Mindennapi élet a múltban nevű tantárgy programja – V. osztály

Program- és tantervjavaslat az általános iskolák 5. osztályában szabadon választható Mindennapi élet a múltban tantárgyhoz

A tanegység célja és feladata

A tanegység célja a tudásanyag bővítése, a mindennapi  élet megismerése, a „saját kultúra” szélesebb kontextusba helyezése.

A tanegység feladata a mindennapi élet elemeinek (mint a család, a táplálkozás, oktatás, gyermekjátékok, szórakozás, település, viselet stb.) megismerése segítségével történeti folyamatok összefüggéseinek felismerése. A tanegység a szűkebb környezetet koncentrikusan körbevevő nagyobb egységek (Szerbia, Balkán-félsziget, Földközi-tenger, Közép-Európa, Európa, Eurázsia) megismerésén keresztül igyekszik felhívni a figyelmet az általános összefüggésekre, a jelenségek kontinuus voltára. Az érdeklődés és kreativitás felkeltése révén a tanuló átfogóbb képet kap a múltról és a múltban zajló folyamatokról.

Megjegyzések: a tananyagnak a történelemtanítás programját lenne szerencsés követnie, de külön hangsúlyt kell kapnia a régió történelmének.

Operatív feladatok

 • a mindennapi élet fogalmának megértése
 • a múlt fogalmának megértése
 • a mindennapi élet kutatása jelentőségének felismerése
 • a jelenkori és múltbéli mindennapi élet közötti különbségek észlelése
 • a ma játszott gyermekjátékok megismerése
 • a régi gyermekjátékok megismerése
 • a gyermekjátékok közötti különbségek és sajátosságok felismerése
 • mindennapi élet az őskorban
 • mindennapi élet Mezopotámiában és Indiában
 • mindennapi élet a klasszikus Görögországban
 • mindennapi élet Rómában és a Római provinciákban
 • mindennapi élet a Mediterráneumban
 • a tanulók önálló munkára ösztönzése
 • a kreativitás fejlesztése
 • a különböző forrásokból származó ismeretanyag integrálási készség fejlesztése

Évi óraszám: 36 óra (heti 1 óra)

A program tartalmi elemei

Tszáma Témakör Új Gyk Ism
I. Bevezető
– a múlt fogalma
– az idő fogalma (kronológia, az időben való tájékozódás)
– a múlt tanulmányozásának fontossága
– a mindennapi élet fogalmának meghatározása (család, háztartás, település, társadalmi osztályok, táplálkozás, ruházkodás, játékok, orvoslás, gondolkodás, foglakozások)
2 1 1
II. Gyermekjátékok
– a mai gyermekjátékok
– a játék szerepe
– régi gyermekjátékok
1 5 -
III. Mindennapi élet az őskorban
– Európa lakossága az őskorban
– Régészeti lelőhelyek
– A foglalkozások kialakulása (gyűjtögetés, zsákmányolás, földművelés, kézművesség)
– A fémek használata
– Táplálkozás és ruházkodás az őskorban
– Lakhely és települések (bútor, tűzhely)
– Használati tárgyak (szerszámok, fegyverek)
– Hitvilág (ősök kultusza, áldozat, totemek)
4 4 2
IV. Mindennapi élet Egyiptomban, Mezopotámiában, Indiában és Kínában
– A fáraók földje (piramisok, papirusz)
– A termékeny félhold szerepe (ékírás, domesztikáció, a család)
– Mohenjodaro
– A Kínai Birodalom (a Nagy fal)
4 1 1
V. Mindennapi élet a klasszikus Görögörszágban
– táplálkozás, ruházkodás
– a családtagok helyzete (a városokban és azon kívül)
– iskoláztatás
– Az olimpiai játékok története
– A partmenti hajózás és Odüsszeusz
– Görög gyógyászat és hitvilág
3 3 -
VI. Mindennapi élet az ókori Rómában és a római provinciákban
– Róma lakossága
– A provinciák lakossága
– mindennapi élet a Mediterráneumban
2 2 -
16 16 4