Megőrizni a megjelenés folyamatosságát

Igaz, hogy az idén még csak az első száma jelent meg a Bácsországnak, ám a folyóirat rendkívül színes és minőségi összeállítást készített az olvasóknak. A huszonhárom szerzőt és munkáját felvonultató lapszámot a Szabadkai Városi Múzeumban mutatták be november 9-én.

Dr. Fábián Borbála, Hulló István, dr. Németh Ferenc és dr. Szőke Anna

Dr. Fábián Borbála, Hulló István, dr. Németh Ferenc és dr. Szőke Anna

Az estet Hulló István múzeumigazgató köszöntőbeszéde indította. Felhívta a jelenlevők figyelmét arra, hogy ezentúl a Szabadkai Városi Múzeumban mutatják be a folyóiratot. Elmondta, hogy a szervezőtitkárral, Bába Anikóval mindent megtesznek azért, hogy a lap a szabadkaiakhoz is eljuthasson.

A Bácsország főszerkesztője, dr. Németh Ferenc a még vagyunk s még leszünk is reménykeltő és pozitív gondolattal kezdte a lapszám bemutatását. Kiemelte, hogy főszerkesztőként továbbra is prioritást élvez az értékőrzés- és mentés, illetve fontosnak tartja a néprajzi és a művészettörténeti írások közlését. Ismertette a közönséggel a Vajdasági Honismereti Szemle 79. számának változatos tartalmát és az elmúlt időszakában megjelenő pozitív elismeréseket. A folyóirat a Magyar Történelmi Társaság tagja lett, a Magyar Tudományos Művek Tára jegyzi a Bácsországban megjelenő munkákat, a Magyar Tudományos Akadémia pedig rendszeresen közli a lap tartalmát. Kitért a jövőbeli tervekre is, ám ezek megvalósulásához meg kell őrizni a megjelenés folyamatosságát és a munkatársak körét.

A folytatásban dr. Szőke Anna, a Kiss Lajos Néprajzi Társaság elnöke elmondta, ő a jelenkutatás híve, munkájában igyekszik a jelent ötvözni a múlttal. Betekintést nyújtott a szervezet idei munkájába, mely eseményekben bővelkedett. Több konferenciára is sor került, Vajdaság-szerte kutatásokat végeztek, rengeteget utaztak, könyvbemutatókat szerveztek, valamint egy díjkiosztót is megtartottak, mivel úgy vélik, az önkéntes gyűjtők ritkán kapnak elismerést.

A bemutatón megtudhattuk, hogy készülőfélben van az évkönyv, és nagy figyelmet szentelnek annak, hogy jövőre lesz az önállósult Bácsország huszadik születésnapja.

Dr. Fábián Borbála olvasószerkesztő megköszönte az olvasóknak és a szerzőknek a támogatást, illetve a bizalmat, majd arra kérte a jelenlevőket, hogy továbbra is maradjanak hűek a folyóirathoz, mert a Bácsország csak így tudja fenntartani magát. Hangsúlyozta, figyelnek rá, hogy ne csak helytörténeti írások kerüljenek a lap hasábjaira, hiszen minél több területet szeretnének megszólaltatni.

A szövegeket értékes fotók zárják keretbe. A borítón Jankó János Hercegszántón készült fényképe látható, mely a Budapesti Néprajzi Múzeum tulajdona. A hátoldalon Hulló István fotója található, mely a telecskai dombokat ábrázolja. A tartalom valóban nagyon változatos: megtalálható a lapban Csúszó Dezső írása a szabadkai mentőszolgálatban fontos szerepet betöltő kocsikról és lovakról, Bárth János tanulmánya a határt csinálok belőled szólás népéleti hátteréről, Cseh Valentin beszámolója a nándorfehérvári győzelem utáni időszak eseményeiről, Korhecz Papp Zsuzsanna tanulmánya Than Mór A mohácsi csata című művének történetéről vagy például dr. Németh Ferenc írása a leghosszabb életű bánáti napilapról, a Torontálról.

A Bácsország céljai között az is szerepel, hogy a következő évben megemlékezik a fontosabb évfordulókról, mint amilyen az SZHSZ Királyság megalakulása vagy a nagy háború befejezésének 100. évfordulója.

Bíró Tímea

http://hetnap.rs/cikk/Megorizni-a-megjelenes-folyamatossagat-26629.html