Mindennapi élet a múltban nevű tantárgy programja – VIII. osztály

Program- és tantervjavaslat az általános iskolák 8. osztályában szabadon választható Mindennapi élet a múltban tantárgyhoz

A tanegység célja és feladata

A tanegység célja a tudásanyag bővítése, a mindennapi  élet megismerése, a „saját kultúra” szélesebb kontextusba helyezése.

A tanegység feladata a mindennapi élet elemeinek (mint a család, a táplálkozás, oktatás, gyermekjátékok, szórakozás, település, viselet stb.) megismerése segítségével történeti folyamatok összefüggéseinek felismerése. A tanegység a szűkebb környezetet koncentrikusan körbevevő nagyobb egységek (Szerbia, Balkán-félsziget, Földközi-tenger, Közép-Európa, Európa, Eurázsia) megismerésén keresztül igyekszik felhívni a figyelmet az általános összefüggésekre, a jelenségek kontinuus voltára. Az érdeklődés és kreativitás felkeltése révén a tanuló átfogóbb képet kap a múltról és a múltban zajló folyamatokról.

Megjegyzések: a tananyagnak a történelemtanítás programját lenne szerencsés követnie, de külön hangsúlyt kell kapnia a régió történelmének.

Operatív feladatok

  • a mindennapi élet fogalmának megértése
  • a mindennapi élet kutatása jelentőségének felismerése
  • a jelenkori és múltbéli mindennapi élet közötti különbségek észlelése
  • mindennapi élet a reformkortól az első világháborúig középkori Európában
  • mindennapi élet a 19-20. századi Balkánon és Közép-Európában
  • mindennapi élet a mai Vajdaság területén
  • a kor jeles személyiségeinek, találmányainak megismerése
  • a tanulók önálló munkára ösztönzése
  • a kreativitás fejlesztése
  • a különböző forrásokból származó ismeretanyag integrálási készség fejlesztése

Évi óraszám: 34 óra (heti 1 óra)

A program tartalmi elemei

Tszáma Témakör Új Gyk Ism
I. A Balkán-félsziget és Közép-Európa a 19-20. században 2 1 1
II. A mai Vajdaság helyzete a 19-20. században
– A reformkori Magyarország társadalma és nemzetiségi összetétele
– Szécheny, Kossuth és a pozsonyi országgyűlések
– A nemzeti ébredés korszaka: németek, románok, ruszinok, horvátok és szerbek
– Szerb intézmények létrejötte (a Matica és a Tekelijanum)
– Iskolarendszer
– 48/49-es Szabadságharc és forradalom kezdete
– Forradalom Párizsban, Bécsben és Pesten
– A szerb követelések
– A szabadságharc délvidéki eseményei
– Szerb Vajdaság és Temesi Bánság
– A kiegyezés és dualizmus kora
– Nemzeti kérdés a dualizmus korában
– Gazdaság, társadalom és oktatás a 19-20. század fordulóján
5 4 1
III. A társadalmi rétegek mindennapi élete Európában és térségünkben
– A munkásosztály
– Agrárproltetárok
– Városlakók, cselédek
– A vidék lakossága
4 3 1
IV. Az I. Világháború befejezése és az új államok létrejötte
– Az első világháború előtti és utáni nemzetiségi kérdés
– A nemzetiségek és a földkérdés
4 1 1
V. Társadalmi rétegek a II. Világháború után
- A második világháború eseményei Vajdaságban
- Nemzetiségi kérdés a második világháború után
– Vajdaság lakossága
- Modern törekvések az irodalomban, kultúrában
3 2 1
18 11 5