Mindennapi élet a múltban nevű tantárgy programja – VII. osztály

Program- és tantervjavaslat az általános iskolák 7. osztályában szabadon választható Mindennapi élet a múltban tantárgyhoz

A tanegység célja és feladata

A tanegység célja a tudásanyag bővítése, a mindennapi  élet megismerése, a „saját kultúra” szélesebb kontextusba helyezése.

A tanegység feladata a mindennapi élet elemeinek (mint a család, a táplálkozás, oktatás, gyermekjátékok, szórakozás, település, viselet stb.) megismerése segítségével történeti folyamatok összefüggéseinek felismerése. A tanegység a szűkebb környezetet koncentrikusan körbevevő nagyobb egységek (Szerbia, Balkán-félsziget, Földközi-tenger, Közép-Európa, Európa, Eurázsia) megismerésén keresztül igyekszik felhívni a figyelmet az általános összefüggésekre, a jelenségek kontinuus voltára. Az érdeklődés és kreativitás felkeltése révén a tanuló átfogóbb képet kap a múltról és a múltban zajló folyamatokról.

Megjegyzések: a tananyagnak a történelemtanítás programját lenne szerencsés követnie, de külön hangsúlyt kell kapnia a régió történelmének.

Operatív feladatok

 • a mindennapi élet fogalmának megértése
 • a mindennapi élet kutatása jelentőségének felismerése
 • a jelenkori és múltbéli mindennapi élet közötti különbségek észlelése
 • az újkor fogalmának megismerése
 • jeles XV-XIX. századi személyiségek életútjának megismerése
 • Az Újvilág
 • mindennapi élet a újkori Európában
 • mindennapi élet a újkori Balkánon és Közép-Európában
 • mindennapi élet a mai Vajdaság területén az újkorban
 • a tanulók önálló munkára ösztönzése
 • a kreativitás fejlesztése
 • a különböző forrásokból származó ismeretanyag integrálási készség fejlesztése

Évi óraszám: 36 óra (heti 1 óra)

A program tartalmi elemei

Tszáma Témakör Új Gyk Ism
I. Bevezető
– a mindennapi élet fogalmának meghatározása (család, háztartás, település, társadalmi osztályok, táplálkozás, ruházkodás, játékok, orvoslás, gondolkodás, foglalkozások)
1 - 1
II. A Balkán-félsziget és Közép-Európa a török uralom alatt
– mindennapi élet a Török Birodalomban (adórendszer, végvárak, városok)
– A hódoltsági területek etnikai és kulturális képe
– A táplálkozáskultúra új elemei
– Gazdaság és településrend a hódoltsági területeken
4 2 2
III. Mindennapi élet a hosszú 18. században
– A feudalizmus új rendszere
– A felszabadító háborúk
– A bécsi udvar szerepe
– Vajdaság újratelepítése
– Etnikai kép
– Táplálkozás és ruházkodás a újkorban
– Lakhely és települések (bútor, tűzhely)
– Használati tárgyak (szerszámok, fegyverek)
8 4 2
IV. Mindennapi élet a Balkánon és Közép-Európában
– A ház
– A konyha
– A szoba
– Hétköznapok a paraszti házban és a ház körül
– Ünnepnapok a házban
6 4 2
19 10 7