak nagy szabadságot biztosítva – csak nagyvonalakban vázolja az egyes korosztályoknak előlátott tananyagot, lehetőséget adva a regionális és nemzetiségi (esetünkben a magyar) néprajzi kutatások eredményein alapuló tanmenet elkészítésére. Ezt a magyar, illetve a vajdasági néprajzi kutatások eredményei, az egyes témákat feldolgozó összefoglaló munkák lehetővé is teszik. A következőkben a Vajdaság területén működő iskolák magyar anyanyelvű tanulói számára kívánunk létrehozni egy, a térség népi hagyományain alapuló specifikus programot, amely lehetővé teszi, hogy az itt élő magyarság ilyen formában is megismerje  népi hagyományit.

A tárgy célja és feladatai

  • A népi kultúra egyes témáinak a megismerése, rendszerben való elhelyezése.
  • A népi kultúra elemeinek megőrzése, életre keltése a hagyományápolás eszközeivel.
  • A családi emlékezet életben tartása.
  • A regionális tudat kialakítása, illetve életben tartása.
  • Identitástudat kialakítása, illetve megerősítése.
  • A múlt megismerésén keresztül más tantárgyak keretében tanult ismeretek folyamatosságának áttekintése.
  • A különböző tantárgyak (magyar nyelv, zene, rajz, testnevelés, társadalomismeret stb.) kapcsán tanult népi kultúrát érintő tananyag rendszerben való elhelyezése.

Népi hagyományok nevű tantárgy programja – I. osztály
Népi hagyományok nevű tantárgy programja – II. osztály
Népi hagyományok nevű tantárgy programja – III. osztály
Népi hagyományok nevű tantárgy programja – IV. osztály