Honismeret és néprajz nevű tantárgy programja – III. osztály

Program- és tantervjavaslat a középiskolák 3. osztályában szabadon választható Honismeret és néprajz tantárgyhoz

A tanegység célja és feladata

A tanegység célja a tudásanyag bővítése, a mindennapi  élet megismerése, a „saját kultúra” szélesebb kontextusba helyezése.

A tanegység feladata a mindennapi élet elemeinek (mint a család, a táplálkozás, oktatás, gyermekjátékok, szórakozás, település, viselet stb.) megismerése segítségével történeti folyamatok összefüggéseinek felismerése. A tanegység a szűkebb környezetet koncentrikusan körbevevő nagyobb egységek (Szerbia, Balkán-félsziget, Földközi-tenger, Közép-Európa, Európa, Eurázsia) megismerésén keresztül igyekszik felhívni a figyelmet az általános összefüggésekre, a jelenségek kontinuus voltára. Az érdeklődés és kreativitás felkeltése révén a tanuló átfogóbb képet kap a múltról és a múltban zajló folyamatokról.

Megjegyzések: a tananyagnak a történelemtanítás programját lenne szerencsés követnie, de külön hangsúlyt kell kapnia a régió történelmének, illetve a szellemi műveltségnek (ld. folklór)

Operatív feladatok

  • a különböző forrásokból származó ismeretanyag integrálási készség fejlesztése

Évi óraszám: 36 óra (heti 1 óra)

A program tartalmi elemei

Tszáma Témakör Új Gyk Ism
I. A szellemi műveltség kifejezésének eszközei
– A magyar nyelvjárások
– A magyar népzene és a népi hangszerek
– A mozgás és a tánc
2 1 -
II. A magyar népköltészet
– A népdal
– A népballada
– A prózai népköltészet. – A népmese
– A monda
– Kisebb prózai népköltészeti alkotások
2 1 -
III. Népszokások – dramatikus hagyományok
– A gyermekjátékok
– A lakodalom
– A temetés
– A naptári év szokásai
– A munka szokásai
3 2 -
IV. A magyar népi hiedelemvilág
A hiedelemvilághoz kapcsolódó cselekmények
3 3 -
V. 2 2 -
VI. 3 1 -
VII. 3 2 -
VIII. 4 2 -
22 14 -