Honismeret és néprajz nevű tantárgy programja – IV. osztály

Program- és tantervjavaslat a középiskolák 4. osztályában szabadon választható Honismeret és néprajz tantárgyhoz

A tanegység célja és feladata

A tanegység célja a tudásanyag bővítése, a mindennapi  élet megismerése, a „saját kultúra” szélesebb kontextusba helyezése.

A tanegység feladata a mindennapi élet elemeinek (mint a család, a táplálkozás, oktatás, gyermekjátékok, szórakozás, település, viselet stb.) megismerése segítségével történeti folyamatok összefüggéseinek felismerése. A tanegység a szűkebb környezetet koncentrikusan körbevevő nagyobb egységek (Szerbia, Balkán-félsziget, Földközi-tenger, Közép-Európa, Európa, Eurázsia) megismerésén keresztül igyekszik felhívni a figyelmet az általános összefüggésekre, a jelenségek kontinuus voltára. Az érdeklődés és kreativitás felkeltése révén a tanuló átfogóbb képet kap a múltról és a múltban zajló folyamatokról.

Megjegyzések: a tananyagnak a történelemtanítás programját lenne szerencsés követnie, de külön hangsúlyt kell kapnia a régió történelmének.

Operatív feladatok

  • a mindennapi élet fogalmának megértése
  • a mindennapi élet kutatása jelentőségének felismerése
  • a jelenkori és múltbéli mindennapi élet közötti különbségek észlelése
  • a heraldika szabályainak megismerése
  • mindennapi élet a középkori Európában
  • mindennapi élet a középkori Balkánon és Közép-Európában
  • mindennapi élet a mai Vajdaság területén
  • a tanulók önálló munkára ösztönzése
  • a kreativitás fejlesztése
  • a különböző forrásokból származó ismeretanyag integrálási készség fejlesztése

Évi óraszám: 36 óra (heti 1 óra)

A program tartalmi elemei

Tszáma Témakör Új Gyk Ism
I. 2 1 1
II. Osztályok, rétegek a magyar faluban
– A részes munkások
– A summások
– A kubikosok
– Az uradalmi cselédek
– Az iparosok
1 5 -
III. Társas munkák és összejövetelek
A falu önigazgatási szervei
Az egyházak és a vallási élet
Búcsú, piac, vásár
4 4 2
IV. Bevezetés a magyar néprajzba
– Társadalmi (szociális) kultúra
– A kis- és nagycsalád
A családszervezet történetéből
– A had, nemzetség, rokonság
– Műrokonság, szomszédság
4 1 1
V. A magyar néprajztudomány történetének és mai szervezetének áttekintése
A magyar nép etnogenezise és kultúrájának helye Európában
A magyar etnográfiai csoportok, néprajzi tájak, szigetek
3 3 -
14 14 4